I karantæne med voldelig partner: Nu åbner akut coronakrisecenter

For nogle familier betyder coronanedlukning hjemmebag og kvalitetstid. Men i hjem med fysisk og psykisk vold er karantænen et mareridt

Lev Uden Vold kører lige nu en kampagne for at nå ud til dem, der er isoleret med en voldelig partner. Video: Lev Uden Vold

- Jeg kunne ikke ringe efter hjælp på grund af coronavirussen. Det har været virkelig slemt de sidste 14 dage, fortæller en kvinde, der udsættes for vold i hjemmet, til en ansat i Lev Uden Vold.

Kvinden står sammen med andre voldsudsatte i en særlig farlig situation netop nu.

- Vold i hjemmet er hyppigere og farligere under en lockdown, fortæller direktør i Danner Lisbeth Jessen.

- Voldsudøveren bliver typisk mere aggressiv af at gå og være rastløs. Samtidig kan kvinderne dårligere række ud efter hjælp, fordi partneren er hjemme hele tiden, siger hun.

Derfor oprettes nu akutte coronakrisepladser rundt om i landet. Herunder et krisecenter med 25 nødpladser, som er åbnet på en hemmelig adresse i københavnsområdet.

Lever eller har du levet i en voldsplaget relation? Kontakt journalist Helle Fuusager ved at klikke her

Direktøren i Danner, Lisbeth Jessen, står sammen med Dansk Kvindesamfund og Kvindehjemmet bag det nye coronakrisecenter i København. Foto: Tariq Mikkel Khan
Direktøren i Danner, Lisbeth Jessen, står sammen med Dansk Kvindesamfund og Kvindehjemmet bag det nye coronakrisecenter i København. Foto: Tariq Mikkel Khan

Akutte coronapladser
Siden landet  gik i lockdown, har den nationale hotline Lev Uden Vold oplevet en fordobling af opkald, der handler om ophold på krisecentre. Samtidig var næsten alle krisecenter-pladser optaget ved begyndelsen af karantænen.

Derfor har myndigheder og organisationer nu oprettet 30 nye pladser samt 55 midlertidige akutpladser.

Akutpladserne er fordelt med 25 i København, ti i Odense, ti i Holstebro og fem i henholdsvis Kolding og Aarhus.

- Det er vigtigt, at kvinderne ved, at vi har pladser nok. Det har vi sørget for, siger Danner-direktøren, Lisbeth Jessen.

- Nu handler det om at nå ud til dem, som er isoleret med en voldelig partner, og vise dem alternative måder at kontakte os på, eftersom de på grund af karantæne har svært ved at ringe eller søge tilflugt hos familie.

Her kan du få hjælp

Du kan døgnet rundt kontakte Lev Uden Volds nationale hotline på 1888. Alternativt kan de kontaktes diskret på mail hotline@levudenvold.dk

Organisationen Danner har også en døgnåben rådgivningslinje. De har nummeret 33330047 og kan kontaktes på mail sigdettilnogen@danner.dk, hvor du kan skrive og modtage svar på hvilket som helst sprog. Under coronakrisen kan du også blive indskrevet på et nødkrisecentret via skriftlig dialog.

Er du i akut fysisk fare, skal du ringe til Alarmcentralen på 112.
 

Kan jeg være anonym?

Ønsker du at være anonym, når du ringer efter hjælp eller vejledning, så kan det godt lade sig gøre.

Normalt er dit telefonnummer synligt på den telefon, du ringer til, men du kan skjule dit nummer, hvis du ønsker det.

Sådan skjuler du dit nummer ved et enkelt opkald

Mobil: tast #31# foran telefonnummeret

Fast telefon: tast *31* foran telefonnummret

Sådan skjuler du dit nummer permanent

Iphone: Gå i 'Indstillinger' - tryk på 'Telefon' - tryk på 'Vis nummer'

Android: Gå i 'Indstillinger' - tryk på 'Opkald' - tryk på 'Yderligere indstillinger' - tryk på 'Opkalds-ID' - tryk på 'Vis nummer' - tryk 'Skjul mit nummer'

Svært at ringe
Mens antallet af henvendelser om krisecenterpladser er fordoblet, er det generelle antal opkald er faldet hos Lev Uden Vold.

