Dømt til udvisning for homo-vold

To mænd er dømt for at stikke en mand i maven og true med at afsløre homoseksuel samtale

To mænd er dømt til udvisning efter at have stukket en kniv i maven og truet med at afsløre en homoseksuel samtale. (Foto: Googlemaps)
To mænd er dømt til udvisning efter at have stukket en kniv i maven og truet med at afsløre en homoseksuel samtale. (Foto: Googlemaps)

To mænd er blevet udvist af Danmark, efter de er blevet dømt for afpresning og legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Mændene, der er henholdsvis 25 og 43 år, er dømt for at have truet to andre mænd med at offentliggøre en privat telefonsamtale, som de to mænd havde haft omkring deres homoseksuelle forhold, hvis de ikke betalte 700.000 kr.

Den 25. august 2014 havde de stukket den ene af de to mænd i maven med en kniv på Amagerbrogade i København, og truet den pågældende mand med at dræbe hans familie, hvis han sagde noget til politiet om episoden.

Den yngste af de tiltalte var desuden tiltalt for vold i februar 2014 ved at have spyttet en person i ansigtet og samtidig begået hærværk mod personens bil.

Nægtede sig skyldige
Han var desuden tiltalt for i maj 2014 at have fremsat trusler mod en person, og derudover for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen for at have været i besiddelse af en kniv.

De tiltalte nægtede sig skyldige bortset fra, at den yngste af de tiltalte erkendte overtrædelse af våbenbekendtgørelsen.

Retten lagde ved afgørelsen af forholdene om afpresning, legemsangreb og vidnetrusler vægt på, at de to tiltalte flere gange havde ændret forklaring vedrørende helt centrale og afgørende forhold.

De to mænd, der under sagen havde afgivet vidneforklaring, fastholdt begge deres forklaringer gennem hele forløbet.

Da de to mænds forklaringer desuden var sammenhængende og særdeles troværdige, tilsidesatte retten de tiltaltes forklaringer og dømte de tiltalte skyldige.

Med hensyn til de øvrige forhold, der kun vedrørte den yngste af de tiltalte, lagde retten vægt på de afgivne vidneforklaringer, og fandt derfor den tiltalte skyldig.

Udvisning for bestandig
Straffen for den yngste af de tiltalte blev fastsat til fængsel i 2 år og 3 måneder, og straffen for den anden af de tiltalte blev fastsat til fængsel i 2 år.

Retten lagde vægt på forholdenes karakter og grovhed, og at det var sket af flere personer over flere dage.

Derudover fandt retten forholdene om afpresning, legemsangreb og vidnetrusler med baggrund i de to mænds seksuelle orientering, særligt skærpende.

Retten bestemte desuden, at begge de tiltalte skulle udvises af Danmark for bestandig på grund af deres mange alvorlige forstraffe for personfarlig kriminalitet.

Den ældste af de tiltalte blev desuden frakendt retten til at fungere som vagt eller dørmand indtil videre.

De tiltalte skulle sammen betale en tortgodtgørelse på 15.000 kr. til den af de to mænd, som de havde afpresset og stukket med en kniv i maven.

Den yngste af de tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden den 5. september 2014, og den anden tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden den 23. oktober 2014.