Dom i Højesteret: Bandeleder smidt ud af Danmark

Højesteret har netop afsagt dom i principiel sag om udvisning af LTF-lederen Shuaib 'Shebi' Khan

Klokken 12.00 blev dommen afsagt. Se det her (Video: DR Pool)

Lederen af banden Loyal To Familia, den 32-årige Shuaib 'Shebi' Khan, bliver udvist af Danmark.

Det har Højesteret netop besluttet i en principiel dom.

Både i Københavns Byret og Østre Landsret slap Shuaib Khan med en betinget udvisning efter dommen for trusler mod en politibetjent.

Men rigsadvokat Jan Reckendorff fik tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret, hvor rigsadvokaten krævede 'Shebi' udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år.

Højesteret idømte Shuaib Khan tre måneders fængsel for truslerne mod betjenten, der faldt i forbindelse med en visitation på Nørrebro, som 'Shebi' følte var ydmygende. Han fik også en bøde på 12.200 kr.

Dermed skærpede Højesteret landsrettens dom, der var på 60 dages fængsel.

Mangler vilje til integration
Et flertal på seks af de syv dommere i Højesteret finder, at Shuaib Khan med sin adfærd gennem mange år har demonstreret manglende vilje til at integrere sig i det danske samfund.

Den syvende dommer, Lars Hjortnæs, er uenig med sine dommer-kolleger, og han ville lade Shuaib Khan blive i Danmark, fordi en udvisning af ham ville være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Dommeren mente heller ikke, at straffen skulle skærpes, men at 60 dages fængsel var passende.

Højesteret siger i dommen, at trods tid­ligere straffe for grov personfarlig kriminalitet og advarsel om risikoen for udvisning har han fort­sat sin kriminelle adfærd og er leder af en bandegruppering, der er kendt for grov per­son­farlig kriminalitet.

Der er grund til at formode, at Shuaib Khan også fremover vil begå personfarlig kriminalitet i Danmark, hvis han ikke bliver udvist, siger Højesteret.

'Selvom det seneste forhold kun medfører en fængselsstraf på tre måneder, er det derfor nødvendigt at udvise af hensyn til den offent­lige tryghed og for at forebygge uro eller forbrydelse. Han er endvidere ikke uden forudsætnin­ger for at klare sig i Pakistan', siger Højesteret.

I modsætning til Østre Landsret siger Højesteret, 'at efter en proportionalitetsafvejning vil udvisning af Shuaib Khan med indrejseforbud i seks år derfor efter flertallets opfattelse ikke indebære en krænkelse af hans ret til privat­liv i henhold til Den Euro­pæ­­i­ske Menneskerettighedskonven­tions artikel 8, og udvis­ningen er derfor ikke i strid med Danmarks internationale for­pligtelser'.

Truslerne mod politiassistenten faldt, da en gruppe LTF'ere blev visiteret. 'Husk hans ansigt', sagde Shuaib Khan til de andre bandemedlemmer, mens en af LTF´erne fotograferede betjenten.

'Shebi' sagde også henvendt til betjenten: 'Pas godt på dig selv' og 'Pas på din ryg'. Ifølge dommen var Shuaib Khans stemme og attitude truende og han pegede på betjenten.

Stadig leder af LTF
- Det er politiets vurdering, at Shuaib Khan fortsat er leder af LTF, sagde rigsadvokaten i Højesteret.

Politiet vurderer, at LTF på landsplan har 240 medlemmer. Shuaib Khan er 'præsident' for LTF, mener politiet. Han er set iført tøj med ordene 'Founder' (grundlægger) og 'El Presidente' (præsident).

LTF-leder opholder sig i Spanien: Er stadig chef for banden

Shuaib Khan er opvokset i Danmark, hvor han har sine forældre og søskende.

Men han er pakistansk statsborger og har aldrig tænkt på at søge dansk statsborgerskab, kom det frem i Højesteret.

Shuaib Khan mener ikke, at han har nogen særlig tilknytning til Pakistan, hvor han kun har været fire gange, senest på en måneds ferie i 2007.

I Højesteret oplyste rigsadvokaten, at hans familie ejer fem grunde i Pakistan, og politiet har under en ransagning fundet et pakistansk id-kort tilhørende Shuaib Khan, som er udstedt 30. november 2017, og som gælder til 13. november 2027.

Pakistansk id-kort
Han har på id-kortet en pakistansk adresse på en af faderens grunde, og id-kortet giver Shuaib Khan fri indrejse til Pakistan uden visum, oplyste rigsadvokaten i Højesteret.

Rigsadvokaten lagde i Højesteret vægt på Shuaib Khans kriminelle baggrund, hvor han fra 2007 til 2015 har fået ni domme, herunder otte års fængsel for dødsvold med 14 knivstik mod William Lennon Davis i Aalborg i 2007. I alt har Shuaib Khan fået 13 domme siden 2003.

Han har samlet tilbragt cirka 10 år bag tremmer.

Domstolene har ved tidligere domme afvist at udvise Shuaib Khan ubetinget på grund af hans tilknytning til Danmark.

Bandelederen Shuaib 'Shebi' Khan i midten anses stadig som leder af Loyal to Familia, selvom han har opholdt sig i Spanien i et år. Privatfoto
Bandelederen Shuaib 'Shebi' Khan i midten anses stadig som leder af Loyal to Familia, selvom han har opholdt sig i Spanien i et år. Privatfoto