Højesteret afviser handicappedes ønske om at stemme

Fire psykisk handicappede, der er under værgemål, skal ikke have lov til at stemme ved folketingsvalg. Det slår Højesteret fast i en dom torsdag

Højesteret har torsdag afsagt dom i en sag, hvor fire psykisk handicappet har sagsøgt staten, fordi de ikke måtte stemme under Folketingsvalget i 2015.

I en pressemeddelelse på Højesterets hjemmeside står der, at det ikke var i strid med Grundloven, at de fire blev afskåret fra at stemme.

'Efter grundlovens § 29 har personer, der er ”umyndiggjort” ikke valgret til Folketinget. Høje­steret fandt, at personer, der er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, må anses for umyndiggjort i grundlovens forstand og derfor ikke har valgret til Folketinget. Fol­ketingsvalglovens § 1 er udformet i overensstemmelse hermed, står der blandt andet skrevet i pressemeddelelsen.

'Uanset hvad der følger af Danmarks internationale forpligtelser, kunne appellanterne derfor ikke få medhold i, at de havde valgret ved folketingsvalget i 2015,' står der.

Omkring 2.000 borgere i Danmark er frataget deres stemmeret, fordi de har en psykisk lidelse, der betyder, at de ikke kan passe deres økonomi – og derfor har brug for en økonomisk værge.

En af dem, som har sagsøgt staten, er Lars Malling Hirtshals, der er psykisk syg og lider af en personlighedsforstyrrelse.

- Det er da vigtigt, at borgerne får lov til at sætte kryds og være med til at bestemme, hvordan og hvorledes det skal være. Hvis jeg har noget at brokke mig over eller noget, så synes jeg, at det er min pligt at være med til at vælge de politikere, der skal ind og sidde, forklarer han til Danmarks Radio.

Han fik frataget sin stemmeret i 1996, da han fik en økonomisk værge, fordi han ikke selv kunne tage sig af sine økonomiske forhold.

- Jeg har været i syv sind. Frustreret og rasende over at det bare gik sådan, siger Lars Malling til DR.

Da sagen var for Østre Landsret i juni 2017 faldt dommen ikke ud til de fires fordel. Derfor ankede de til Højesteret, som har vurderet sagen af principiel karakter.

I 2016 gav lovændring folk med en økonomisk værge ret til at stemme til kommunalvalg, regionalvalg og Europa-Parlamentsvalg, men altså ikke Folketingsvalg.

Derfor må 2000 handicappede ikke stemme

Her kan du læse, hvorfor de fire har sagsøgt staten:

* De er eller har været underlagt et såkaldt paragraf 6-værgemål, hvor en domstol vurderer dem uegnede til at styre egne pengesager og tildeler dem en værge.

* Med et sådant værgemål følger det, at Justitsministeriet vurderer, at man bliver umyndiggjort efter grundlovens paragraf 29.

* Cirka 2000 danskere er frataget retten til at stemme, fordi de er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne.

* De 2000 personer er primært udviklingshæmmede og personer, som har en psykisk lidelse som eksempelvis købemani eller ludomani.

* Den grundlæggende tanke er, at hvis en person ikke er i stand til at varetage sin egen økonomi, er vedkommende heller ikke egnet til at stemme ved folketingsvalg og folkeafstemninger.

* Den samme persongruppe kan godt stemme ved kommunalvalg, regionsrådsvalg og valg til Europa-Parlamentet.

* Blandt de fire i sagen ved Højesteret er Tomas Strøbye, hjerneskadet søn af skuespillerne Lone Hertz og Axel Strøbye.

* Ud over stemmeretten krævede de fire sagsøgere hver 20.000 kroner i godtgørelse.