Forældre klemte deres baby ihjel: Her er dommen

Retten har udmålt straffen over forældrene, der dræbte deres uønskede baby med grov vold på Herlev Hospital og Rigshospitalet

Retten i Glostrup, Ekstra Bladet: Forældrene, der dræbte deres uønskede kun syv uger gamle datter Mona med grov vold i ugerne efter fødslen, straffes med 14 års fængsel.

Det har Retten i Glostrup netop besluttet.

- Det er et enigt nævningeting, der har fastsat straffen. Der er ingen formildende omstændigheder, men skærpende, fordi det var et værgeløst barn, og drabet er begået af forældrene efter et fast forsæt og plan, sagde retsformand Henrik Munkholm.

Begge tiltalte ankede på stedet til Østre Landsret med påstand om frifindelse subsidiært formildelse. Parret er fortsat varetægtsfængslet under ankesagen, besluttede retten.

Der var ingen særlige synlige reaktioner hos forældrene på straffen. De sidder ved siden af hinanden med forsvarer Mads Kramme imellem sig, men de har ikke hele dagen været i kontakt med hinanden eller udvekslet blikke. Efter dommen er læst op, sidder den 34-årige mand dog med ansigtet skjult i sin ene hånd.

Mentalundersøgelsen af kvinden har vist, at hun udviste ligegyldighed overfor sagen: 'Hun virker fuldstændig uberørt af sagens alvor', skrev en psykolog, der blandt andet konkluderede, at kvinden er følelseshæmmet, umoden og har svært med relationer til andre mennesker.

Dommen er afsagt efter at et enigt nævningeting tidligere i dag fandt forældrene skyldige i at have dræbt pigen i fællesskab. Retten fandt det bevist, at forældrene under udøvelsen af den grove vold havde forsæt til, at Mona skulle dø.

Specialanklager Morten Frederiksen havde anmodet retten om at idømme forældrene hver 16 års fængsel, mens de to forsvarere Alexander Nyborg Christensen og Mads Kramme mente, at straffen højst skulle være 12 år og nærmere 10-11 års fængsel.

Ved dommen blev Monas mor, Rand Yaseen, 24, udvist af Danmark for bestandigt, mens faderen Mohamad-Bager Faieq H Al-Jeboury, 34, er dansk statsborger af irakisk oprindelse og derfor kan han ikke udvises.

Forældrene blev blandt andet fældet af deres korrespondance på Viber, hvor manden 3. april 2019 skrev til sin hustru: 'Pres hende igen'. 'Det vigtigste er, at du skal presse hende'. Det var dagen efter, at lægerne pludselig havde opdaget en punkteret lunge hos pigen, som var forårsaget af ribbensbrud som følge af klemning.

6. april skrev manden til hustruen: 'hvad tid dør hun'. 9. april kort før midnat opstod pludselig igen en punkteret lunge, forårsaget af et nyt ribbensbrud, mens begge forældre var sammen med pigen.

Retten fandt det bevist, at begge forældre var skyldige i drab ved at have udført volden efter aftale og fælles forståelse med det forsæt, at pigen skulle dø.

Krimi Anklager: Forældre skal have 16 års fængsel

Krimi Forældre skyldige: Dræbte deres uønskede baby

Tidligere artikler om sagen:

Krimi Retsmediciner om dødt spædbarn: Massive skader skyldes klem eller rusk

Krimi Sygeplejerske chokeret over drabstiltalte forældre: - Jeg bliver ærligt talt vred

Pigen lå på afdelingen for for tidligt fødte børn på Herlev Hospital og døde kun syv uger gammel, efter at hun blev overført til Rigshospitalet. Modelfoto: Shutterstock Krimi Far tiltalt for drab på spædbarn: - Man dræber ikke, man laver abort

Pigen lå på afdelingen for for tidligt fødte børn på Herlev Hospital og døde kun syv uger gammel, efter at hun blev overført til Rigshospitalet. Modelfoto: Shutterstock Krimi Forældre tiltalt for drab: Baby blev tæsket ihjel på hospitalet