Dansk selskabs givtige oliekøb i Vestafrika under lup i Højesteret

Monjasa er sagsøgt i en bitter strid om 10.000 ton olie. Svensk selskab går videre efter nederlag i landsret

Anders Østergaard, der er eneejer af olieselskabet Monjasa, har ligesom flere andre afgivet forklaring i en omfattende retssag i Vestre Landsret. Dommerne har frifundet Monjasa for kravet om at betale 6,6 millioner dollars i erstatning til det svenske olieselskab Stena Oil. Opgøret skyldes, at Monjasa købte en stor olielast, som østaten Sao Tomé og Principe havde konfiskeret fra Stena Oil. (Arkivfoto) Foto: Peter Leth-Larsen/Ritzau Scanpix
Anders Østergaard, der er eneejer af olieselskabet Monjasa, har ligesom flere andre afgivet forklaring i en omfattende retssag i Vestre Landsret. Dommerne har frifundet Monjasa for kravet om at betale 6,6 millioner dollars i erstatning til det svenske olieselskab Stena Oil. Opgøret skyldes, at Monjasa købte en stor olielast, som østaten Sao Tomé og Principe havde konfiskeret fra Stena Oil. (Arkivfoto) Foto: Peter Leth-Larsen/Ritzau Scanpix

Det hele begyndte i en venlig og fordragelig tone for syv år siden i farvandet ved Sao Tomé og Principe, en lille vestafrikansk østat.

'Good morning, sir!'

Kystvagtens patruljebåd var sejlet ud for at tage kontakt med tankskibet 'Duzgit Integrity' og kaldte op over radioen. Skibets kaptajn fortalte, at dets last skulle overføres til et andet tankskib, 'Marida Melissa'.

Efter et 'thank you' og 'good job', lød der igen et 'good morning, sir' på VHF-radioen.

Kun to timer senere ændrede kystvagten af uklare årsager opfattelse af situationen. De to kaptajner blev ført i land og afhørt, og skibene og lasten blev tilbageholdt.

Radiokorrespondancen og andre detaljer fremgår af en dansk dom og af afgørelser fra Den Faste Voldgiftsret i Haag, hvor man afgør konflikter mellem stater.

I en mail bad skibsrederen myndighederne i Sao Tomé og Principe om en hurtig løsning. Der måtte være tale om en misforståelse. Overførslen af lasten var ligesom at flytte noget fra højre til venstre lomme, skrev han.

Men østatens domstole slog fast, at der var tale om smugleri. Skibene havde befundet sig i statens territorialfarvand uden tilladelse. Kaptajnerne blev idømt fængsel i tre år. Bøden var på fem millioner euro, tolden løb op i en million euro - og ovenikøbet overtog staten den værdifulde last.

De to tankskibe var chartret af svenske Stena Oil, som også ejede lasten. I oktober samme år ringede selskabets vicepræsident til en chef i det danske selskab Monjasa, der har hovedsæde ved Fredericia. Han var rasende. 'Hvad helvede har du gang i?' Men danskeren var ifølge svenskeren iskold.

Monjasa, der ligesom Stena Oil sælger brændstof til skibsfarten, var ved at score en gevinst. Det danske selskab havde af Sao Tomé købt olien på 'Duzgit Integrity' til en billig penge.

Stena Oils vicepræsident lovede dengang i oktober 2013 i telefonopkaldet til den danske direktør, at Stena Oil ville komme efter Monjasa, uanset hvor lang tid det ville tage, og uanset hvor meget det ville koste.

Syv år senere lever striden stadig. I marts afsagde Vestre Landsret dom til Monjasas fordel. Men Stena Oil har nu anket til Højesteret.

I landsretten har svenskerne hævdet, at de mistede lasten på grund af 'statsudøvet pirateri'. Østatens domme og konfiskation var absurde, og i realiteten blev Stena Oil og rederierne udsat for afpresning. Monjasa var i ond tro, og handlen er derfor illegitim, har det lydt.

Både FN's erklæring om menneskerettigheder og det afrikanske charter for menneskerettigheder blev krænket, lød påstanden.

Handlen blev realiseret sidst i oktober 2013. Bevæbnede soldater fra kystvagten var om bord på 'Duzgit Integrity', da et af Monjasas tankskibe til sidst ankom for at overtage lasten på i alt cirka 10.000 ton.

Et selskab i Monjasa-gruppen betalte Sao Tomé tre millioner dollar. Derefter blev brændstoffet videresolgt til et andet selskab i koncernen.

Profitten var 'signifikant', har en tidligere ansat i Monjasa fortalt landsretten. En anden har anslået, at markedsprisen var det dobbelte af købsprisen.

Da østaten havde indgået aftalen med det danske selskab, blev de to kaptajner i øvrigt løsladt.

Under sagen i Vestre Landsret har Monjasa blandt andet sagt, at der ikke er beviser for, at Sao Tomés konfiskation er i strid med folkeretten. Danske domstole skal ikke vurdere lovligheden af en suveræn stats magtudøvelse. Og i øvrigt ville olien være blevet erhvervet af en anden køber, såfremt Monjasa ikke havde slået til.

I Haag har Den Faste Voldgiftsret vurderet, at Sao Tomés sanktioner var ude af proportioner og urimelige. Men den afgørelse kan ifølge dommerne i landsretten i Viborg ikke begrunde, at Monjasa skulle være erstatningsansvarlig for det tab, som Stena Oil led ved at miste sin olie.

To sagkyndige har for landsretten udlagt østatens lovregler. Og dommerne konkluderer, at Sao Tomés myndigheder lovligt havde overtaget olien og derfor var berettiget til at sælge til Monjasa.

Men nu skal den juridiske kamp altså fortsætte foran andre dommere. Hvornår Højesteret tager stilling, er endnu uvist.