Højesteret lader ung iraker blive i Danmark

Iraker bliver foreløbigt i Danmark, da Højesteret idømmer ham en betinget udvisning, mens afghaner sendes hjem

En 20-årig iraker slipper for at blive sendt retur til Irak. Højesteret har tirsdag besluttet at give ham et såkaldt gult kort, så udvisningen af ham gøres betinget.

Samtidig er en 25-årig afghansk statsborger idømt en ubetinget udvisning.

Irakeren har fået et års fængsel for blandt andet vold. I den straf indgår også en betinget dom fra tidligere på ti måneder.

I Østre Landsret blev han udvist ubetinget, men da den dømte har været i Danmark, siden han var syv år, ser Højesteret anderledes på sagen.

Selv om hans mor og søster bor i Irak, vurderer Højesteret, at udvisningen er i strid med hans ret til privatliv. Den dømte har nemlig ingen kontakt til sine slægtninge i Irak.

Derudover vurderer retten, at irakerens tilknytning til Danmark er stor. Over halvdelen af sit liv har han tilbragt i Danmark, og han har kun en enkelt gang siden besøgt sit hjemland.

Han har primært gået i skole i Danmark, og har haft nær familie i Danmark, indtil hans far flyttede til Sverige.

Den betingede udvisning er en slags advarsel. Hvis han igen overtræder straffeloven, risikerer han at blive smidt ud.

Afghaneren var dog ikke så heldig. Han udvises ubetinget og idømmes tre måneders fængsel for blandt andet et voldsforhold.

Han kom først til Danmark som 15-årig. Derudover har han hverken taget en uddannelse eller haft et arbejde i Danmark, og blandt andet disse forhold lægger Højesteret vægt på.

Begge dømte havde fået ekstraordinær tilladelse til at indbringe deres sager for Højesteret.

I de senere år er antallet af udvisningsdomme øget.

Fra 2011 til 2013 steg antallet af udlændinge dømt til udvisning med 80 procent til 1810 udvisninger. Det faldt dog en smule i 2014 til omkring 1500 udvisninger på et enkelt år. Det viser tal fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen.

I 2014 var særligt narkokriminalitet og personfarlig kriminalitet gengangere i de domme, der førte til udvisning.