Forsvarer: Unge tages som gidsler

Han opfordrer politikere til at vurdere, om anmærkningen på børneattesten bør slettes i det atypiske Umbrella-sagskompleks.

Hvad går Umbrella-sagen ud på? Redigering: Rie Eva Andersen

Umbrella-dommene er et misfoster, hvor en stor gruppe unge mennesker uretmæssigt bliver stemplet som pædofile med uoverskuelige konsekvenser for deres fremtid.

Det siger Michael Bjørn Hansen, der er forsvarer i 18 sager i det historiske Umbrella-kompleks, hvor mere end tusind primært børn og unge er blevet sigtet, tiltalt og dømt for at have delt en video af seksuel karakter med en 15-årig pige og dreng.

– Det er ganske rædselsfuldt. Det er over 1000 unge mennesker, der bliver gidsler over for et samfundsproblem. Der er jo ikke en eneste af dem, der har pædofile tendenser, siger advokaten.

Rasmus blev idømt tyve dage betinget fængsel for distribution af børnepornografisk materiale. Foto: Linda Johansen Krimi Teenager straffet i Umbrella-sagen: Føler mig dømt som pædofil

Han er kritisk over, at de primært unge mennesker er anklaget for deling af børnepornografisk materiale efter straffelovens § 235, som samtidig medfører en plet på børneattesten i mindst tyve år, fordi han mener, at kerneområdet for den paragraf er at beskytte børn mod pædofile, ikke deling af videoer mellem jævnaldrende.

– Det er jo en voldsom ekstra-straf. Det er klart, at hvis du har en snasket pædofil, så skal sådan en ikke ind som hjælper i en spejdergruppe. Men det er der jo ikke tale om her, siger han.

20 år på børneattesten - 0 år på straffeattesten

En dom for deling af børnepornografisk materiale efter straffelovens § 235, vil fremgå af børneattesten:

Ved bøde: 10 år fra endelig afgørelse

Ved betinget fængsel: 20 år fra endelig afgørelse.

Ved ubetinget fængsel: 20 år fra løsladelse eller ved udløb af eventuel prøvetid på prøveløsladelse.

Sektionsleder i Kriminalregisteret Mikael Søgaard understreger, at der ikke er tale om et individuelt skøn i forhold til den dømtes alder eller gerningens indhold, hvor længe det står.

– Det er underlagt Kriminalregisterbekendtgørelsen, siger han.

Dommen slettes kun, hvis der ikke er registreret andre domme på den dømte i mellemtiden. Ellers slettes dommen for børnepornografi først, når den nye afgørelse også er slettet.

Reglerne for straffeattester til offentligt brug er i udgangspunktet:

Dømte mellem 15-18 år: Giver ikke en plet – medmindre man indenfor en tre-årig periode (før/efter) er dømt for noget andet, som vil fremgå af attesten. I så fald vil den fremgå i 10 år fra afgørelsen.

Over 18 år: 10 år

Advokaten oplever, at det netop er børneattesten, der gør mest ondt på hans klienter, fordi det kan ødelægge deres muligheder for fritidsjob, fremtidsjob og rejser til udlandet.

– Hvis du har 200 ansøgninger, så beder du måske yngste sekretær om at grovsortere. Og så tør jeg godt gætte på, at det er alle dem med børneattest, der ryger fra, inden de overhovedet har læst ansøgningen, siger Michael Bjørn Hansen.

Han opfordrer politikerne til at vurdere, om anmærkningen på børneattesten bør slettes i dette atypiske sagskompleks.

– Problemet er bare, at politikerne ikke tør røre ved noget, der lugter af pædofili.