Dømt mor må ikke give sine børn gaver

Angelina Mathiesen har ikke set Aia og Leonardo i over en måned - sidste gang afleverede fædrene ikke børnene til samvær, og torsdag risikerer hun en fængselsdom

Lisbeth Markussen og Angelina Mathiesen i et stort interview til Ekstra Bladet i Brasilien, mens begge kvinder stadig opholdt sig i landet med deres børn. (Redigering: Martin Ekelund)
Følg Krimi

Fædrene mente, det var for meget af det gode, da Angelina Mathiesen gav sin datter på syv år og søn på fem år en mobiltelefon hver i julegave.

Den 44-årige mor er dømt for at have bortført børnene til Brasilien, som de på en dommerordre vendte hjem fra i oktober sidste år.

Landsretten tager torsdag stilling til, om byrettens dom på halvandet års ubetinget fængsel skal lempes, stadfæstes eller skærpes.

Siden hjemkomsten fra Sydamerika er børnene blevet flyttet hjem til deres fædre, og de har kun ret til halvanden times samvær om måneden med deres mor.

Mor til to skal i fængsel for børnebortførelse

Fremmedgørende
Her har Statsforvaltningen bestemt, at moderen ikke må give børnene gaver - det er et af flere vilkår for samværet.

- Hvis det ikke er fremmedgørende, at børn ikke må få en gave af deres mor, så ved jeg ikke, hvad det er, siger Angelina Mathiesen.

Hun kan ikke se noget problem i, at hendes børn fik en mobiltelefon og understreger, at det kunne have været en god måde for børnene at bevare en kontakt til deres mor på og efter hendes opfattelse helt i tråd med fædrenes udtalelser til pressen.

De har gentagne gange udtalt, at de ønsker at sikre et forsvarligt samvær mellem mor og børn.

Her er børnenes mor, Angelina Mathiesen, ankommet ved Københavns Politis afdeling i Teglholmen. Foto: Mogens Flindt
Her er børnenes mor, Angelina Mathiesen, ankommet ved Københavns Politis afdeling i Teglholmen. Foto: Mogens Flindt
 

Aldrig hjem til mor
Blandt de nu 'ulovlige' gaver hører også en fødselsdagsgave til hendes søn, som moderen i begyndelsen af året forærede en CD-afspiller, et billede fra Brasilien af datteren samt billeder af deres værelser hjemme hos moderen.

- Min datter fortalte mig, at både hendes far og Vladimir Todorovski har sagt til hende, at hun aldrig kommer til at besøge mig eller bo hos mig, siger Angelina Mathiesen, som mener, at sådan en udtalelse til hendes datter er dybt problematisk og til direkte til skade for barnet.

Fædre har lovet samvær
Angelina Mathiesen, som i marts 2016 bortførte børnene til Sydamerika, fastholder, at hun hele tiden har kæmpet for den i dag syvårige datter og femårige søn, som hun mener bliver udsat for overgreb fra ikke alene fædrenes, men også systemets side.

- Fædrene har i pressen samt i retten i Brasilien fået masser af taletid til at bedyre, at børnene skal have de bedst mulige vilkår og lige ret til begge forældre således, at børnene kan få den bedst mulige opvækst med begge forældre. Det løfte overholder de ikke, siger moderen, som har set sine børn samlet ca. 10 timer siden oktober, indtil fædrene sidste gang undlod at aflevere dem til samvær.

Tiltalt for børnebortførelse: Derfor rejste vi

Vladimir Valiant og Peter Lawaetz har forsøgt at få suspenderet samværet. Nu har Statsforvaltningen - ifølge moderen uden at høre hende eller børnene - lukket samværet i tre måneder. Det skal fra august foregå i Statsforvaltningens lokaler, idet fædrene har klaget over det sted, hvor samværet hidtil har fundet sted.

- I guder - halvanden times samvær genererer hver evig eneste gang en til tre klager fra fædrene over alt fra, at børnene ikke må få deres tegninger med hjem, til at jeg fortæller dem, at jeg elsker dem, siger moderen, som fastholder, at 'det i den grad ikke er til børnenes bedste'.

Politi: Mor ville bortføre Aia og Leonardo igen

Farforvaltningen
Det har fået Mette Valentin, som er socialfaglig konsulent og en af Angelina Mathiesens partsrepræsentanter, til at rette en skarp kritik mod Statsforvaltningen, som hun mener snarere burde kaldes 'Farforvaltningen' i denne sag.

- Jeg har aldrig kendt mage, til trods for at jeg har arbejdet med det her område og set mange grimme sager i løbet af de seneste mange år. I denne her sag realitetsbehandler man ikke afgørelserne om samvær med afsæt i gældende lov. Man lader ikke engang som om, man realitetsbehandler. Man følger bare fædrenes krav, som kommer igennem deres advokat, siger Mette Valentin til Ekstra Bladet.

