Annonce:
Annonce:

Ibi-Pippi får halvandet års fængsel

Ibi-Pippi Orup Hedegaard er idømt fængsel og skal betale 1,9 millioner. Hun er rystet over dom og anker

Uwe Max Jensen er så rasende på Ibi-Pippi, at han denne gang blev nødt til at holde sig under retssagen for at understrege alvoren af situationen

Ibi-Pippi skulle efter planen have modtaget dommen i sidste uge, hvor Uwe Max Jensen var troppet op, men afgørelsen blev udskudt grundet sagens karakter.
Annonce:
Følg Krimi

Provokunstner Ibi-Pippi Orup Hedegaard, der i sidste uge tilstod hærværk begået mod et Asger Jorn-maleri, idømmes halvandet års fængsel.

Desuden skal hun betale knap 1,9 millioner kroner i erstatning for det hærværk, hun udførte på maleriet 'Den foruroligende ælling'.

Det har Retten i Viborg mandag afgjort.

Fængselsstraffen er gjort ubetinget. Det vil sige, at den skal afsones.

Dermed har retten en til en fulgt specialanklager Søren Kløvborg Laustsens strafpåstand. Han bider også mærke i begrundelserne for dommen.

- Som jeg kan forstå, har retten lagt vægt på, at det er planlagt gennem nogle dage. Det har selvfølgelig en stærkt skærpende betydning.

Annonce:

- Og når man laver hærværk mod en anerkendt kunstgenstand, der kun findes denne ene af, har det så skærpende en betydning, at vi må op i en markant frihedsstraf, og at den også gøres ubetinget, siger han til Ritzau.

Søren Kløvborg Laustsen håber, at straffen kan virke afskrækkende over for andre, der måtte overveje at gøre noget lignende.

Retten har i sin afgørelse omtalt hærværket som 'usædvanligt groft' og lagt vægt på, at der er sket skader og tab for et betydeligt beløb.

Ibi-Pippi Orup Hedegaard erkendte i et retsmøde i sidste uge, at hun med lim og permanent tusch udøvede groft hærværk mod et Asger Jorn-maleri på Museum Jorn i Silkeborg i april sidste år.

Desuden sagde hun, at hun var indstillet på at betale det erstatningskrav, der var rejst imod hende. Sagen er behandlet som en tilståelsessag.

Limen brugte hun til at klistre et billede af sig selv oven på ællingen i forgrunden af maleriet. Til højre for det påklistrede billede signerede hun maleriet.

Annonce:

Senere fortalte Ibi-Pippi, at hun nu havde taget kunstnerisk ejerskab over billedet, som hun kaldte 'Den foruroligende kælling'.

Gerningen udførte hun efter eget udsagn sted, fordi hun ville skabe debat om kunstnerisk ejerskab over billeder, da Asger Jorn selv har malet sit landskendte maleri oven på et landskabsmaleri, han fandt på et loppemarked.

Det landskabsmaleri udgør baggrunden på maleriet.

Tuschen, som Ibi-Pippi Orup Hedegaard skrev med under hærværket, trængte ind i malingen, og limen lagde sig ind i de revner og krakeleringer, der var i maleriet. Det påklistrede billede gled af.

Derfor maleriet restaureres, og 'Den foruroligende ælling' var ikke at se på nogen af Museum Jorns vægge i næsten et halvt år.

I fraværsperioden arbejdede kunstkonservatorer med at gennemgå værket med mikroskop og restaurere det stykke for stykke. Det lykkedes at fjerne så meget af skaderne, at 'det ikke er et sminket lig eller et stærkt restaureret billede, vi har fået tilbage'.

Annonce:

Det fortalte museumsdirektør Jacob Thage til Midtjyllands Avis i oktober 2022. Da værket kom op at hænge igen, var det bag glas for at beskytte mod ny hærværk.

Beløbet på næsten 1,9 millioner kroner dækker over det arbejde, der ligger bag restaureringen samt en vurderet værdiforringelse af værket som følge af hærværket. Det præcise beløb er 1.889.350 kroner.

Selv om Ibi-Pippi Orup Hedegaard i sidste uge sagde til TV Midtvest, at hun stadig stod 100 procent på mål for sine handlinger og 'jeg vil ikke fortryde et eneste år', har hun besluttet at anke.

- Jeg er rystet over dommen. Den kunne ikke være gået værre, og derfor anker jeg naturligvis også dommen, siger hun til Jyllands-Posten.

Dermed skal Vestre Landsret vurdere sagen.

