Ekspert har beregnet Madsens scenarier: Der ville blive meget varmt

Peter Madsen har udarbejdet tre scenarier for, hvordan ubåden Nautilus kan være blevet dødelig på grund af en fejl og en fejlhåndtering

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Der vil blive meget varmt i ubåden efter ganske få minutter, hvis forholdene om bord på Nautilus har været sådan, som Peter Madsen har skitseret i tre scenarier for, hvordan udstødningsgasser kan have medført Kim Walls død. Det forklarede det tekniske vidne, Kim Winther, der er civilingeniør i Teknologisk Institut, da han blev ført som vidne.

Scenarierne har Peter Madsen udarbejdet, efter han kom med sin tredje forklaring om, hvad der skete med Kim Wall, i oktober sidste år.

Her er Madsens mulige scenarier

Peter Madsen har forklaret, at en defekt  på en ventil på ubåden, gjorde at den var svær at operere, ligesom han den 10. august sidste år ikke fulgte den nødvendige procedure ved opstart efter dykning.

Han har beregnet tre scenarier, hvor drænventil 3 var åben og skrogventil 4 var respektivt 1) helt lukket, 2) helt åben, 3) delvis åben.

Konklusionerne gengives i retsbogen.

Konklusion på scenarie 1:
Er at undervandsbåden ikke vil kunne åbnes manuelt efter mindre end 40 sekunder med lukket luge, og at maskinrummet er giftigt på grund af kuldioxid (og evt. kulmonooxid) efter blot to et halvt minut. Hele båden vil kunne være giftig efter otte minutter. I dette er der som sagt ikke taget hensyn til kulmonooxid, som vil kunne forværre situationen yderligere.

Konklusion på scenarie 2:
I dette tilfælde vil trykket om bord falde meget hurtigt og en situation som scenarie 1 vil indtræde på kort tid. På grund af det lave tryk vil kuldioxid koncentrationen hurtigere blive giftig (ca. 5% vol) og der vil være en forøget farlighed på grund af det samtidigt faldende oxygen partial tryk. I dette scenarie vil tiden, hvor lugen kan åbnes manuelt, være reduceret fra under 40 sekunder til under 10 sekunder, da udstrømningen er godt 4 gange højere.

Konklusion på scenarie 3:
Baseret på beregningerne af kuldioxid emission og tab af tryk fra scenarie 1 og 2 kan man konkludere, at uanset ventil 4's ukendte stilling, fortabes muligheden for at åbne ubådens luger manuelt efter 40 sekunder og muligvis endnu før. Baseret på samme kan man konkludere, at atmosfæren i maskinrummet er blevet giftig på under to et halvt minut, og særligt i zonen mellem de to motorer, da udstødszonen befinder sig netop her. Efter åbning af maskinrumsdøren vil resten af undervandsbådens atmosfære blive ødelagt mindre end otte minutter efter lugens lukning. Deter dog ikke sandsynligt, at det har stået på så længe.

Kilde: Retsbogen fra Københavns Byret

Kim Winther har fået til opgave at efterprøve Peter Madsens beregninger i scenarierne. Han har dog ikke haft mulighed for fysisk at undersøge ubåden, men har lavet sine konklusioner på tiltaltes meget tekniske beregninger, der fylder otte sider og blev læst op i retten.

Beregninger plausible
Undervejs brød Peter Madsen ind for at forklare noget, mens anklageren læste op, som fik hans forsvarer til at tysse på ham.

Beregningerne kalder ekspertvidnet plausible.

Ubådsekspert afviser Madsens forklaring

- De er overordnet set korrekt udført, forklarede vidnet fra vidneskranken, der dog også sagde, at der var flere usikkerheder.

- Der er stor usikkerhed om, hvor meget motorerne vil ryge, og om de vil danne kulilte. Det er meget svært at sige. Derfor har jeg heller ikke foretaget beregning af kulilte, for det er for usikkert, sagde han i den meget tekniske forklaring.

