Kvinde afvist ved restaurant: Vi er selektive i dag

Ligebehandlingsnævnet afgør, at en restaurant skal betale 5000 kroner til en kvinde for at have afvist hende.

En restaurant skal betale en bøde for at have afvist en kvinde på grund af hendes etnicitet.

Det fremgår af en afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet.

Kvinden, der har en anden etnisk baggrund end dansk, klagede til nævnet. Her har hun oplyst, at dørmanden havde henvist til, at de var ”selektive” den dag, og at hun derfor ikke måtte komme ind på restauranten.

Kvindens selskab var de eneste af anden etnisk oprindelse i køen og de eneste, som ikke blev lukket ind på restauranten.

I afgørelsen beslutter nævnet, at kvinden skal have en godtgørelse på 5000 kroner.

Ifølge afgørelsen medgav restauranten, at afvisningen ikke var berettiget.

Kvinden klagede til Ligebehandlingsnævnet 25. april i år. Cirka en måned senere var hun i kontakt med restauranten. Hun hævder, at restauranten tilbød hende en gratis middag, hvis hun trak klagen tilbage

Omvendt mener restauranten, at man udelukkende tilbød gratis mad, fordi man beklagede episoden.

I afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet oplyses det aldrig, hvor i landet de forskellige hændelser har fundet sted.

Ligebehandlingsnævnet er et uafhængigt nævn, der træffer afgørelse i sager om forskelsbehandling i samfundet.

Det giver mulighed for borgere at klage, hvis man mener at have været udsat for diskrimination af den ene eller den anden årsag.