Hun kritiserer videre, at Statsforvaltningen ikke har givet erstatningssamvær, efter at fædrene undlod at udlevere børnene til det 'i forvejen yderst sparsomme samvær' - ifølge den socialfaglige konsulent - uden reel dokumenteret begrundelse.

Angelina Mathiesen var internationalt eftersøgt via Interpol for at have bortført sine egne børn. Siden 8. oktober har hun set dem minimalt under overvågning. Foto: Privat
Angelina Mathiesen var internationalt eftersøgt via Interpol for at have bortført sine egne børn. Siden 8. oktober har hun set dem minimalt under overvågning. Foto: Privat
 

Børn skal høres
- Begrundelsen om fædrenes ferie har intet at gøre med det erstatningssamvær, som burde udløses, efter at fædrene tilbageholdt børnene. Børnene må i denne situation blive aldeles utrygge og bange for at de afskæres endnu mere fra deres mor end de hidtil er blevet, siger Mette Valentin, som er af den opfattelse, at børnene ifølge lovgivningen bør høres og inddrages.

- Det er under al kritik, og børnenes bedste varetages ikke ved at fraholde dem fra samvær med deres mor i tre måneder. Man har ikke øjne for at man potentielt skader børnene for livet med denne fremfærd, siger Mette Valentin.

Hjem til mor
Vladimir Valiant og Peter Lawaetz siger til Ekstra Bladet, at de ikke udleverede børnene til sidste planlagte samvær som konsekvens af, at Angelina Mathiesen gentagne gange har blæst på vilkårene for samværet.

- Det var for at beskytte børnene mod yderligere, siger Vladimir Valiant, som ikke har noget imod gaver, der ikke udsætter børnene for en potentiel loyalitetskonflikt.

Fædrene trak stikket, da Angelina Mathiesen bl.a. med billeder gav indtryk af, at de skal hjem til hende og bo:

- Det har bragt både børnene og fædrene i en meget svær situation gentagne gange. Børnene bliver sat i et loyalitetsdilemma og en usikkerhed om, i hvis varetægt de er, siger Vladimir Valiant.

Peter Lawaetz afviser at have sagt til datteren, at hun aldrig skal hjem til sin mor:

- De ord har jeg aldrig brugt. Vi har snakket lidt om det, og jeg har sagt til hende, at det er ikke helt rigtigt, det mor siger lige nu.

Peter Lawaetz (tv.) og Vladimir Valiant ledte i over et år efter deres børn, som var bortført til Brasilien. Foto: Ekstra Bladet
Peter Lawaetz (tv.) og Vladimir Valiant ledte i over et år efter deres børn, som var bortført til Brasilien. Foto: Ekstra Bladet
 

Trods Statsforvaltningens gaveforbud har Vladimir Valiant tilladt, at Leonardo fik fødselsdagsgaver af sin mor og mormor:

- Når et barn har fået en gave, er det ikke nemt bagefter at skulle inddrage den, fortæller faren, som følte sig nødsaget til at få undersøgt den omtalte musikafspiller:

- Jeg har fået gaver undersøgt for aflytnings- og sporingsudstyr af sikkerhedsfolk. Historikken taget i betragtning, kan man have optagelse eller aflytningsudstyr i genstande. Vi har ikke fundet noget, men det er set før i de kredse i lignende situationer, at nogen benytter sig af det.

Begge fædre siger til Ekstra Bladet, at de gerne ser et samarbejde med Angelina Mathiesen om børnene.

De har det ifølge fædrene godt og ser i gennemsnit hinanden tre dage om ugen og overnatter på skift hos hinanden i weekenderne.

Ifølge Peter Lawaetz er Aia en glad pige, som det går godt for i skolen.

- Der er fremskridt på alle planer med Leonardo. Han er vokset og glad, og vi skal snart holde ferie sammen, fortæller Vladimir Valiant.

 

Statsforvaltningen: Vi gør hvad der er bedst for barnet

Statsforvaltningen kommenterer ikke konkrete sager, men kontorchef Kirsten Rosenkilde afviser dog, at man lader sig styre af hverken den ene eller anden forælder i en sag:

- Vi hører, hvad begge parter i sagen siger for at belyse barnets perspektiv. Det afgørende er ikke, om den ene forælder mener det ene, eller den anden mener det andet. Vi vurderer på en faglig og saglig baggrund, hvad der er bedst for barnet i den konkrete situation, siger kontorchefen, som tilføjer, at man i den forbindelse indhenter oplysninger om både barnets og forældrenes forhold - herunder f.eks. fra kommune, sundhedsvæsen, skole, institution, Kriminalforsorgen, politiet, det psykiatriske system osv.

