Indsatte i oprør: Måtte pludselig ikke komme på weekend

Begrænset besøg og hverken udgang eller orlov. De indsatte i landets fængsler er frustrerede over reducerede rettigheder og frygter coronasmitte fra fængselsbetjente

Ved du noget?

Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder.

Kone og tre børn stod klar til at tage imod far på parkeringspladsen uden for Jyderup Fængsel, da de indsatte, som var på vej på weekendorlov lige skulle have en besked.

- Så meddelte en kvindelig fængselsbetjent, at 'I kommer ikke ud', fortæller en 35-årig indsat, som afsoner en narko- og våbendom i det åbne fængsel til Ekstra Bladet.

Begrundelse for det spontane udgangsforbud? Corona.

- Til at starte med reagerede nogen med at sige 'nu laver I sjov, ikke? Det kan da ikke passe.', siger en 30-årig indsat.

Ingen af dem tør at stå frem af frygt for, at det kan bringe deres eventuelle prøveløsladelse i fare, eller at de slet og ret bliver flyttet til et fængsel i en anden landsdel. Ekstra Bladet kender deres identitet.

- Vi har børn og koner, som i forvejen er fortvivlede, men beskeden er klar. Vi må ikke forlade området, så pludselig er det åbne fængsel blevet et lukket fængel, fortsætter den narkodømte mand.

Indsatte i både åbne og lukkede fængsler som her Storstrøms Fængsel er frustrerede over, at udgang og orlov er sat i bero på grund af coronavirus. Foto: Per Rasmussen
Indsatte i både åbne og lukkede fængsler som her Storstrøms Fængsel er frustrerede over, at udgang og orlov er sat i bero på grund af coronavirus. Foto: Per Rasmussen
 

På ubestemt tid
Coronavirussens nedlukning af Danmark har også store konsekvenser for de indsatte i landets officielt lukkede fængsler.

Det fortæller talsmanden for en afdeling i Storstrøms Fængsel ved Nørre Alslev på Falster til Ekstra Bladet.

- Vi må kun få ét besøg om ugen og kun af nærmeste familie. Så det må for eksempel ikke være en veninde eller ens advokat, siger talsmanden, som ikke ønsker sit navn offentliggjort.

Ekstra Bladet kender hans navn og ved, hvilken afdeling han repræsenterer.

- Derudover kan vi ikke komme på udgang eller orlov. Hverken ledsaget eller uledsaget. En indsat skulle have været til sin datters fødselsdag, men blev nægtet udgang. For andre betyder det, at deres udslusningsforløb bliver stoppet. Det giver jo ingen mening, når personalet kan gå ud og ind, som de plejer, fortsætter talsmanden og fortæller, at de indsatte hverken har adgang til håndsprit eller masker. Det bekymrer dem, da de ikke har nogen garanti for, at sikkerhedsprocedurerne for fængselspersonalet bliver overholdt forsvarligt.

- Det er meget frustrerende. Og det mest frustrerende er, at det er på ubestemt tid, siger talsmanden.

Hvad med fængselsbetjentene
I Jyderup Fængsel tog de indsatte, som fra det ene øjeblik fik aflyst deres weekendplaner, situationen nogenlunde roligt.

- Hvem gider at sætte noget som helst over styr i et åbent fængsel og risikere at få dårligere forhold. Vi er magtesløse og kan ikke stille noget op, siger den 35-årige mand.

Han og de øvrige indsatte undrer sig gevaldigt over de nye forholdsregler, fængslerne tager ovenpå coronapandemien.

- Fængselsbetjentene kan lige så let blive smittet som os andre. De kan komme og gå, som det passer dem. Meget af personalet bruger offentlig transport til og fra arbejde. Flere af os ville skulle sætte os ind i en bil og køre hjem og være sammen med vores familier, og det er ikke sådan, at vi ikke fatter, at corona er alvorligt, og ikke kan tage forholdsregler ligesom alle mulige andre mennesker, siger den 35-årige, som bliver provokeret af, at man tilsyneladende mener, at indsatte 'ikke er kompetente nok i hovederne til at undgå coronavirus'.

Hans medindsatte stemmer i.

- De af os, der har frigange til at gå i skole hver dag og dermed bevæger os ud af fængslet, forstår jo godt, at når man lukker skoler og uddannelsesinstitutioner i hele landet, så gælder det selvfølgelig også os. Men ud over skolegang er vi i gang med at resocialisere os til samfundet og vil gerne ud af det kriminelle liv og miljø. Det her stigmatiserer os, og vi risikerer at bevæge os længere og længere væk fra vores resocialiseringsmuligheder, siger manden.