'En kvinde udsat for psykisk vold af sin mand fortæller grædende til hotlinen, at hun ikke har kunnet ringe i en hel uge, fordi manden arbejder hjemmefra,' har en medarbejder eksempelvis noteret fra en samtale.

- De opkald, vi modtager, er generelt fra folk, der er i krise, men lige nu kan man godt mærke, at der er et ekstra element i, at de har sværere ved at kontakte os og komme væk, siger Ninna Vous Degenkolw, projektleder og rådgiver på hotlinen.

- Kvinderne ved ikke, hvornår situationen ændrer sig, og hvor længe karantænen og den eskalerede vold fortsætter. De ved ikke, hvornår de får mulighed for at søge hjælp, eller hvordan de skal gøre det, uden partneren opdager det. Det er en presset situation, siger hun.

Ninna Vous Degenkolw er en af dem, der arbejder som rådgiver ved Lev Uden Volds telefonrådgivning. Foto: Tariq Mikkel Khan
Ninna Vous Degenkolw er en af dem, der arbejder som rådgiver ved Lev Uden Volds telefonrådgivning. Foto: Tariq Mikkel Khan

Alternativer
I Frankrig har myndighederne sørget for, at borgere kan sige eller skrive en kode på apoteket, hvis de udsættes for vold i hjemmet og har brug for hjælp. I Italien har man åbnet op for, at voldsudsatte kan bruge andre kanaler som sms, Messenger og mail.

Også i Danmark arbejdes der på alternative løsninger. Både Lev Uden Vold og Danner har eksempelvis oprettet en mailadresse, hvor voldudsatte kan kontakte dem mere diskret.

- Der kan de skrive på hvilket som helst sprog - vi skal nok få det oversat og svare tilbage på samme sprog. Og de kan skrive præcis, hvad de har brug for og hvordan, og så finder vi ud af det, siger direktør i Danner Lisbeth Jessen.

- Om vi skal mødes på et gadehjørne, så er det det, vi gør, men vi har brug for, at de rækker ud efter os.

Boom
Både sekretariatschefen i Lev Uden Vold, Sine Gregersen, og direktøren for Danner er overbevist om, at der vil være ekstra stort behov for krisecenterpladser, når landet begynder at åbne op igen.

- Vi kommer til at se et stort boom af kvinder med akut behov hjælp, efter de har gået isoleret i flere uger med høj intensitet af vold hver dag, uden pause, siger Lisbeth Jessen, direktør i Danner.

Blandt andet derfor vil det akutte coronakrisecenter eksisterer i fire måneder fra i dag og dermed også fortsætte, selvom Danmark begynder at åbne op igen.

Om vold

  • Den seneste undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd hvert år udsættes for fysisk partnervold i Danmark. Tallene er dobbelt så høje for psykisk vold.
     
  • I 2019 modtog Lev Uden Vold 2679 henvendelser om vold i nære relationer.
     
  • Vold i hjemmet kan føre til blandt andet angst, ptsd og depression. Det kan også ende ud i selvskade, alkoholmisbrug og spiseforstyrrelser.
     
  • En rapport fra Justitsministeriet viser, at hver fjerde drab fra 2012-2017 var partnerdrab.

Fysisk vold

Fysisk partnervold kan være slag, spark, skub, angreb med kniv og kvælningsforsøg.

Den fysiske vold kan også være mindre farlig som for eksempel lussinger og skub, men den kan også være så grov, at den ender i dødsfald eller drab.
 

Psykisk vold

Psykisk vold består blandt andet i at nedgøre og ydmyge sin partner. 

Det kan også være at kritisere, ignorere eller beskylde sin partner for usande påstande.

I grove tilfælde kan psykisk vold komme til udtryk ved, at man bliver isoleret, indespærret og truet af sin partner

 

Kilde: Lev Uden Vold