- Hvad kan være grund til, at en samværsforælder ikke må give sine børn en gave - hvordan kan f.eks. en fødselsdagsgave være dårlig for et barn?

- Der kan fastsættes ekstra tilpassede vilkår for et samvær for at sikre, at et samvær gennemføres under de bedst mulige rammer for barnet, siger Kirsten Rosenkilde, som tilføjer, at man kan klage over de vilkår, som Statsforvaltningen fastsætter.

Hun uddyber, at der med tiden kan ske ændringer af vilkårene.

- Når I hører et barn sige til den forælder, han eller hun ikke bor hos, at barnet gerne vil med hjem, hvor stor betydning har det så for fastsættelsen af samværet?

- Et barn elsker i langt de fleste tilfælde begge forældre. Men et barn kan ikke altid selv vurdere, hvad der er bedst for dets overordnede trivsel. Børn er meget prægede af umiddelbar behovstilfredsstillelse. Her er det de voksnes ansvar at beslutte, hvad der er bedst, og i de rigtig svære samværssager, kan forældrene have svært ved at træffe den beslutning. I de situationer kan Statsforvaltningen så træffe afgørelse om samværet.

Ifølge Kirsten Rosenkilde skal barnets perspektiv ifølge lovgivningen belyses - det kan ske på flere forskellige måder - og afhænger bl.a. af barnets alder, men der er ikke et direkte krav til, at man altid skal have en samtale med barnet.

Det må Angelina Mathiesen ikke under samvær:

Statsforvaltningen har udstukket en række krav, som Angelina Mathiesen skal overholde, når hun ser sine børn.

Hun må ikke forlade samværsstedet med børnene, som hun ser en ad gangen.

Hun må ikke tale med børnene på en måde, der sætter dem i en loyalitetskonflikt i forhold til deres fædre.

'Det er endvidere et vilkår for samværet, at der tales dansk, samt at der ikke hviskes under samværene', så overvågeren af samværet hele tiden kan høre, hvad Angelina Mathiesen og børnene taler om.

Der må heller ikke læses op på andre sprog end dansk.

Det er yderligere et vilkår, at der ikke benyttes telefoner eller andet elektronisk udstyr under samværet, ligesom der ikke må medbringes gaver til Leonardo og Aia, herunder breve eller anden korrespondance. 

Det er kun Angelina Maalue Avalon Mathiesen, Leonardo og Aia og overvågeren, der deltager i det overvågede samvær, og Angelina Maalue Avalon Mathiesen må ikke under samværet tage kontakt til andre, herunder bedsteforældre.  

Overvåger kan afbryde eller afkorte et samvær, hvis denne skønner, at det ikke er til Leonardos og Aias bedste, at samværet gennemføres i sin fulde længde, eller hvis vilkårene ikke overholdes.

Bortførte børn i Brasilien

Efter en årelang strid med sin eksmand rejste Lisbeth Markussen under påskud af at skulle på ferie i juli 2015 ud af Danmark med sine tre børn.

Hendes sag fik stor bevågenhed i forbindelse med et DR-dokumentarprogram. De fulgte børnebortførelsen helt til Peru, hvor sporet blev koldt.

I al hemmelighed rejste mor og børn illegalt ind i Brasilien, hvor de har opholdt sig i to et halvt år.

Først da en anden dansk kvinde, Angelina Mathiesen, i marts 2016 bortførte sine to børn til Brasilien, og hendes børns fædre ved hjælp af en privatdetektiv fandt landet, hvor de skjulte sig, stod det klart, at også Lisbeth Markussen og børnene var her.

Begge kvinder blev efter bortførelserne varetægtsfængslet in absentia i Danmark, og fædrene blev tilkendt den fulde forældremyndighed.

I marts 2017 søgte begge kvinder asyl i Brasilien, fordi de mener, at deres menneskerettigheder i Danmark er blevet krænket – mens asylsagerne blev behandlet, fik de midlertidig opholdstilladelse.

I oktober udleverede en brasiliansk dommer Angelina Mathiesens børn til Danmark, og moderen fulgte frivilligt med. Hun blev før jul idømt halvandet års fængsel for børnebortførelse, men har anket sagen til landsretten.

En mindre politistyrke anholdt i marts 2018 Lisbeth Markussen for at opholde sig ulovligt i Brasilien. Børnene kom kortvarigt på børnehjem i det sydamerikanske land.

Kristian, Johanne og Sigurd blev i marts 2018 udleveret til Danmark.

Lisbeth Markussen blev i slutningen af maj løsladt på betingelse af, at hun bliver i Brasilien.

Mere fra Ekstra Bladet+

Kristendemokraterne ligner efterhånden en abort

Udforsk Ekstra Bladet+

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

LIGE NU

Udforsk Ekstra Bladet+

LIGE NU