Oprørsstemning
Han vurderer i øvrigt, at selvom de indsatte forsøger at tøjle frustrationen, så ulmer en oprørsstemning.

De to indsatte i Jyderup Fængsel, som Ekstra Bladet har været i kontakt med, så gerne en løsning som interneringsophold af fængselspersonalet, så de kunne opholde sig i en vagtbolig og have 24-timers vagter i eksempelvis en uge ad gangen for derefter at holde to uger fri, hvor de så kunne sikre sig, at de ikke havde coronasymptomer.

- Det ville som minimum vise fangerne, at de også tager vores sikkerhed alvorligt, siger den 35-årige mand, hvis børn blev meget kede af at se far på den anden side af hegnet uden at måtte tage ham med hjem.

- Jeg har af hensyn til dem bildt mine børn ind, at jeg er på arbejde i stedet for at sidde inde, så det var lidt svært at forklare dem, at jeg skulle blive på arbejde.

Kriminalforsorgen: Ingen kommer ud

Et ikke nøjere beskrevet antal indsatte i danske fængsler er nu udelukket fra fællesskabet, da de har udvist symptomer på coronavirus. Det er sket for at begrænse risici for spredning af smitte. Det oplyser Kriminalforsorgen til Ekstra Bladet.

Derudover har Kriminalforsorgen nu lukket sine institutioner for nye afsonere, skriver DR.

'Kriminalforsorgen ser med stor alvor på situation, og kan  bekræfte, at indsatsen mod coronavirus også påvirker landets indsatte. Konkret er f.eks. alle udgangstilladelser blevet tilbagekaldt, ligesom der er foretaget begrænsninger i de indsattes mulighed for at få besøg. Baggrunden for tiltagene er et ønske om i videst muligt omfang at hindre corona-virus i at komme ind i fængsler og arrester', oplyser koncernsikkerhedschef Lars Rau Brysting i en skriftlig udtalelse til Ekstra Bladet.

Han tilføjer, at man følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som de indsatte også vejledes i.

Kriminalforsorgen følger ifølge koncernsikkerhedschefen situationen tæt og iværksætter løbende de tiltag, der vurderes at være nødvendige.

Om de indsattes frustration skriver koncernsikkerhedschefen skriver, at man har forståelse:

'Men vi er nødt til at tage en række forholdsregler for at begrænse risici for at der kommer smitte ind i fængsler og arrester, og det påvirker både indsatte og ansatte'. 

Trods forståelsen anser koncernsikkerhedschefen det imidlertid tilsyneladende ikke for nødvendigt at svare de indsatte på, hvad der skal forhindre fængselsbetjente i at sprede smitte i fængslerne.

Han er i hvert fald gået uden om en lang række af de spørgsmål, Ekstra Bladet indvilgede i at sende ham skriftligt. 

De ubesvarede spørgsmål er her:

- Hvor megen mening giver de indsattes indskrænkede rettigheder, når personalet kan gå ud og ind, som de plejer?

 

- Ifølge indsatte i Storstrøms Fængsel har de indsatte hverken adgang til håndsprit eller masker. Det bekymrer dem, da de ikke har nogen garanti for, at sikkerhedsprocedurerne for fængselspersonalet bliver overholdt forsvarligt. Hvor forsvarlig er Kriminalforsorgens håndtering af coronavirussen i jeres faciliteter?

 

- Hvordan undgår I, at fængselsbetjente smitter indsatte?

 

- Kan de I jeres øjne ikke i ligeså høj grad som andre besøgende være smittebærere?

 

- Indsatte i Jyderup Fængsel blev pludselig nægtet udgang fredag eftermiddag. Det fik de at vide, da de stod klar med deres tasker pakkede, mens flere pårørende ventede udenfor. I hvor høj grad mener Kriminalforsorgen, at det er en menneskelig behandling af i forvejen frihedsberøvede personer?

 

- Hvorfor kunne man ikke have orienteret de pågældende i ordentlig tid?

 

- En indsat skulle forleden have været overflyttet fra Jyderup Fængsel til en pension. Hans mor var kommet for at hente ham, men blev sendt væk igen uden sønnen, som pludselig skulle blive i fængslet. Hvordan kan det hænge sammen med coronavirus, da den pågældende jo ikke skulle vende tilbage til fængslet, men netop flytte ind i en pension som led i udslusningen fra fængslet?