Forsvarer: Uanstændigt og økonomisk idioti

Utilfreds med, at hans frifundne klient skal afsone gammel dom på tyve dage, selvom han formentlig skal have erstatning for halvandet års uretmæssig varetægtsfængsling

Den frifundne skulle pakke sine ting, men endte med at blive indsat til afsoning af en gammel dom. Foto: Jonas Olufson
Den frifundne skulle pakke sine ting, men endte med at blive indsat til afsoning af en gammel dom. Foto: Jonas Olufson

- Hinsides al form for anstændighed plus økonomisk idioti.

Sådan kalder advokat Henrik Dupont Jørgensen Kriminalforsorgens ageren i en sag, hvor hans klient blev frifundet i Retten i Roskilde for forsøg på besiddelse af skydevåben.

Den 32-årige mand har siddet varetægtsfængslet i sagen omkring halvandet år, men blev løsladt af retten efter frifindelsen 11. marts. Han havde dog en gammel dom fra 2016 på tyve dages fængsel på bankbogen, som han ikke havde afsonet endnu.

- Så sker der det, at han tager ud og skal pakke sine ting, og så sætter de ham ind til afsoning af de tyve dage. Han når slet ikke at komme ud, siger Henrik Dupont Jørgensen.

Sagen, hvor hans klient blev frikendt, bunder i en konflikt mellem LTF og andre grupperinger i Køge hvor 13 af 14 tiltalte blev kendt skyldige i blandt andet grov afpresning, narkohandel, vold og våbenbesiddelse.

Den 32-årige er alene tiltalt for forsøg på 'besiddelse af en pistol af mærket Mauser isat 8 skarpe patroner, hvilket imidlertidig mislykkedes, idet våbnet forinden var fjernet af politiet,' står der i anklageskriftet.

11 af de tiltalte er fuldgyldige medlemmer af LTF afgjorde retten, og dommen over dem falder 4. april.

Men ifølge Henrik Dupont Jørgensen er hans klient ikke medlem af eller tilknyttet LTF.

- Det er derfor, at den her sag er så grotesk, siger han og fortæller, at det også blev dokumenteret i sagen, og at retten lagde hans klients forklaring om, at han ledte efter noget andet end et våben, til grund.

Penge ud af vinduet
Ud over at hans klient har krav på et indkaldelsesvarsel, som ikke er overholdt, så mener forsvarsadvokaten, at det er grotesk, at Kriminalforsorgen ikke venter med afsoningen, til det er fastslået, om den 32-årige har krav på erstatning for uretmæssig varetægtsfængsling - og de tyve dage dermed kan modregnes i erstatningen.

I advokatens regnestykke betyder det, at staten kunne have sluppet for at betale 1000 kroner pr. dag i erstatning til hans klient i tyve dage, ligesom en plads på Vestre koster 2500 kroner om dagen.

- 70.000 kroner fuldstændig ud af vinduet, siger han.

- Men det kræver, at statsadvokaten siger, at der er et erstatningskrav, og at det er okay, at det konverteres til modregning og forelægger det for Kriminalforsorgen. Og jeg kan først søge om erstatning, når ankefristen er udløbet efter 14 dage, siger Henrik Dupont Jørgensen og tilføjer:

- Et af problemerne er, at statsadvokaten tit er i flere måneder om at fastslå et eventuelt erstatningskrav, hvilket kan stå i skærende kontrast til Kriminalforsorgens hurtighed med at træffe afgørelse om afsoning.

Ankefristen udløb 25. marts. På det tidspunkt havde hans klient altså afsonet 14 af de tyve dage.

Skalten og valten
- Nu har man ventet med de tyve dage siden 2016. Om man så skal vente tre uger mere, gør vel ikke den store forskel? Hvis staten havde ventet tre uger mere, kan det være, at de havde sparet 70.000 kroner. Derudover er det også en skalten og valten med folks frihed. Nu har man taget halvandet år af hans liv og det viste sig, at det var en fejl, siger advokaten,der mener, at det er rimelig åbenbart, at hans klient har krav på erstatning, hvis frifindelsen ikke bliver anket.

- Han har udtalt sig fra starten, og retten har lagt den forklaring til grund, siger forsvareren.

Henrik Dupont Jørgensen har skrevet til Kriminalforsorgen og fået et svar fra områdekontoret, der ifølge advokaten siger, at de først kan foretage varetægts-fradraget, når statsadvokaten har godkendt, at der er et erstatningskrav.

Det er dog ikke, fordi hans klient er på sammenbruddets rand over at skulle afsone de tyve dage.

- Han sagde, at glæden ved at blive frifundet, oversteg irritationen over de tyve dage. Så han har ikke noget imod det. Han tjener 1000 kroner skattefrit om dagen, og han siger, at så meget kunne han ikke tjene, hvis han var på fri fod.

Ekstra Bladet har spurgt Kriminalforsorgen, hvorfor de valgte at indsætte den frifundne til afsoning med det samme, før ankefristen er udløbet, og det var fastslået, om han skulle have erstatning for uretmæssig varetægtsfængsling-

De skriver dog i en mail, at de ikke kan udtale sig om konkrete sager, og derfor heller ikke kan kommentere denne sag .

De skriver dog generelt, at:

'Såfremt den pågældende allerede er indkaldt til udståelse af straffen, vil en anmodning om udsættelse af denne straf, mens spørgsmålet om erstatning/afkortning behandles, ikke kunne imødekommes alene på dette grundlag.  Her vil udgangspunktet altså være, at straffuldbyrdelsen skal iværksættes.'

De skriver ligeledes, at det er anklagemyndigheden, der træffer afgørelse vedrørende krav på erstatning.

'Den der skal udstå fængselsstraf, og som forud herfor uforskyldt har været anholdt og varetægtsfængslet i en anden sag og derfor har et erstatningskrav kan give afkald på en sådan erstatning mod til gengæld ved straf-eftergivelse/benådning at få afkortet  frihedsberøvelsen i den straf, den dømte skal eller er ved at udstå. Det er Direktoratet for Kriminalforsorgen, der behandler en ansøgning herom. Det er en forudsætning for afkortning, at den dømte har givet afkald på erstatning, og at den dømte har fået anerkendt erstatningskravet af anklagemyndigheden. Først herefter kan kriminalforsorgen tage stilling til spørgsmålet om afkortning.