Han har dog i sin rapport også tilføjet oplysninger om temperaturøgninger.

- Ja, fordi det er udeladt fra Madsens beregninger, og jeg mente, at det skulle medtages, sagde han.

Under anklagerens afhøring spurgte han til, hvor hurtigt, der blev en middeltemperatur på 100 grader i ubåden.

Gas bliver skudt ud
I scenario 1 vil der være omkring 100 grader efter seks minutter, i scenario 2 vil der være 100 grader efter omkring 6-7 minutter, mens temperaturen vil passere 100 grader efter cirka seks minutter, bekræftede vidnet, der tilføjede til anklageren:

- Du hæfter dig meget ved 100 grader, men det er ikke sådan, at man ikke kan overleve ved 100 grader.

Anklageren ville gerne vide, om varmen kunne fordele sig forskelligt, så der eksempelvis var 30 grader i ankelhøjde.

- Det er lidt svært at sige. Gas bliver skudt ud nærmest med lynets hastighed, så det vil nok fordele sig. Det er et lille rum, så jeg tænker ikke, at der er den store forskel. Men om der er noget ventilation i opholdsrummet, det ved vi ikke.

Da forsvareren overtog afhøringen, kom hun ind ind på, at ubåden må have været ret kølig, efter som den lige har været dykket ned i to timer, da ulykken sker.

- Hvis ubåden har været nedkølet, når et af de scenarier træder i kraft, har det så betydning for temperaturen i ubåden, spurgte hun

- Ja, det ville det nok, svarede vidnet.

Varm sky
Da Peter Madsen sidst i retsmødet tog plads i skranken igen til et par opfølgende spørgsmål fra sin forsvarer, vurderede han, at ubåden var 15 grader, efter den havde været neddykket i to timer. Alt var koldt.

- Da jeg kommer ned, bliver jeg ramt af en varm sky. Vi er slet ikke oppe i de ekstreme temperaturer, der tales om, sagde han.

Forsvareren spurgte ligeledes det tekniske viden, Kim Winther, om der ville være nogle spor at finde, hvis scenarierne har været, som hendes klient har anført.

- Det tror jeg ikke. Motorerne vil på et eller andet tidspunkt stoppe, hvis de ikke får luft nok. Der vil selvfølgelig være noget sod, sagde han og tilføjede, at det vil være svært, efter det hele er gennemskyllet af vand.

Det står i modstrid til, at orlogskaptajn i Søværnet, Ditte Dyreborg, før frokost forklarede, at hun mente, at der ville kunne findes spor af CO2 og kulilte, hvis det havde været der, og at der ikke var fundet sod i indsugningens filtre, som ville være fremkommet under de forhold, som Peter Madsen har beskrevet.

Her ses ubådens indre. Foto: deadlinepress.dk
Her ses ubådens indre. Foto: deadlinepress.dk

Da anklageren tog ordet igen, spurgte han vidnet, om han mente, at man ville kunne se sod på luftfiltrene.

- Det er jeg ikke sikker på, man kunne, nej, svarede vidnet og siger, at han ikke har specifik viden om ubåde, men om dieselmotorer generelt.

Forsvaret har tidligere forsøgt at få pålagt anklagemyndigheden at få lavet opfølgende undersøgelser på ubåden, efter Peter Madsens forklaring om udstødningsgasser.

Her lagde retten vægt på, at Teknologisk Institut vurderede, at scenarierne er plausible, men at bevisværdien af en eventuel afprøvning var usikker som følge af, at der ikke kan opnås sikkerhed for, at omstændighederne under afprøvningen vil være identiske med de faktiske forhold, der var til stede den 10.-11. august sidste år'

Kim Winther sagde dog, at han vurderer, at dieselmotorer er ret robuste og vil kunne føres tilbage til samme forhold som før, ubåden blev sænket.