Efter 16 års fejlbehandling: Indsatte får lettere ved at få erstatning

I 16 år har danske indsatte fejlagtigt fået afvist erstatninger - nu venter et omfattende arbejde med at rette fejlen, mener juridisk lektor

Kriminalforsorgen har i 16 år snydt de indsatte for de erstatninger, de har krav på. Foto: Peter Hove Olesen/Ritzau Scanpix
Kriminalforsorgen har i 16 år snydt de indsatte for de erstatninger, de har krav på. Foto: Peter Hove Olesen/Ritzau Scanpix

Indsatte i landets fængsler vil fremover få væsentligt lettere ved at opnå erstatning, hvis de er blevet udsat for uberettigede sanktioner under fængslingen.

Efter en dom fra Østre Landsret har Kriminalforsorgen måttet erkende, at den hidtidige fremgangsmåde har været forkert.

Krimi Fængsler har snydt indsatte for penge gennem 16 år

Kæmpe arbejde venter
Derfor skal Kriminalforsorgen nu til at genoptage en lang række sager, hvor indsatte ikke har fået udbetalt erstatning efter for eksempel visitationer eller ransagninger, som senere har vist sig uberettigede.

Det forklarer Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, lektor ved Juridisk Institut ved Syddansk Universitet.

- Der er et kæmpe arbejde for Kriminalforsorgen, der skal gå alle de her sager igennem én for én og vurdere, om de skal genoptages, siger han.

Krimi DF om udvist rumæner: På høje tid han blev sendt hjem

Væsentligt nemmere at få erstatning
Dommen handler helt konkret om tolkningen af straffuldbyrdelsesloven fra 2001.

I loven står der, at indsatte er berettiget til erstatning, hvis de under deres afsoning uforskyldt har været underlagt en sanktion eller et indgreb.

Loven slår desuden fast, at indsatte har krav på erstatning, også selv om fængselspersonalet har handlet i god tro i de pågældende situationer.

Og den tolkning er der nu sikkerhed omkring med dommen fra Østre Landsret.

- Det betyder, at det er blevet væsentligt nemmere at opnå erstatning. For nu skal de indsatte ikke føre bevis for, at der er truffet en forkert beslutning på pågældende tidspunkt, siger Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen.

Dermed er indsatte tilsyneladende blevet snydt for penge gennem mere end 16 år.

Dansk politik Kriminelle i fængslerne tvinges til at spare op

Kriminalforsorgen er tavs
Præcist hvor mange sager, der er blevet behandlet efter en forkert praksis, ønsker lektoren ikke at vurdere.

Men det kan handle om flere hundrede, mener han.

Systemet har ifølge ham dog handlet nogenlunde, som man kunne forvente.

- I den bedste af alle verdener havde man aldrig stået i den her situation, siger Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen.

- Men når alle parter har betragtet det som den rigtige fortolkning igennem mange år, så er det svært at pege fingre ad direktoratet, siger han.

Efter nederlag i først by- og siden landsretten er Kriminalforsorgen nået frem til, at man ikke vil forsøge at få sagen indbragt for Højesteret. Dermed er landsretsdommen, der faldt 28. november, endelig.

På nuværende tidspunkt ønsker Kriminalforsorgen ikke at udtale sig yderligere, da 'sagen er under fortsat overvejelse'.

Krimi Fejlagtig mistanke om terror giver 200.000 i erstatning