Fem løsladt i Pusherstreet-sag

Men slipper ikke ud, før Østre Landsret afsiger kendelse om fortsat fængsling

Hash udbudt til salg i bod på Pusherstreet er målet for seks retssager, der kører ved Københavns Byret. (Foto: Polfoto)
Hash udbudt til salg i bod på Pusherstreet er målet for seks retssager, der kører ved Københavns Byret. (Foto: Polfoto)

første december løslod Østre Landsret en 22-årig mand, tiltalt i en af de seks Pusherstreetsager.

Den åbenlyse hashhandel i Christianias Pusherstreet er målet for politiets målrettede indsats. (Foto: Polfoto) Krimi Rockersøn løsladt i Pusherstreet-sag

Og ugen forinden blev en anden mand, der er tiltalt i samme sag, løsladt af byretten.

I dag er yderligere fem løsladt af Københavns Byret i en af de andre Pushersstreet-retssager.

Ifølge anklageskriftet fungerede de fem som såkaldte bodmedarbejdere, hvor de hjalp til og gik til hånde i Pusherstreets hashboder. Altså mindre fisk i det samlede billede.

- Løsladelsen sker blandt andet med baggrund i, at de er tiltalt for at have underordnede roller og fordi, de ikke har bopæl på Christiania, siger Gitte Juul Jensen, forsvarer for en af de løsladte.

De fem løslades også fordi, de ikke vurderes til at have mulighed for at påvirke den verserende sag, hvor vidnerne er hemmelige politiagenter.

Selv om byretten formelt løslod de fem, så er de ikke sat på fri fod. For anklageren kærede løsladelsen til Østre Landsret.

Og fik i den forbindelse opsættende virkning på kæren, hvilket betyder at de fem fortsat er fængslet indtil Østre Landsret har afsagt kendelse i sagen.