Irakere får ingen penge fra Danmark efter tilbageholdelser

Østre Landsret afviser at udbetale godtgørelse til tre irakere, som blev tilbageholdt under krigen 00'erne

I stedet for en godtgørelse fra den danske stat skal tre irakere betale 200.000 kroner til Forsvarsministeriet. Det har Østre Landsret fredag bestemt.

De tre irakere blev alle tilbageholdt af danske og britiske soldater under tre forskellige operationer under krigen i Irak, én i 2003 og to i 2006.

De mener, at de har været tilbageholdt uretmæssigt, og havde derfor lagt sag an mod Forsvarsministeriet. Men Østre Landsret mener, at tilbageholdelserne ligger så langt tilbage i tiden, at sagerne er forældede.

Irakerne har påstået, at de blev udsat for tortur, og deres advokat, Christian F. Jensen, fremhæver over for Ritzau, at sådanne sager ikke kan forældes.

Men det mener landsretten. Uanset om de tre har været udsat for det, de påstår. Men det er i øvrigt usandsynligt, lyder det i dommen. Her beskriver landsdommerne irakernes forklaringer som "helt utroværdige".

Det vækker tilfredshed hos Kammeradvokaten, der har ført sagerne på vegne af ministeriet.

- Vi er meget tilfredse med resultatet omkring forældelse, og så er vi også tilfredse med, at landsretten har anført, at sagsøgernes forklaringer er helt utroværdige, fortæller Peter Biering fra Kammeradvokaten.

Irakerne var desuden utilfredse med, at sagen fra den danske side ikke er blevet undersøgt grundigt nok.

Forsvarsministeriet har lænet sig op ad en undersøgelse fra Forsvarets Auditørkorps, men den er ifølge Christian F. Jensen ikke uafhængig.

- Auditørerne er underlagt Forsvarsministeriet, så den undersøgelse er på ingen måde uafhængig. Auditørerne kan undersøge sager mod enkeltpersoner, men ikke Forsvaret som sådan, siger han.

Han vil nu drøfte med sine klienter, der alle bor i Irak, om sagen skal ankes til Højesteret.