Højesteret: O.k. at fyre dagplejer med handicappet søn

Kommune var berettiget til at fyre dagplejer med autistisk søn. Højesteret afviser forskelsbehandling

Hørsholm Kommune handlede ikke i strid med loven om forskelsbehandling, da kommunen afskedigede en dagplejer, mens hun var på orlov for at passe sin handicappede søn.

Det vurderer Højesteret, der onsdag frifandt kommunen i en sag, der strækker sig næsten seks år tilbage.

På grund af et faldende børnetal var kommunen tilbage i 2010 nødsaget til at fyre en dagplejer. Fyringen faldt 31. maj samme år.

Valget faldt på den pågældende dagplejer, fordi hun ikke havde fungeret som dagplejer i godt et år, da hun havde haft orlov for at passe sin søn, der har det autistiske syndrom Aspergers.

Kommunen mente, at det ikke var pædagogisk forsvarligt at flytte børn til en dagplejer, de ikke kendte, og valgte derfor at nedlægge hendes stillingsnummer.

Med frifindelsen af Hørsholm Kommune omstøder Højesteret en dom fra Østre Landsret, der sidste år slog fast, at kommunen med fyringen af dagplejeren havde gjort sig skyldig i "indirekte forskelsbehandling".

Landsretten dømte dengang kommunen til at betale en erstatning til dagplejeren på 318.000 kroner.

Landsretten købte dengang ikke kommunens argument om, at det rent pædagogisk ikke var forsvarligt at flytte børnene til en anden dagpleje. Det sker i forvejen ved for eksempel sygdom, slog landsretten fast.

Men i sin dom onsdag vurderer Højesteret omvendt, at det var et sagligt argument fra kommunens side, at den ikke fandt det forsvarligt at flytte børnene. Og derfor var dagplejeren ikke udsat for indirekte forskelsbehandling, siger Højesteret.

Højesteret vurderer, at årsagen til opsigelsen af dagplejeren ikke er sønnens handicap, men derimod dagplejerens langvarige fravær fra dagplejen.

Fagforeningen FOA har ført sagen på vegne af dagplejeren. Samme fagforening har blandt andet også ført en sag mod Billund Kommune på vegne af en mandlig dagplejer, der har anklaget kommunen for at fyre ham, fordi han var stærkt overvægtig.

FOA tabte tidligere på måneden den sag, da Retten i Kolding afviste, at dagplejeren ved sin fyring havde været udsat for diskrimination på grund af sin vægt.

Den dom er anket til landsretten.