Højesteret kritiserer dommere for fængsling af svenskere

To rejsende med 92 kilo khat burde ikke have været varetægtsfængslet i København, fastslår Højesteret

Dommere i Østre Landsret og Københavns Byret har sjusket med deres afgørelser om varetægtsfængsling af to svenske statsborgere.

Det har Højesteret fastslået i en kendelse.

Dels siger tre dommere i landets øverste domstol, at deres kolleger ikke burde have fængslet de to mænd.

Og dels noterer de, at hverken byretten eller landsrettens afgørelser lever op til kravet i retsplejeloven.

Ifølge loven har dommere i deres kendelser pligt til at redegøre for 'de bestemte grunde', som gør, at varetægtsfængsling er nødvendig.

Men det har hverken byretten eller landsretten altså gjort, skriver de tre dommere i Højesteret.

Sagen drejer sig om to mænd, der har boet i Sverige i mere end 20 år. Den ene kører taxi, og den anden ejer en café i Stockholm.

Mændene var kommet rejsende fra Etiopien og blev anholdt af politiet i lufthavnen i Kastrup.

I fem kufferter havde de i alt 92 kilo khat. De euforiserende blade tygges af blandt andre somaliere.

De kritiserede kendelser om fængsling blev afsagt 31. januar og 3. februar. Nogen tid efter blev de idømt en straf på 30 dages fængsel, hvilket er den normale straf i den slags sager.

Højesteret slår fast, at der i loven ganske rigtigt var grundlag for at frihedsberøve udlændingene, der stod til udvisning - hvis det vel at mærke var nødvendigt for at sikre deres tilstedeværelse under sagen.

Men der var ingen 'bestemte grunde' til at varetægtsfængsle mændene, skriver dommerne.

Begge lever med deres familier under stabile forhold i nabolandet. Og hvis de valgte at blive væk fra den senere straffesag, ville Danmark kunne bede om at få dem udleveret.

Derfor - og på grund af den forventede straf - var betingelserne for at fængsle de to efter reglerne i udlændingeloven ikke opfyldt, fastslår Højesteret.

Sagen var indbragt for Højesteret af de to mænds forsvarer, advokat Sysette Vinding Kruse.