Fængslet i 420 dage - nu bliver hun smidt ud

Kvinde skal udleveres til Sydafrika trods protester. Hun har været fængslet i mere end 420 døgn

Kristine Misane skal til Sydafrika. Foto: LTV
Kristine Misane skal til Sydafrika. Foto: LTV

Københavns Politi vil ikke vente på, at landsretten træffer afgørelse om varetægtsfængslingen af en lettisk kvinde.

To dage før et planlagt retsmøde i næste uge vil sydafrikanske politifolk få overdraget Kristine Misane, som de vil tage med til en straffesag i Sydafrika.

Beslutningen om at gennemføre udleveringen bare 48 timer før det berammede retsmøde er truffet af Københavns Politi.

- Det er meget overraskende, siger kvindens advokat, Henrik Stagetorn, i en umiddelbar kommentar.

- Det kommer vi til at gøre noget ved, fortsætter advokaten, der fredag ikke har yderligere kommentarer.

Den lettiske kvinde, der er 46 år, blev anholdt af danske betjente under en mellemlanding i lufthavnen i Kastrup 8. december 2018. Hun var flygtet fra Sydafrika med sin datter på tre år. Hun ville væk fra et voldeligt forhold, har hun fortalt.

Dansk politi reagerede på en efterlysning fra Sydafrika. Her sigtes hun blandt andet for ulovligt at have taget datteren med sig. Faderen bor i Sydafrika.

Siden har den danske anklagemyndighed sagt god for udleveringen. En særlig garanti fra Sydafrika om, at kvinden ikke vil blive udsat for nedværdigende behandling eller tortur, er blevet accepteret.

I givet fald vil der maksimalt være 18 indsatte i den fængselscelle, hun kan blive anbragt i, lyder det. Såvel byret som landsret har godkendt udleveringen.

Under sagens gang har Kristine Misane opholdt sig i en celle i Vestre Fængsel. Forleden, 30. januar, sagde en dommer i Københavns Byret dog stop. Hun satte Misane på fri fod. Der er et misforhold mellem den straf, hun risikerer i Sydafrika, og varigheden af den danske fængsling, som er på mere end 420 døgn, fastslog dommeren.

Anklager Anders Larsson appellerede på stedet afgørelsen til Østre Landsret. Og reaktionen fik opsættende virkning. Kristine Misane blev derfor ført tilbage til cellen for at vente på landsrettens afgørelse.

Her har man planlagt et retsmøde fredag 14. februar. Imidlertid holder Københavns Politi fast i en aftale med de sydafrikanske myndigheder. Udleveringen vil finde sted to døgn før.

- Vi har meddelt landsretten, at udleveringsforretningen vil blive gennemført som planlagt 12. februar, siger Anders Larsson.

Spørgsmålet er, om Københavns Politi hermed kortslutter processen og berøver kvinden, der jo ifølge byrettens opfattelse burde være på fri fod, en væsentlig retsgaranti?

- Retsmødet i landsretten fredag 14. februar drejer sig om, hvorvidt der er proportionalitet i frihedsberøvelsen. Det drejer sig ikke om udleveringen. Dette spørgsmål er blevet endelig afgjort i retssystemet. Så man kan sige, at der er tale om to forskellige spørgsmål, siger Anders Larsson.

Sagen har vakt røre i Letland. Landets øverste anklager har i en mail til Ritzau oplyst, at man blandt andet har gjort Danmark opmærksom på krænkelser af menneskerettighederne i Sydafrika og har bedt om en ny vurdering af udleveringen - men forgæves.

Så sent som i januar bad Letlands øverste anklager om et møde med rigsadvokat Jan Rechendorff i Danmark. Svaret var nej.

Kristine Misane selv og hendes familie har luftet en mistanke om, at den velvillige danske sagsbehandling skyldes Sydafrikas hjælp med sagen om Britta Nielsen. Hun kom til Danmark kort tid før Misanes mellemlanding.