Anken er allerede sendt afsted, oplyser hendes forsvarsadvokat, Mette Grith Stage. De er begge overraskede over udfaldet.

- Halvandet år er virkelig en hård dom. Og den omstændighed, at den er rent ubetinget, det havde jeg heller ikke set komme. Min klient har ikke en plet på straffeattesten, og derfor havde jeg forventet en helt eller delvist betinget dom, siger hun.

Det er både straffens længde og det, at den er ubetinget, som har ført til, at den ankes.

FAKTA: Kunstner skiftede køn uden fysiske forandringer

Ibi-Pippi Orup Hedegaard er provokunstner, og mandag har hun fået en fængselsdom for hærværk mod et maleri på Museum Jorn i Silkeborg sidste år. Desuden skal hun betale næsten 1,9 millioner i erstatning.

Hun har tidligere tiltrukket sig opmærksomhed - eksempelvis da hun i 2015 skiftede juridisk køn uden at ville foretage nogen fysiske forandringer.

Læs om juridisk kønsskifte her:

* Det er muligt at skifte køn i juridisk forstand. Loven, der gør det muligt, blev vedtaget i 2014.

* Det er en mulighed tiltænkt transkønnede, altså personer, der identificerer sig med et andet køn end det, de blev tildelt ved fødslen.

* Ønsker man at skifte køn juridisk, sker det via en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-Kontoret. Her skal man give en skriftlig erklæring om, at man ønsker et nyt personnummer, fordi man oplever at tilhøre det andet køn.

* Man skal være fyldt 18 år for at ansøge.

* Et halvt år efter ansøgningstidspunktet skal man skriftligt bekræfte ansøgningen. De seks måneder kaldes i loven for en refleksionsperiode.

* Der er intet krav om, at man skal foretage nogen fysiske forandringer, så ens udseende stemmer overens med det juridiske køn.

* Får man et juridisk kønsskifte, modtager man et nyt sundhedskort, og her vil ens nye cpr-nummer fremgå.

* Man får et nyt cpr-nummer, så de sidste fire cifre afspejler det køn, man skifter til. Kvinders cpr-numre ender på et lige tal, mens mænds ender på et ulige.

* Med det nye cpr-nummer kan man få udstedt nye personlige dokumenter såsom pas, kørekort og fødselsattest, så ens juridiske køn også fremgår heraf.

* I passet står der F, hvis man er kvinde, og M, hvis man er mand. Man kan søge om i stedet at få et X i passet, som viser, at kønnet er uspecificeret.

* Når man ændrer juridisk køn, kan det blive nødvendigt at skifte fornavn. Det skyldes, at der i henhold til navneloven er nogle navne, som alene kan bruges til piger, mens andre alene kan bruges til drenge. Nogle navne kan bruges, uanset om man er pige eller dreng.

* Har man skiftet juridisk køn fra mand til kvinde, vil man fremgå som kvinde i offentlige systemer, mens man vil stå angivet som mand, hvis man skifter køn fra kvinde til mand.

Kilder: cpr.dk, CPR-loven.

FAKTA: Asger Jorns loppefund er centrum i sag om hærværk

En dansk provokunstner - Ibi-Pippi Orup Hedegaard - skal betale knap 1,9 millioner kroner i erstatning, fordi hun udøvede hærværk mod et kendt maleri sidste år. Hun er også idømt halvandet års fængsel.

Dommen er afsagt ved Retten i Viborg mandag.

Hærværket bestod i, at hun klistrede et billede af sig selv på maleriet med lim og signerede billedet med permanent tusch.

En kunstnerisk aktion, har hun selv kaldt det og henvist til, at Asger Jorn selv malede 'Den foruroligende ælling' oven på et andet maleri.

Læs mere om maleriet, der er centrum i sagen, her:

* Maleriet 'Den foruroligende ælling' stammer fra 1959 og hænger til daglig på Museum Jorn i Silkeborg.

* Det er skabt af den danske maler og billedkunstner Asger Jorn, der døde i 1973. Han købte et værk på et loppemarked, overmalede det og gjorde derved billedet til sit eget.

* Provokunstner Ibi-Pippi Orup Hedegaard besøgte den 29. april 2022 Museum Jorn. Med sig havde hun kontaktlim, superlim, et billede af sig selv iklædt badedragt i et klækket æg og en sort permanent tusch.

* Cirka klokken 12.45 brugte hun limen til at klistre billedet af sig selv op på Jorns maleri. Det blev sat fast lige oven i den ælling, Jorn har malet. Med sort tusch skrev hun 'Ibi-Pippi' til højre for det påklistrede billede.

