Kriminalforsorgen accepterer dom om overgreb

21-årig var fastspændt i så lang tid i arresten i Aalborg, at der var tale om umenneskelig behandling

Kriminalforsorgen har besluttet ikke at anke en dom om en tragisk sag fra Aalborg, hvor en fange lå fastspændt for længe i en sikringscelle.

Der er tale om et overgreb, som udgør en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, slog Københavns Byret fast i sidste måned.

Den 21-årige mand var i foråret 2012 fastspændt i så lang tid, at det var en nedværdigende og umenneskelig behandling.

I to omgange under opholdet i arresten var den unge mand fikseret.

Først i tre en halv time, hvorefter han forsøgte at skære sig i halsen med en hjemmelavet kniv.

Personalet reagerede med en ny fastspænding. Denne gang varede den i 15 timer og 51 minutter. Undervejs råbte den 21-årige "højlydt klagende," noterede personalet.

Senere blev bælte og remme igen løsnet, og han blev ført tilbage til en almindelig celle om aftenen 30. marts.

Næste morgen blev han fundet død. Han havde hængt sig i et bælte.

Den unge havde det tydeligvis meget skidt, og de ansatte i arresten forsøgte da også at få ham indlagt på en psykiatrisk afdeling.

Men hospitalet udskrev ham hurtigt, hvorefter han blev sendt tilbage til arresten.

Efter forløbet besluttede mandens far at anlægge sag mod Kriminalforsorgen.

I byrettens dom blev han tilkendt en godtgørelse på 20.000 kroner, fordi menneskerettighederne blev krænket.

Også sidste år blev Kriminalforsorgen i en retssag i Østre Landsret dømt for at have krænket menneskerettighederne ved behandlingen af en mand, der adskillige gange blev fastspændt.

Torsdag oplyser Kriminalforsorgen så til Ritzau, at byrettens dom ikke vil blive anket.

Man har de senere år skærpet vurderingen af sager om anbringelse i sikringscelle og fiksering, lyder det.

De ansatte er blevet indskærpet, at de præcist skal notere, hvorfor det er nødvendigt med fortsat anbringelse i sikringscelle og fortsat brug af fiksering.