Klaus Riskær får millionregning efter retssag

Heller ikke Højesteret giver forretningsmanden Klaus Riskær Pedersen medhold i en erstatningssag om CyberCity.

På valgdagen har forretningsmanden og den tidligere politiker Klaus Riskær Pedersen fået en stor regning.

Højesteret har i en retssag torsdag dømt ham til at betale i alt 3,3 millioner kroner i sagsomkostninger.

Riskær Pedersen taber en sag, han havde anlagt mod Telenor A/S, Lehmann Brothers og flere enkeltpersoner.

Han har påstået, at de skulle betale ham 37,9 millioner kroner i erstatning i forbindelse med deres opførsel ved likvideringen af CyberCity Holding A/S.

Da sagen blev behandlet af Sø- og Handelsretten, lød hans krav på 40,7 millioner kroner.

Men dommerne i begge instanser kan ikke nikke til hans påstande.

Der er ikke beviser for, at en statsautoriseret revisor fejlbedømte værdien af Riskær Pedersens tegningsrettigheder i CyberCity Holding - og det var heller ikke forkert at konkludere, at markedskursen var 0, fastslår Højesteret.

Selv om virksomheden et par år senere blev solgt for et væsentligt større beløb, er det ikke ensbetydende med, at der blev begået ansvarspådragende fejl, skriver dommerne.

Og de hæfter sig også ved, at virksomheden var i en omskiftelig branche.

Efter flere års betydelige driftsunderskud i selskabet blev den solvente likvidation gennemført, og reglerne i selskabsloven blev fulgt, lyder det i dommen.