* Hun sagde, at værket nu hed 'Den foruroligende kælling'.

* Ibi-Pippi har inden retssagen sagt, at hun med aktionen tog ejerskab over maleriet, og at hun havde 'lige så meget ret, som Jorn havde, til at skamfere det oprindelige værk'.

* Ifølge hende har Museum Jorn det juridiske ejerskab over maleriet, mens hun selv med aktionen sidste år tog det kunstneriske ejerskab over det. Netop debat om kunstnerisk ejerskab var formålet.

* Det er vurderet, at aktionen med lim og tusch gav skader på maleriet for 1.889.350 kroner.

Kilder: Museum Jorn, retsmødebegæringen, Jyllands-Posten, Ritzau.

OVERBLIK: Provokunstner har før vakt opsigt med aktioner

Det koster halvandet års fængsel, at provokunstner Ibi-Pippi Orup Hedegaard i april sidste år gik ind på et museum i Silkeborg og udøvede hærværk mod et kendt Asger Jorn-maleri.

Det har Retten i Viborg afgjort mandag.

Selv har hun omtalt det som en kunstnerisk aktion.

Den 45-årige provokunstner har også tidligere vakt opsigt med aktioner.

Læs mere om Ibi-Pippi Orup Hedegaard og aktionerne her:

* Ibi-Pippi Orup Hedegaard er en dansk selvlært provokunstner på 45 år.

* Hun hed tidligere Per Erik Orup Hedegaard, og hun blev landskendt, da hun i 2015 fik foretaget et juridisk kønsskifte fra mand til kvinde uden at ville foretage fysiske forandringer.

* Ibi-Pippi Orup Hedegaard har afvist, at det juridiske kønsskifte var en aktion. Hun føler sig som en lesbisk kvinde fanget i en mands krop, har hun sagt.

* Navnet Ibi-Pippi valgte hun, fordi hun beundrer model og tv-vært Ibi Makienok samt den fiktive børnebogsfigur Pippi Langstrømpe.

* Gennem tiden har hun stået bag flere aktioner, som har tiltrukket sig opmærksomhed.

* I 2014 ville provokunstneren udstille materialistisk liderlighed i samfundet ved at simulere samleje med et papskilt forestillende en iPhone 6. Aktionen fandt sted, i forbindelse med at der blev reklameret for den meget omtalte mobiltelefon, der ville blive lanceret i Danmark kort efter.

* I 2015 gik hun ind i damernes omklædningsrum i Viborg Svømmehal for at iklæde sig badedragt inden svømmeturen. Det blev ikke taget godt imod af de andre kvinder i rummet, da Ibi-Pippi Orup Hedegaard fysisk fremstår som en mand. Efter at have fremvist dokumentation for at være en kvinde juridisk blev hun henvist til et omklædningsrum for handicappede. Hun kaldte det diskrimination, hvilket Ligebehandlingsnævnet dog afviste.

* Hun ville med aktionen i svømmehallen vise de huller, hun så i lovgivningen fra 2014 om juridisk kønsskifte.

* I 2015 gik hun iført underbukser og smurt ind i makrelsalat ned ad gågaden i Silkeborg. Hun kaldte det 'hetero pride' som modsvar til gay pride.

* I 2016 var der en ny aktion, hvor Ibi-Pippi blendede dele af et dødt foster - hendes daværende hustrus abort fra graviditetsuge 11. Herefter drak Ibi-Pippi Orup Hedegaard det for at sætte fokus på fostre, der aborteres før den danske abortgrænse. Fostrene smides ud, hvis kvinden aborterer før uge 12.

* Da hun i 2022 limede et billede af sig selv fast til et Asger Jorn-maleri, signerede det med sort tusch og omdøbte det, var det for at skabe en debat om kunstnerisk ejerskab. Det skyldes, at maleren Jorn selv havde købt et landskabsmaleri på et loppemarked, og så malede han over det. Det originale maleri fungerer dog som baggrund.

* Ibi-Pippi Orup Hedegaard har været gift tre gange og er forælder til seks børn.

* Hun er foruden provokunstner også forfatter. Hun har udgivet digtsamlinger og romaner under navnene Per Orup, Per Læssøe og Ibi-Pippi Orup Hedegaard.

Kilder: Retsmødebegæringen, B.T., Midtjyllands Avis, Jyllands-Posten, Ritzau.

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Spar med
Det kan du spare
Elpris lige nu
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*
Annonce:
Claus Hjort Frederiksen kræver åbenhed – men dørene smækkes i
Annonce:

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Annonce:

Bagholdet

Annonce:
Annonce: