Frifindelse i sag om sexvideo kommer bag på anklager

Intet er afgjort i sagerne om deling af sexvideo, trods frifindelser for deling af børneporno, mener anklager

En 22-årig mand er onsdag blevet frifundet af Østre Landsret for at dele børneporno, efter at han videresendte en meget omtalt sexvideo til syv personer via det sociale medie Facebook.

Han slipper dermed for en betinget fængselsdom på ti dage, som han fik i Retten i Lyngby. Han dømmes i stedet for blufærdighedskrænkelse og får en bøde på 2500 kroner.

Ifølge anklager Emil Folker er det for tidligt at vurdere, hvilken betydning afgørelsen vil få for de øvrige sager i det store sagskompleks, der har fået navnet Umbrella. Omkring 1000 unge er sigtet i sagen for at have delt to sexvideoer.

Det er den anden af ni prøvesager, der er kommet for landsretten. I begge sager har landsretten frifundet de tiltalte for at have delt børneporno med den begrundelse, at de ikke kunne vide, at personerne på videoen var under 18 år.

- Det er efter min opfattelse for tidligt at drage konklusioner. Bevisvurderingen er kommet bag på mig, men jeg tager den til efterretning, siger Emil Folker.

Krimi 22-årig frifindes for børneporno i stor sexvideosag

- Vi afventer stadig afgørelsen af de øvrige prøvesager, og så må vi se, hvilke overvejelser de giver anledning til, siger han.

Ifølge Emil Folker er det vigtigt at holde sig for øje, at hver enkelt sag er forskellig.

- Der foreligger forskellige beviser i de enkelte sager, som kan blive afgørende for, hvorvidt de tiltalte bliver dømt for at dele børneporno eller ej, siger han.

Eksempelvis kvaliteten af den video, der er blevet delt. Om der er delt en eller flere forskellige videoer. Og hvad der er blevet skrevet i de beskeder, der er sendt før og efter, at videoen er delt på Facebook.

De faktorer kan blive afgørende for, hvorvidt landsretten vurderer, om den sigtede har indset muligheden for, at personerne på videoerne er under 18 år - og dermed hvorvidt de kan dømmes for at dele børneporno eller ej.

- Under alle omstændigheder har landsretten slået fast i de to sager, at det er strafbart at dele de her sexvideoer, siger Emil Folker.