DSV taber retssag om ekspropriation til motorvej

Østre Landsret dømmer DSV Råstoffer til at betale 4,5 millioner kroner plus renter til Vejdirektoratet

DSV Råvarer A/S har tirsdag tabt et opgør i retten om erstatning i forbindelse med en udvidelse af Holbæk-motorvejen ved Roskilde.

Selskabet skal betale 4,5 millioner kroner plus renter til Vejdirektoratet, lyder det i en dom, som er afsagt af Østre Landsret.

Sagen drejer sig om en ekspropriation i 2009, da motorvejen skulle udvides på strækningen mellem Fløng og Roskilde Vest.

Oprindeligt besluttede Taksationskommissionen, at der skulle betales en erstatning på fem millioner kroner, fordi DSV mistede muligheden for at udvinde grus fra arealet og dermed gik glip af indtægter.

Men Vejdirektoratet var ikke enig i kendelsen og gik til domstolene.

Her har landsrettens dommere tirsdag nikket til påstanden om, at selskabet ikke havde en berettiget forventning om at kunne udvinde råstoffer på stedet.

Derfor skal der kun gives erstatning for handelsværdien og ikke brugsværdien.

Sagen har været meget omfattende, og derfor skal DSV Råstoffer også betale Vejdirektoratets sagsomkostninger på en halv million kroner.