Derfor fik han 15 år

I sagen mod sognepræst Thomas Gotthard var der en række skærpende omstændigheder

Sognepræst Thomas Gotthard var ansat ved Ansgarkirken i Hedehusene, da han sidste efterår blev anholdt for drabet på sin hustru. Privatfoto
Sognepræst Thomas Gotthard var ansat ved Ansgarkirken i Hedehusene, da han sidste efterår blev anholdt for drabet på sin hustru. Privatfoto

Både planlægningen, udførelsen og den særligt grove behandling af Maria From Jakobsens jordiske rester indgik i retsformand Betina Heldmanns vurdering af straffen mod præsten.

Her fulgte hun anklagerens krav om 15 års fængsel og forklarede, at der på trods af Gotthards tilståelse, ifølge hende ikke fandtes formildende omstændigheder i sagen.

På sociale medier og i kommentarfelterne på artikler om sagen, undrede flere efterfølgende sig over, at den grove drabssag ikke ledte til et krav om livsvarigt fængsel.

Maria From Jakobsen var elsket af mange. Det vidnede fremmødet i Retten i Hillerød om. På grund af Thomas Gotthard har to børn nu mistet deres mor. Privatfoto
Maria From Jakobsen var elsket af mange. Det vidnede fremmødet i Retten i Hillerød om. På grund af Thomas Gotthard har to børn nu mistet deres mor. Privatfoto
 

Men nogle ganske særlige kriterier skal opfyldes, før man i en straffesag tager lovens strengeste straf i brug. Det fortæller professor i strafferet Trine Baumbach, der alene udtaler sig på et generelt niveau og ikke om den konkrete sag.

– Det er langt fra hovedreglen at give livstid for et enkelt drab, men det sker. Livstid vil man typisk få i sager, hvor man har dræbt mere end en, hvis man er dømt for drab tidligere, eller hvis det var ekstremt bestialsk drab, siger hun.

I straffeloven går drabsbestemmelsen fra fem år og indtil livstid. Mens man som udgangspunkt takserer ét drab til 12 års fængsel.

Særligt bestialsk
– Hvis det udgangspunkt skal fraviges, så skal der enten være nogle meget formildende omstændigheder eller nogle meget skærpende. Har drabsmetoden f.eks. været særlig bestialsk, smertefuld, ydmygende eller angstprovokerende for offeret, så trækker det op.

– Det er altså ikke bare, at drabet var lidt grovere eller lidt mere forståeligt end i andre sager. Der skal være noget tungtvejende, der trækker i den ene eller den anden retning fra 12 år, siger hun.

Også seksuelle motiver i forbindelse med drabet kan trække straffen op mod livstid, fortæller professoren.

– Det er altid skærpende, fordi det også gør gerningspersonen ekstrem farlig, hvis man på den måde er driftstyret.

I de fleste drabssager er der - som i tilfældet med Maria From Jakobsen - et element af usømmelig omgang med liget, fortæller professoren.

– Den handling giver ikke ret meget i sig selv, fordi det i mange sager er sådan, at folk håber ikke at blive opdaget og derfor skaffer liget af vejen.

- Men i en samlet straf bliver det tillagt betydning om den usømmelige omgang er ualmindeligt usømmelig eller ligger inden for det, man normalt ser i sagerne.

Derfor fik han 15 år

Forstå hele sagen her.