Højesteret frifinder politiet i sag om masseanholdelse

30 personer havde krævet erstatning for ulovlig frihedsberøvelse, men anholdelsen var lovlig, lyder dom.

Højesteret frifinder onsdag politiet i en sag om ulovlig frihedsberøvelse i forbindelse med en gadefest i 2014.

30 personer havde krævet erstatning for politiets indgreb. Men frihedsberøvelsen var lovlig, lyder dommen.

- Politiet havde foretaget en vis grovsortering af de tilbageholdte, og frihedsberøvelsen havde ikke varet længere end nødvendigt.

- Under disse omstændigheder var frihedsberøvelsen lovlig efter politiloven, begrunder Højesteret.

Sagens hovedspørgsmål var, hvorvidt politiets indgreb i efteråret 2014 var en frihedsberøvelse - og om den var lovlig eller ej.

Det var natten mellem 17. og 18 oktober 2014, at masseanholdelsen fandt sted.

Der blev holdt en offentlig gadefest mod racisme under sloganet 'Reclaim the Streets' på Strøget i København.

Der blev kastet med romerlys og kanonslag mod politiet, som var talstærkt til stede.

En politileder advarede om, at samtlige ville blive visiteret, hvis det fortsatte. Trods advarslen var der nye angreb.

Politiet omringede og tilbageholdt herefter en stor gruppe personer, som også blev visiteret. Politiet indkapslede cirka 150 mennesker.

Østre Landsret var kommet frem til den modsatte afgørelse. Her havde de 30 personer fået tilkendt erstatning på 2500 kroner hver.

De var frihedsberøvet i cirka halvanden time.

I landsretten lød det, at det var i orden, at politiet greb ind, men det var et problem, at politiet ikke havde sorteret i mængden.

Højesteret er derimod på linje med byretten, hvor politiet også blev frifundet.