Højesteret: Agentbeskyldninger om journalist var usande

Historiker Bent Jensen skal betale 100.000 kroner til journalist efter agentbeskyldninger

Højesteret dømmer historiker Bent Jensen til at anerkende, at agentbeskyldninger mod journalist Jørgen Dragsdahl var usande, og betale erstatning.

Højesteret har bestemt, at erstatningen for såkaldt tort skal være på 100.000 kroner. Derudover har retten idømt Bent Jensen ti dagbøder á 10.000 kroner.

Dragsdahl har anført 18 udsagn, som ifølge ham burde føre til dom over Bent Jensen. Højesteret har vurderet, at 7 af disse var ubegrundede.

Jørgen Dragsdahl har krævet Bent Jensen dømt og straffet for injurier, fordi Jensen har beskyldt ham for at have været agent for den daværende sovjetiske efterretningstjeneste KGB.

Retssagen har efterhånden en del år på bagen. I 2010 gav Retten i Svendborg Dragsdahl medhold, men i 2013 valgte Østre Landsret at frifinde Bent Jensen. Selve beskyldningerne mod Dragsdahl blev fremsat tilbage i 2007 i en artikel i Jyllands-Posten.

Jensen har gjort gældende, at beskyldningen mod Dragsdahl alene gik på, at han skulle være en såkaldt påvirkningsagent, hvilket vil sige, at hans agentvirksomhed ikke har været en overtrædelse af straffeloven.

Dragsdahl derimod har anført, at beskyldningerne mod ham må opfattes som beskyldninger om have overtrådt straffeloven.