Annonce:
Annonce:

Højesteret afviser løsladelse: Voldtægtsmand er for farlig

Rumænsk voldtægtsdømt mand slipper ikke af med sin tidsubestemte forvaringsdom efter grove sexforbrydelser i Aarhus, og tilbage til sit hjemland kommer han ikke foreløbig

Her er politiets overvågningsbillede af Adrian Tudose optaget i forbindelse med voldtægten i Aarhus i 2008. Politifoto
Her er politiets overvågningsbillede af Adrian Tudose optaget i forbindelse med voldtægten i Aarhus i 2008. Politifoto
Annonce:
Følg Krimi

Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen.

Adrian Tudose får ikke umiddelbart sin vilje.

Den nu 38-årige rumænske statsborger, der i 2009 blev udvist af Danmark og idømt lovens strengeste straf for voldtægt og voldtægtsforsøg mod to kvinder i Aarhus, får ikke opløst sin tidsubestemte forvaringsdom.

Det fremgår af en skriftlig kendelse, som netop er afsagt af Højesteret i København.

Den umiddelbare konsekvens er, at danskere stadigvæk ikke risikerer at støde ind i manden, der er dømt for en usædvanligt grov voldtægt i og voldtægtsforsøg Danmark. Som ung mand blev han desuden dømt for et voldtægtsforsøg i sit hjemland.

Annonce:

Rumæneren blev for få år siden af psykiatriske overlæger og af Retslægerådet stemplet som farlig, lystløgner og karakterafvigende. Men retspsykiatere har i de senere år nået frem til, at han ikke længere er farlig.

Retslægerådet har til gengæld afvist at revurdere Adrian Tudoses farlighed, da hans restriktive afsoningsforhold angiveligt har forhindret rådets eksperter i at foretage den vurdering på et sikkert grundlag.

Krænkende afsoning
Højesteret finder, at der som følge af de lægelige udtalelser og under hensyn til grovheden af den kriminalitet, han var dømt for, ikke er tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at fortsat forvaring ikke er nødvendigt for at forebygge fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed.

I kendelsen når dommerne dog frem til, at der i forhold til Adrian Tudoses afsoningsforhold uden adgang til for eksempel udgang og resocialisering er sket en krænkelse i forhold til hans rettigheder, som de er formuleret i Menneskerettighedskonventionen.

FAKTA: Hvad betyder forvaring?

* Sammen med fængsel på livstid er forvaring den eneste sanktion i dansk strafferet uden tidsbegrænsning.

* Modsat en anbringelsesdom, som gives til sindssyge kriminelle, så er forvaringsdømte egnede til at afsone i et fængsel.

* Kun personer, som dømmes for personfarlig kriminalitet og seksualforbrydelser, og som regnes for at være farlige, hvis de er på fri fod, kan idømmes forvaring.

* Efter tre års forvaring - og siden hen en gang om året - har afsoningsstedet pligt til at tage stilling til, om foranstaltningen skal fortsætte.

* Rigsadvokaten har pligt til at sikre, at en forvaringsdømt ikke sidder længere end nødvendigt. Men det er op til retten at bestemme, om den dømte kan prøveudskrives, det vil sige løslades.

* Inden der sker prøveudskrivning, vil der i reglen være et længere forløb, hvor den dømte først får ledsaget udgang og siden får lov til at forlade fængslet på egen hånd.

* For at opnå de friheder kan Kriminalforsorgen stille en række betingelser, for eksempel at den dømte skal behandles med medicin, som hæmmer produktion af testosteron og sænker kønsdriften.

* Gennemsnitligt set svarer tidsforløbet omkring det at få bevilget udgang for en forvaringsdømt til, hvis der var tale om en tidsudmålt fængselsstraf på mindst 12 års fængsel.

Kilder: Rigsadvokaten, Ritzau.

Annonce:

Højesteret kritiserer anklagemyndigheden for ikke at have sikret den dømte afsoner friere forhold, så der kan foretages en sikker og velunderbygget vurdering af hans farlighed. Han er efter dommernes mening som følge af sin nationalitet blevet 'stillet ringere' end andre i samme situation.

Kriminalforsorgen får derfor påbud om hurtigst muligt at sikre, at der straks i forhold til Adrian Tudose bliver iværksat ændrede, friere afsoningsforhold.

