Forsvandt sporløst som 19-årig: Nu er Joey officielt død

En dommer i Retten i Roskilde har i dag erklæret den 19-årige vandrer død på papiret

Joey Ravn forsvandt 25. juli på en vandretur. (Privatfoto)
Joey Ravn forsvandt 25. juli på en vandretur. (Privatfoto)

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): Med et pennestrøg blev 19-årige Joey Ravn torsdag eftermiddag erklæret død, selvom hans lig aldrig er blevet fundet.

Den unge dansker forsvandt sporløst under en vandretur i Nordsverige den 25. juli 2012, hvor han forlod sin 17-årige kammerat Ole for at gå alene op til Allak-toppen, fordi kammeraten var træt.

En tur på omkring fire timer i alt, som Joey snildt burde kunne klare.

Han kom aldrig tilbage, og adskillige officielle og private eftersøgninger har ikke kunnet give hans nærmeste vished om, hvad der er sket med teenageren, der beskrives som en eventyrlysten ung mand, der elskede naturen og lige havde fået praktikplads i Botanisk Have.

Joey Ravn forsvandt på en vandretur til Allak-toppen. Foto: Christian Milbo Krimi Her ender sporet efter Joey

Joeys forældre, hans gudmor og hans svoger var mødt op i retten, og der var dyb tavshed, da dommer Anne Schultz-Nielsen trådte ind i retslokale 8 i Retten i Roskilde og på få  minutter afsagde en såkaldt dødsformodningsdom med ordene:

'Joey skal anses for død d. 31. januar 2013'.

Inden havde hun forvisset sig om, at ingen af de tilstedeværende havde nye oplysninger i sagen siden det første retsmøde, der blev afholdt i juli måned. I den mellemliggende tid er Joey Ravn også formelt blevet indkaldt igennem Statstidende og i Politiken.

Et mentalt punktum
Da håbet om at finde deres søn i live svandt ind, fortsatte Joey Ravns forældre med at håbe, at de i det mindste kunne få lov til at begrave deres søn.

Nu har forældrene i stedet fået tildelt et gravsted ved Kr. Såby Kirke, hvor de kan mindes Joey, selvom hans jordiske rester aldrig er fundet.

Efter dagens dom sagde Joeys far, at han anså dommen som en afslutning, og det er også denne dag, der står på Joeys gravsten, selvom den officielle dødsdag altså er 31. januar 2013, i følge dommen.

Senere i dag, klokken 15.30, holder familien en mindehøjtidelighed for Joey i Kr. Såby Kirke.

Joeys svoger, Kasper, der er gift med Joeys søster og har været familiens repræsentant i retten, fortæller, at det føles som en afslutning i dag, men at de stadig brygger på en rigtig afslutning - at det lykkes at finde spor efter Joey. De har stadig en teori om, at han kan være begravet i en slags hule under dyb sne.

- Sagen er jo stadig uopklaret.  Men det bliver en form for mentalt punktum, siger han.

Et privat eftersøgningshold var oppe for at lede efter Joey igen i efteråret sidste år. Men uden held. Foto: Christian Milbo
Et privat eftersøgningshold var oppe for at lede efter Joey igen i efteråret sidste år. Men uden held. Foto: Christian Milbo

Han fortæller, at familien har været meget i tvivl om, om der skulle være et officielt gravsted. Indtil videre har de haft et mindested i forældrenes have, omkranset af blomster.

- Det har været et slags opdigtet gravsted. Nu kommer der et officielt gravsted, men det er jo også en tom grav, siger Kasper.

Men forældrene har alligevel ønsket at have et officielt sted, de kunne gå hen og tænde et lys. 

Han fortæller, at sagen selvfølgelig har tæret meget hårdt på familien, men samtidig er det også så lang tid siden efterhånden, at håbet forsvandt, at dagen i dag ikke er så overvældende.

- Det havde været noget andet, hvis han var død i dag i den storkøbenhavnske trafik. Men omvendt så har det været mange år med smerte, siger han.

Som det er nu fejrer familien stadig Joeys fødselsdag, men Kasper tror ikke, at d. 3. december - eller den på papiret officielle dødsdag 31. januar - vil være en dag, hvor de mindes.

Eftersøgningsholdet fandt knogler tæt på toppen af Allak-fjeldet. Det viste sig dog at være dyreknogler. Foto: Christian Milbo
Eftersøgningsholdet fandt knogler tæt på toppen af Allak-fjeldet. Det viste sig dog at være dyreknogler. Foto: Christian Milbo
 

Fakta: Lov om borteblevne

Joey Ravn er blevet erklæret død i henhold til lov om borteblevne, der blandt andet fastslår, at en bortebleven kan erklæres død, før der er gået fem år, hvis vedkommende var i livsfare, sidst vedkommende vides at have været i live, eller at der er en høj grad af sandsynlighed for, at den pågældende er død.

Herunder kan man læse udvalgte paragraffer i loven:

§ 5. Det kan efter offentlig indkaldelse ved dom bestemmes, at en bortebleven skal anses for død.

§ 6. Anmodning om offentlig indkaldelse kan indgives, når der er gået 5 år, siden den borteblevne sidst vides at have været i live.

Stk. 2. Hvis den borteblevne dengang var i livsfare, eller der i øvrigt efter en samlet vurdering af de foreliggende omstændigheder er en særdeles høj grad af sandsynlighed for, at den pågældende er død, er fristen kun 6 måneder.

§ 7. Den borteblevnes ægtefælle, arvinger eller andre, der har retlig interesse i at opnå dom til dødsformodning, kan rejse sagen.

§ 11. Retten fastsætter et retsmøde til behandling af anmodningen og tilsiger dertil sagsøgeren, den borteblevnes ægtefælle, nærmeste slægtninge og andre, som kan antages at vide besked om den borteblevnes forhold.

Stk. 2. Retten kan opfordre sagsøgeren til at afgive forklaring og til at føre yderligere bevis; undlader han at efterkomme opfordringen, eller er de fremkomne oplysninger ufyldestgørende, kan retten ved kendelse nægte at fremme sagen.

§ 12. Finder retten efter bevisførelsen, at den forsvundne har været borte så længe som sagt i § 6, og det ikke godtgøres, at han er død, indkalder retten ham med et af retten fastsat varsel til et retsmøde og opfordrer i indkaldelsen enhver, som kan give yderligere oplysninger i sagen, til snarest muligt at give retten meddelelse herom.

Stk. 2. Retten lader indkaldelsen kundgøre i Statstidende og i et eller flere medier, der er tilgængelige på det sted, hvor den borteblevne sidst vides at have haft bopæl eller ophold.

Stk. 3. Mellem den seneste kundgørelse og retsmødet skal der gå mindst 1 måned.

§ 13. Hvis der ikke til retsmødet fremkommer noget, der afsvækker resultatet af den skete bevisførelse, afsiger retten dom til dødsformodning.

Stk. 2. I dommen angives den dag, fra hvis udløb dødsformodningen skal regnes. Det skal være den sidste dag i den måned, hvori fristen udløb, eller i de i § 6, stk. 2, nævnte tilfælde den dag, det er sandsynligst, at den borteblevne er død, hvis en sådan dag kan fastslås.

§ 17. Viser det sig efter dom til dødsformodning, at den borteblevne lever, kan han i 10 år fra den dag, fra hvilken dødsformodningen efter dommen regnes, kræve sine ejendele tilbage fra dem, der har fået dem udlagt som arv.

Stk. 2. Oplyses det, at den borteblevne er død på et andet tidspunkt end angivet i dommen, kan den, som herefter har ret til arven, inden for samme tidsrum kræve den udleveret.

Kilde: retsinformation.dk

Sagen kort

Joey Ravn var på vandretur med sin kammerat, da han besluttede at gå en tur alene op til toppen af Allak-fjeldet. Det skete den 25. juli 2012 omkring klokken 15.30.

Da han ikke var kommet tilbage fem timer senere, slog kammeraten alarm til politiet.

Svensk politi iværksatte en større eftersøgning, der blev afsluttet en uge senere uden resultat. Også private deltog i eftersøgningen.

Omkring en uge efter Joeys forsvinden tog dansk politi kontakt til Norge via Interpol i Norge og gjorde opmærksom på den savnede dansker, fordi han forsvandt blot 20 kilometer fra den norske grænse. De var ikke gået ind i sagen, fordi de ikke havde fået en officiel henvendelse fra Sverige. Men den efterfølgende eftersøgning endte uden resultat.

Et år efter Joeys forsvinden genoptog Sverige eftersøgningen. Men uden held.

I efteråret 2014 tog et privat eftersøgningshold op til området på familiens foranledning. Men heller ikke det gav resultat.

3. december 2015 indkaldte Retten i Roskilde til en retsmøde, hvor der blev afsagt en såkaldt dødsformodningsdom.