Dødsulykken på Storebæltsbroen: Derfor gik det galt

Havarikommissionen har netop offentliggjort de foreløbige resultater af undersøgelsen

Dødsulykken på Storebæltsbroen: Derfor gik det galt

Ekstra Bladets Carsten Norton udlægger her de centrale punkter i Havarikommissionens rapport. Video/Grafik: Mikkel Lund, producer: Martin Lorentsen

Otte mennesker døde, fire blev alvorligt kvæstede, og 12 kom lettere til skade, da lyntog 210 kolliderede med en sættevognstrailer på godstog 9233 på Storebæltsbroen 2. januar.

I de skæbnesvangre sekunder før kollisionen observerede lokomotivføreren gnister fra den løsrevne sættevognstrailer, og blot et sekund før sammenstødet trak han i farebremsen.

Det er en af flere detaljer, som Havarikommissionen netop har offentliggjort i en 18 sider lang rapport med de foreløbige undersøgelsesresultater.

Heri lyder det også:

'Havarikommissionen finder det på nuværende tidspunkt overvejende sandsynligt, at sættevognstrailerens kongetap ikke var låst fast i skamlen.'

Lastvognstraileren var med andre ord ikke koblet fast til godsvognen efter foreskrifterne.

Ifølge undersøgelserne var der hverken skader på den såkaldte kongetap eller skamlens låsmekanisme.

Ud over den trailer, som var involveret i ulykken, var yderligere to sættevognstrailere på godstoget ikke fastlåst i deres skamler, fremgår det af Havarikommissionens foreløbige rapport.

Havarikommissionen har desuden foretaget beregninger af vindforhold. Her lyder resultatet, at en vindstyrke på 21,8 m/s kunne være tilstrækkeligt til at vælte sættevognstraileren af lommevognen - forudsat at kongetappen ikke var låst fast i skamlen.

På ulykkestidspunktet var den maksimalt målte vindstyrke på 21,6 m/s. På den baggrund konkluderes det, at der kunne være lokale vindforhold, der var kraftige nok til at vælte traileren af vognen.

På baggrund af gnister observeret langs godstoget og fund af dele af traileren mener Havarikommissionen at kunne konkludere, at traileren ikke var i korrekt læsset position på lommevognen.

Hele Havarikommissionens rapport kan læses her.