Kurdere undgår fængsel for millionstøtte til PKK

Danmark har krænket dømts menneskerettigheder, siger landsret i den største sag om finansiering af terror

Trods domme på fire og fem års fængsel skal to kurdiske mænd ikke tilbringe tid bag tremmer.

Det fastslår et nævningeting i Østre Landsret onsdag i en straffesag om millionstøtte til PKK, Kurdistans Arbejderparti. Desuden slipper mændene for at blive udvist.

Uden for landsretten lød der onsdag eftermiddag klapsalver og glædesråb efter afgørelsen.

På de tætpakkede tilhørerpladser hulkede flere af sindsbevægelse, da spændingen blev udløst. Sagen har været undervejs i retssystemet i næsten tre år.

Den ene af mændene, en 49-årig direktør i et mindre transportfirma, er idømt fængsel i fem år. Han overførte 29 millioner kroner til PKK via tv-stationen Roj TV.

Men straffen gøres betinget, fordi sagen har været alt for længe undervejs.

Lovovertrædelsen fandt sted i 2006 og 2007. Imidlertid kom anklageskriftet først i 2013.

Direktørens menneskerettigheder er blevet krænket på grund af den lange ventetid, fastslår landsretten og henviser til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den garanterer borgerne en rettergang inden for en rimelig frist.

Den anden dømte er en 75-årig pensionist, der kaldes onkel Hasan. Han har indsamlet 4,5 millioner kroner til PKK.

Det skete i 2009 og 2010, men heller ikke han skal tage ophold i en celle.

Straffen er for hans vedkommende fastsat til fængsel i fire år, hvoraf tre år og ni måneder gøres betinget. De sidste tre måneder er ude af verden, fordi han allerede i 2012 sad varetægtsfængslet i en periode.

I hans tilfælde spiller hans høje alder og dårligt helbred ind, lyder begrundelsen.

Anklagemyndigheden havde krævet mændene idømt henholdsvis otte og seks års fængsel samt udvisning af Danmark. Begge har i stedet fået en betinget udvisning.

- Det er en form for advarsel, siger retsformanden, landsdommer Jan Uffe Rasmussen.

Dommen sætter punktum i den hidtil største sag om finansiering af terrorisme.

Oprindeligt påstod anklagemyndigheden, at 10 kurdiske mænd havde indsamlet og kanaliseret i alt op til 140 millioner kroner til PKK, Kurdistans Arbejderparti.

Men beviserne har vist sig at være for svage for de flestes vedkommende. Kun to af de tiltalte blev fundet skyldige.