Indsatte i fængslerne klager over fratagelse af besøg

Coronasituationen har fjernet muligheden for at få besøg i fængslerne. Det har fået flere til at klage

For at mindste spredningen af coronavirus må indsatte i fængslerne ikke få besøg. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
For at mindste spredningen af coronavirus må indsatte i fængslerne ikke få besøg. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

På grund af coronasituationen har indsatte i fængslerne og arresterne fået fjernet muligheden for at få besøg eller komme på udgang.

Beslutningen, der blev taget af Kriminalforsorgen, har siden kastet flere klager af sig. Mindst 70 indsatte og pårørende har således klaget til Folketingets Ombudsmand.

Det oplyses i en pressemeddelelse fra ombudsmanden.

Klagerne ønsker overordnet set, at ombudsmanden skal sørge for, at de får strafafbrydelse.

Da Folketingets Ombudsmand normalt ikke behandler en klage, før en myndighed selv har taget stilling til sagen, vil ombudsmanden så hurtigt som muligt sende et svar til klagerne og oplyse dem om, at de først må henvende sig til Kriminalforsorgen.

- Jeg har stor forståelse for, at situationen er ubehagelig for de indsatte, der er en af de grupper i samfundet, som i særlig grad mærker virkningen af de tiltag, der tages for at bekæmpe spredningen af coronavirus.

- Noget tyder desværre på, at der i landets fængsler har spredt sig en opfattelse af, at ombudsmanden kan give strafafbrydelse. Det kan jeg ikke, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, i pressemeddelelsen.

Han beder i stedet de indsatte og pårørende om i første omgang at henvende sig til Kriminalforsorgen.

Det var tidligere i denne uge, at Kriminalforsorgen fjernede muligheden for at få besøg eller komme på udgang for de indsatte.

Samtidig besluttede Kriminalforsorgen, at indsatte, der viser symptomer på coronavirus, må leve med at være udelukket fra fællesskab i fængslerne.

Tiltagene fulgte, efter at man i forvejen var holdt op med at indkalde dømte til afsoning for at begrænse risikoen for, at der kommer smitte inden for fængslernes mure.

SF's retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt mener ikke, at der er nogen vej uden om at fratage de indsatte besøg og udgange, men hun mener, at myndighederne kan dæmpe de indsattes utilfredshed.

Hun foreslår blandt andet, at de indsatte undtagelsesvis får tilladelse til at bruge Skype eller Facetime til at holde kontakt med familien.

Desuden bør de indsatte have garanti for, at de får tabte udgange og besøg tilbage på et senere tidspunkt.

- Jeg har bedt ministeren svare på, om udgang og besøg kan spares op til senere brug eller indgå som et par dages tidligere løsladelse, skriver hun i en mail til Ritzau.

- Jeg er overbevist om, at hvis det kan stilles i udsigt, kan det forebygge mange frustrationer og spare fængselsbetjentene for ærgerlige konflikter.