Kæmpebøder til sommerhuse-ejere

Fire personer og en forening er kendt skyldige i ulovlig kystsikring med granitsten og beton ved Lønstrup

Vesterhavets bølger æder hvert år af kysten i Nordjylland og udgør en trussel for de sommerhuse, der ligger nærmest havet.

Men selv om man som sommerhusejer frygter, at ens ejendom en dag styrter i havet, må man ikke uden tilladelse sætte sig op mod naturkræfterne.

Af den årsag blev der rejst tiltale for brud på kystbeskyttelsesloven, efter at der i juni 2016 blev spredt 650 ton granitsten på stranden ud for Lønstrup.

Kæmpebøder
Fredag har Retten i Hjørring idømt tre mænd, en kvinde og en forening bøder for ulovlig kystbeskyttelse og for ulovlig ændring af fredede klitter.

De er idømt bøder på mellem 50.000 og 100.000 kroner. Samlet løber bøderne op i 425.000 kroner.

Det oplyser Retten i Hjørring på sin hjemmeside.

- Ved strafudmålingen har retten lagt vægt på forholdenes karakter og grovhed, skriver retten om dommen.

Ud over at have lagt 650 granitsten på stranden ved Lønstrup er de fire personer og foreningen dømt for i december 2017 at have fjernet sand og planter fra de fredede klitter i samme område.

Sandet blev skubbet ud over skrænten. Desuden blev der lagt granitsten og beton ved skrænten og på stranden syd for Lønstrup by.

Mange ton granitsten
Selve sommerhusforeningen var ansvarlig for den ulovlige kystbeskyttelse, og for at der blev fjernet sand og beplantning fra klitterne.

To af mændene og kvinden, der er henholdsvis 68, 68 og 65 år, var tiltalt for at have medvirket til, at 650 ton granitsten blev lagt ud på stranden.

De tre beboere var også tiltalt for at have medvirket til, at materiale fra klitterne i december 2017 blev skubbet ud over skrænten syd for Lønstrup.

De tiltalte var henholdsvis formand for foreningen, menigt medlem og fuldmagtshaver til foreningens konto.

I de roller sørgede de for, dels at der blev indbetalt penge til foreningen, der skulle bruges til den ulovlige kystbeskyttelse, dels at et entreprenørfirma blev hyret og betalt for arbejdet.

Sagens sidste tiltalte - en 39-årig mand - var kun tiltalt for det sidste forhold.

Forening fik også bøde
Han deltog i selve gravearbejdet og kørte sand og beplantning fra klitterne og fra andre ejendomme ud over skrænten. Han var også med til at lægge sten og beton ud på kyststrækningen.

Sommerhusforeningen var ikke repræsenteret i retten, fordi de øvrige tiltaltes forsvarere påstod, at den aldrig var stiftet.

Men den forklaring købte Retten i Hjørring ikke, og foreningen blev idømt en bøde på 100.000 kroner.

I sin afgørelse lægger retten vægt på, at der forud for den ulovlige kystsikring var givet afslag på ansøgninger om hård kystsikring ved Lønstrup.

Og at de tiltalte kendte til baggrunden for afslagene.

I retssagen har de tiltalte påstået, at de - hvis de blev kendt skyldige - skulle slippe for straf med henvisning til en paragraf i straffeloven om nødret.

Det skyldes, at de mente, at de som sommerhusejere var berettiget til at sikre deres ejendomme mod at styrte i Vesterhavet.

Dommen fra Retten i Hjørring svarer til de sanktioner, som anklagemyndigheden gik efter i sagen.