Stor sejr, lille nederlag
Rumænerens advokat, Claus Bonnez, betegner det som en både en stor sejr og et lille nederlag.

- Jeg er rigtig glad for, at Højesteret slår fast, at der er sket en vedvarende krænkelse af min klients rettigheder. Jeg vil kalde det en totredjedels-sejr, og jeg kan garantere, at der nu vil blive rejst en erstatningssag, siger Claus Bonnez.

Han erkender til gengæld, at det er 'træls' for Adrian Tudoso, at han fortsat betegnes som farlig, og at en løsladelse derfor ikke foreløbig kommer på tale.

Annonce:

Grov voldtægtssag
Adrian Tudose har i mere end ti år afsonet en tidsubestemt straf for en meget grov voldtægt mod en dengang 28-årig kvinde i Aarhus og for få timer forinden at have forsøgt at voldtage en anden, ung kvinde.

Det 20-årige offer råbte op og blev reddet, da en tilfældigt forbipasserende blandede sig.

I sit hjemland blev Adrian Tudose desuden som ung mand idømt i alt fem års fængsel i blandt andet en voldtægtssag.

I Retten i Aarhus og senere i landsretten blev der i forlængelse af forvaringsdommen stillet krav om, at den dømte skulle udvises af Danmark efter endt afsoning.

Læs Ekstra Bladets baggrundshistorie om voldtægtsmanden ...

Stemplet som farlig: Voldtægtsmand vil hjem

Farlig eller ej: Her er sagens kerne

Den voldtægtsdømte Adrian Tudoses forsvarer, Claus Bonnez, forklarer, at Højesteret skåret ind til benet har taget stilling til, om den nu 38-årige rumæner stadigvæk er en farlig mand, og om retssystemet kan leve med, at han bliver overført til videre afsoning i sit hjemland.

Annonce:

Det sidste havde Rigsadvokaten på forhånd afvist. Det skete med den begrundelse, at Rumænien ikke kender til tidsubestemt straf, og at hans straf derfor ville blive vekslet til ti års fængsel. Resultatet ville derfor ti år efter dommen i Aarhus være, at Adrian Tudose reelt vil være en fri mand.

I sit hjemland blev han som ung mand idømt fem års fængsel blandt andet for voldtægtsforsøg.

Usikker farlighed
I spørgsmålet om mandens farlighed har kernen været, om tiden er inde til at løslade Adrian Tudose og dermed frigøre ham fra den tidsubestemte straf, han blev idømt i Aarhus i 2009 for voldtægt og et voldtægtsforsøg.

Konsekvensen ville i så fald være, at Højesteret skulle løslade rumæneren.

Adrian Tudose har i de senere år afsonet på en specialafdeling i Herstedvester Fængsel vest for København. Foto: Joachim Adrian/Ritzau Scanpix
Adrian Tudose har i de senere år afsonet på en specialafdeling i Herstedvester Fængsel vest for København. Foto: Joachim Adrian/Ritzau Scanpix
 

Det har ikke været et specielt nemt juridisk valg at træffe. Retspsykiatriske læger er på den ene side i de senere år nået frem til, at rumæneren ikke længere udgør en fare.

Annonce:

Danmark ikke blødsøden
Det har Retslægerådet på den anden side afvist at tage stilling til. Det har angiveligt ikke været muligt at vurdere Adrian Tudoses farlighed, fordi han ikke har været på udgang eller haft et liv i en åben institution. Han har heller ikke haft adgang til at arbejde i fængslet eller skabe sociale kontakter under sin afsoning.

- Er han ikke farlig, skal han løslades. Så enkelt er det. Men problemet har været, at min klient har levet under et regime, hvor han ikke som normalt har haft mulighed for at arbejde for ikke at være farlig. I Danmark har vi ry for at være blødsødne, men den her sag viser jo, at vi faktisk er det modsatte, mener Claus Bonnez.

Oprindelig blev Adrian Tudose idømt, hvad mange opfatter som lovens strengeste straf, fordi Retslægerådet dengang nåede frem til, at han var farlig, umoden, løgnagtig og karakterafvigende.

Han blev samtidig dømt til udvisning af Danmark efter endt afsoning.

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Annonce:
Spar med
Det kan du spare
Elpris lige nu
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*

Mystisk mordkomplot

Annonce:
Hvad er din pris, Mette?
Annonce:
Annonce:

TILTALE

Annonce:
Annonce: