Forsvarer: PET er blevet mere lukket

Øget tavshed i efterretningstjenesten er en hovedpointe i Jakob Scharfs forsvarers afhøring af nuværende PET-chef

Forsvarer: PET er blevet mere lukket

Hør Ekstra Bladets Carsten Norton forklare sagen her.

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Politiets Efterretningstjeneste har de seneste år lukket sig mere og mere om sig selv.

Den udvikling er en af hovedpointerne under dagens retsmøde i Københavns Byret, hvor Lars Kjeldsen forsvarer den tidligere chef for PET, Jakob Scharf.

Scharf risikerer fængsel for at have brudt sin tavshedspligt med bogen 'Syv år for PET'.

Bogen er skrevet i samarbejde med Politken-journalist Morten Skjoldager.

I byretten afhøres den nuværende chef Finn Borch Andersen for anden gang. Og Kjeldsen ser en tydelig udvikling hen imod mørklægning. Den skal være sket under den nuværende chefs ledelse.

Scharfs udtalelser i interviews til bogen 'Syv år for PET' er omdrejningspunkt for retssagen, hvor den tidligere efterretningschef risikerer fængsel for brud på tavshedspligt. (Foto: Ole Steen)
Scharfs udtalelser i interviews til bogen 'Syv år for PET' er omdrejningspunkt for retssagen, hvor den tidligere efterretningschef risikerer fængsel for brud på tavshedspligt. (Foto: Ole Steen)
 

Beskytter arbejdsmetoder
Som eksempel på tidligere tiders åbenhed citerer forsvareren en årsredegørelse for 2014. De følgende års årsberetninger er mindre detaljerede.

- Vi har ikke beskrevet det på samme måde i de fremtidige årsberetninger, og det er ud fra et hensyn til, at vi gerne vil beskytte vores arbejdsmetoder, siger Borch Andersen.

Lars Kjeldsen har flere eksempler på, hvad han opfatter som en skærpelse af lukketheden.

På PET's hjemmeside kunne man i 2015 således læse, at tjenesten blev nødt til at have fortrolighed om 'visse dele' af sin virksomhed. Det er ændret til 'store dele'.

Men det har ikke den store betydning, forklarer PET-chefen.

- Jeg synes ikke, der er den helt store forskel, siger han.

Relativt komplekst
På et tidspunkt i afhøringen holder Borch Andersen en længere tænkepause, da advokaten vil vide, om PET bruger analogt eller digitalt aflytningsudstyr.

- PET kan foretage aflytninger inden for de regler, som ligger inden for retsplejeloven, siger Finn Borch Andersen som svar på spørgsmålet.

Derefter læser advokaten op af årsberetningen for 2004, idet han pointerer, at der ikke var tale om et trickspørgsmål.

I beretningen kan man læse, at PET har skiftet fra analog aflytning til digital.

- Det lyder som et simpelt spørgsmål, men det er faktisk et relativt komplekst spørgsmål, siger Borch Andersen efterfølgende.

Resten af dagen er afsat til kontraafhøringen af Finn Borch Andersen. Først ved næste retsmøde forventes Jakob Scharf at tage plads i vidneskranken.

Der var oprindeligt afsat 15 retsdage til sagen mod den tidligere PET-chef, men tidsplanen er flere gange skredet, og dommeren bekendtgjorde ved indledningen til dagens møde, at retten har indsat to reservedage.

Nuværende PET-chef: Scharf-bog giver samlet indblik

OVERBLIK: 'Syv år for PET' - fra forbud til tiltale

Et natligt retsmøde og et krav om fængsel til chefredaktør indgår i sag om PET-bog. Se hele forløbet her.

Tidligere PET-chef Jakob Scharf er under anklage for at afsløre fortrolige oplysninger i forfatter Morten Skjoldagers bog "Syv år for PET", hvor Scharf medvirker som kilde.

Læs her om forløbet af sagen om den omstridte bog.

* 6. oktober 2016: Københavns Byret vælger efter anmodning fra PET at nedlægge et midlertidigt forbud mod offentliggørelse af bogen. Men 5000 eksemplarer er allerede sendt ud til boghandlerne. Flere bliver solgt. Forbuddet er rettet mod forlaget People's Press.

PET havde ikke set bogen på forhånd, men anmodede om et forbud af frygt for, at der i bogen ville blive afsløret fortrolige oplysninger. Frygten udsprang af forlagets foromtaler af bogen.

* 7. oktober 2016 bringer både Ekstra Bladet og Radio 24syv oplysninger fra bogen.

* 8. oktober 2016 klokken 02.10 en nat mellem fredag og lørdag afsiger Københavns Byret efter et 20 minutter langt retsmøde endnu en kendelse.

Denne gang er det JP/Politikens Hus, Radio 24syv og 98 boghandlere, der rammes af forbuddet. Kendelsen kræver desuden, at eksemplarer hos medier og boghandlere beslaglægges.

Kun PET's advokat er til stede. Avisen, radiostationen og boghandlerne er ikke indkaldt til det natlige retsmøde.

* 9. oktober udgiver dagbladet Politiken hele bogen i et særtillæg.

* 11. oktober ophæver byretten efter anmodning fra PET det midlertidige forbud mod offentliggørelse, da det nu er formålsløst.

PET melder samme dag Jakob Scharf til politiet for brud på tavshedspligten.

* 18. oktober 2016: JP/Politikens Hus oplyser, at kendelsen om forbuddet mod offentliggørelse kæres til Østre Landsret. Selv om forbuddet er ophævet vil mediehuset have landsrettens vurdering af grundlaget for et forbud.

* 11. november 2016: PET vælger at pege på en række konkrete passager i bogen, som efter tjenestens opfattelse er problematiske i forhold til tavshedspligten.

* 9. december 2016: Østre Landsret stadfæster byrettens kendelse om et midlertidigt forbud mod offentliggørelse rettet mod blandt andet JP/Politikens Hus. Bladhuset får efterfølgende tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret.

* 3. februar 2017: PET lægger sag an mod JP/Politikens Hus og chefredaktør Christian Jensen. Kravet mod sidstnævnte er en straf på fire måneders fængsel. Bladhuset afkræves en bøde på 15 millioner kroner. Sagen kommer for retten 12. november 2018.

* 2. november 2017: Højesteret afsiger kendelse vedrørende forbuddet. Det er alene spørgsmålet om, hvorvidt forbuddet burde have været rettet mod den ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, frem for selskabet JP/Politikens Hus, som er til diskussion.

Højesteret blåstempler forbuddet, men siger samtidig i sin kendelse, at et lignende forbud i fremtiden bør rettes mod den ansvarshavende redaktør.

* 7. marts 2018: Københavns Politi oplyser, at der er rejst sigtelse mod Jakob Scharf for videregivelse af fortrolige oplysninger.

* 12. marts 2018: Anklagemyndigheden rejser tiltale mod Jakob Scharf for under særligt skærpende omstændigheder at have videregivet af fortrolige oplysninger, blandt andet oplysninger af væsentlig betydning for statens sikkerhed. Jakob Scharf nægter sig skyldig.

* 27. marts 2018: Anklageskriftet mod Jakob Scharf frigives til journalister. Heri fremgår det, at anklagemyndigheden mener, at den tidligere PET-chef har røbet fortrolige oplysninger 28 gange i bogen.