Far udvises for mishandling af døtre

En mand idømmes fængsel i to år og udvises af Danmark for mishandling af døtre. To sønner bidrog til volden

Tæsk og mishandling var i flere år en del af dagligdagen hjemme hos en familie, hvor en far og to sønner udsatte familiens døtre for vold.

Onsdag har Østre Landsret idømt faren to års fængsel. Desuden er han blevet udvist af Danmark for bestandigt.

Manden - Abdallah-Shehan Alshrefi - er irakisk statsborger.

Også to af hans sønner er blevet dømt i sagen. De har hvert fået ni måneders fængsel, men skal ikke forlade landet.

Landsrettens dom er en smule mildere end den afgørelse, som Retten i Roskilde sidste efterår nåede frem til.

Her blev faren idømt to og et halvt års fængsel samt udvisning af Danmark, mens de to sønner hver fik et års fængsel.

Det er tre døtre, der er blevet udsat for vold og mishandling. Størstedelen af overgrebene er dog begået mod to af døtrene.

I et af voldstilfældene tapede faren sin datters mund og bagbandt hendes hænder, hvorefter den ene søn tævede sin søster til bevidstløshed.

Det skete på ordre fra faren.

De tre mænd har gennem sagen nægtet sig skyldige.