Eks-rocker dømmes til at betale 14 millioner til staten

To transportfirmaer havde stort besvær med kildeskat og moms, fastslår domsmandsret i Glostrup

Et tidligere medlem af Bandidos er tirsdag blevet straffet for at have snydt de offentlige kasser for næsten 14 millioner kroner.

Retten i Glostrup har fundet den 45-årige Kim David Rasmussen skyldig i grov økonomisk kriminalitet, som har udløst en fællesstraf på fængsel i tre år.

I straffen indgår halvandet års fængsel fra en tidligere dom afsagt af en anden byret.

Anklagen i den aktuelle sag har drejet sig både om momssvig og om svindel med hensyn til kildeskat.

Som chef i transportfirmaerne HCLV ApS. og Eulogik ApS. kneb det gevaldigt for Rasmussen at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, har retten slået fast.

Kriminaliteten blev begået i 2011 og 2012, og forholdene har været endevendt over syv dage i retten.

Kim David Rasmussen, som af nogle kaldes Balou, har tidligere haft postadresse i Dubai og fik for nogle år siden en del omtale i pressen på grund af en mistanke om kædesvig.

En anden tiltalt fungerede til dels som en slags direktør og er blevet dømt i mindre omfang end Rasmussen.

Denne tiltalte, der er 42 år, er blevet idømt en kombineret straf - dels et halvt års ubetinget fængsel og dels et års betinget.

Derimod har anklagemyndigheden ikke kunnet føre bevis for, at en tredje mand deltog i noget af svindlen. Han er blevet frifundet.