Hvert tredje offer når ikke at anmelde voldtægt i tide

Mange voldtægtsofre går glip af erstatning, fordi de ikke anmelder voldtægten inden for 72 timer

Hver tredje offer, som bliver voldtaget, afskæres fra at få erstatning, fordi de ikke anmelder voldtægten hurtigt nok.

En opgørelse fra Rigspolitiet viser, at kun 58 procent når at anmelde forbrydelsen til politiet, inden de 72 timer som kræves, hvis offeret skal have mulighed for efterfølgende at få erstatning fra Erstatningsnævnet. Det skriver Information.

64 procent af anmeldelserne indgives inden syv døgn og 77 procent inden 30 døgn. Det viser Rigspolitiets opgørelse for perioden 1. februar til 30. april.

Justitsminister Søren Pind (V), som har bedt om opgørelsen i forbindelse med en lovpakke, han kalder "Respekt for voldtægtsofre", mener, at tallene afslører et problem.

- Opgørelsen tyder således på, at den generelle anmeldelsesfrist er uhensigtsmæssig i forhold til voldtægtsofre, skriver justitsministeren i et brev til Folketingets retsudvalg.

Søren Pind har bedt Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Erstatningsnævnet samt repræsentanter for de relevante organisationer om at se nærmere på 72-timers-reglen i forhold til voldtægtssager.

Ifølge Information vil ministeren bruge indspillene til efter sommerferien at indkalde til politiske drøftelser af reglen.

Avisen har ikke kunnet få en kommentar fra Søren Pind.

Tidligere har Folketingets Retsudvalg i enighed også betegnet reglen som uhensigtsmæssig.

Dansk Folkepartis retspolitiske ordfører, Peter Kofod Poulsen, opfordrer justitsministeren til at droppe reglen helt.

- Tallene bekræfter, hvad vi hele tiden har ment om 72-timers-reglen, nemlig at den er for stram. Vi ser gerne, at reglen - og forældelsesfristen i det hele taget - bortfalder, så der ikke er nogen frist for, hvornår man skal anmelde forbrydelsen, siger han til Information.