Hemmelig østrigsk rapport om flygtningestrøm: Indre sikkerhed kan være i fare

Fortsat tilstrømning af flygtninge kan medfører inter-etniske og inter-religiøse konflikter,advarer intern østrigsk rapport

Massiv strøm af flygtninge sætter europæiske myndigheder under pres. (Robert Geiss/picture-alliance/dpa/AP Images)
Massiv strøm af flygtninge sætter europæiske myndigheder under pres. (Robert Geiss/picture-alliance/dpa/AP Images)

En intern, østrigsk rapport fastslår, at den store og fortsatte strøm af flygtninge, der gennem de sidste mange måneder er ankommet til Europa, medfører en række trusselscenarier, der skal tages ganske alvorligt.

Rapporten hedder ’Sonderberichterstattung und Analyse der derzeitigen Migrationslage’ – oversat til dansk er det ’Særlig rapport og analyse af den den nuværende migrationssituation’.

Et ikke synderligt opløftende skriv, der over tre sider gennemgår situationen for en række europæiske lande samt en kort, indledende årsagsbeskrivelse.

Rapporten konkluderer på sidste side, at der i Østrig som følge af situationen kan opstå en personalemæssig overbebyrdelse hos politiet, og at det på den baggrund er en trussel mod opretholdelsen af den offentlige ro og orden.

Desuden er der fare for at asyl- og forsyningssystemet kan blive overberbyrdet, ligesom der er fare for at interreligiøse og interetniske konflikter blandt migranterne skal bryde ud.

’Der er fare for, at de retslige og juridiske strukturer, kan blive sat ud af kraft’, lyder konklusionens sidste sætning.

Rapporten var egentlig kun til intern brug, men flere østrigske medier har fået fat på den alligevel.

Dels har uddrag været bragt på østrigsk TV og siden i sin fulde ordlyd hos Krone Zeitung - landets største avis.

Krone Zetiung har efterfølgende lagt rapporten ud på nettet - Se rapporten her

Overfor Krone Zeitung har myndighederne dementeret rapporten. Men avisen beskriver, at myndighederne ikke vil kendes ved rapporten, fordi indholdet er politisk sprængstof.

Det beskrives, hvordan rapporten er udfærdiget på, hvad avisen kalder et lavere niveau hos indenrigsministeriet, Generaldirektionen for offentlig sikkerhed.

Rapporten er rundsendt til en række forskellige østrigske politi-afdelinger. Også deltatspolitiet i Bayern har i følge Krone Zeitung modtaget rapporten.

Særligt Tyskland er mål for de mange tilrejsende. Og nu har myndighederne justeret tallet for, hvor mange der regnes med at ankomme til Tyskland i år. Før lød vurderingen på 800.000 tilrejsende. Nu er det vurderede tal sat op til 1.000.000. Og det er kun tallet for i år.

Hvor mange, der vil ankomme til næste år, har ingen turdet gisne om endnu.

Samtidig vurderer tyske myndigheder, at mindst hver tredje flytning ikke kommer fra Syrien, men andre lande.

-Der er mennesker, som hævder at komme fra Syrien, men ikke taler ét ord arabisk. Alligevel fremviser de syriske dokumenter og pas, har Tysklands indenrigsminister Thomas de Maiziere udtalt ifølge Politiken.

Dansk politi vurderer, at mindst 16.000 flygtninge er ankommet til Danmark indenfor de seneste par uger.

Politiet gør i sin daglige opgørelse opmærksom på, at det er et absolut minimumtal, fordi det udelukkende baserer sig på stikprøvekontrol af et begrænset antal tog, busser og biler.

 

Antallet af indrejste regnes fra søndag 6. september, hvor et stort antal flygtninge og migranter for rullende kameraer stak af fra de danske myndigheder af frygt for, at de ville blive tvunget til at søge asyl her.

En stor del af de tilrejsende flygtninge og migranter er rejst videre til andre lande, mens en mindre del har søgt asyl i Danmark.