Kvissel-mordet: 16-årige Lisa fik rekord-straf for en teenager

Ingen under 18 år har hidtil fået mere end otte års fængsel for et drab

Lisa Borch, 16, fik ni års fængsel for knivdrabet på sin mor, men har anket til frifindelse. (privatfoto)
Lisa Borch, 16, fik ni års fængsel for knivdrabet på sin mor, men har anket til frifindelse. (privatfoto)

Dommen på ni års fængsel til den 16-årige Lisa Borch for knivdrabet på hendes mor Tine Rømer, 40, i Kvissel ved Frederikshavn, er den hidtil strengeste straf for et drab, der er givet til en teenager i Danmark.

Tidligere er flere unge under 18 år blevet idømt straffe på otte års fængsel for drab.

Men i Kvissel-mordet er det første gang, at en domstol har idømt mere end otte års fængsel for et drab, efter at straffeloven blev ændret i 2010.

Ganske vist fik en 17-årig gerningsmand i februar i år 10 års fængsel i Østre Landsret for medvirken til knivdrabet på en 19-årig på Høje Taastrup Station i oktober 2013, men han blev desuden dømt for medvirken til et kvalificeret drabsforsøg, så den sag kan ikke umiddelbart sammenlignes med Kvissel-mordet.

Tidligere kunne unge under 18 år højst idømmes otte års fængsel - uanset forbrydelsens grovhed.

Men den 25. juni 2010 blev otte-års grænsen afskaffet, og nu er den eneste begrænsning i straffeloven, at unge under 18 år ikke kan idømmes livsvarigt fængsel.

Lisas stedfar: Hun elsker at tale om IS og deres brutale adfærd

Folketinget vedtog ændringen af straffeloven, fordi domstolene ikke skulle afskæres fra - efter en konkret vurdering - og 'i de allergroveste tilfælde', at idømme mere end otte års fængsel, når retshåndhævelsen kræver det.

I Kvissel-mordet siger retten i Hjørring, at at Lisa Borch idømmes ni års fængsel, fordi det var flere skærpende omstændigheder:

Hun begik drabet i forening med sin 29-årige ven Bakhtiar Mohammed Abdullah, der fik 13 års fængsel.

Kvissel-domme er anket til landsretten

Der var tale om adskillige knivstik mod et værgeløst offer, og drabet var overlagt og ikke begået i affekt.

Men retten lægger også vægt på som en formildende omstændighed, at Lisa Borch på gerningstidspunktet netop var fyldt 15 år.

Begge vil frifindes
Begge dømte har anket til Vestre Landsret til frifindelse.

Anklager: Kvissel-mordet var bestialsk

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lisa Borchs forsvarer Aksel Groth, men den erfarne forsvarsadvokat Kåre Pihlmann siger, at straffen til Lisa Groth ligger i 'den høje ende'.

- Jeg var lidt overrasket over de ni års fængsel, for udgangspunktet ligger omkring syv års fængsel, når drab begås af unge under 18 år, siger Kåre Pihlmann.

- Det er selvfølgelig en skærpende omstændighed, når drab begås i forening med en anden. Men omvendt anses det i praksis som en formildende omstændighed, at offeret er et familiemedlem, og der har været stærke følelser på spil.

Kåre Pihlmann var forsvarer for den drabsdømte i Patorra-sagen, hvor den 21-årige Jon Patorra blev stukket ihjel på Jydeholmen i Vanløse den 25. september 2012 af en dengang 16-årig drabsmand.

Otte års fængsel i Patorra-sagen
Den 16-årige fik syv års fængsel i byretten, mens Østre Landsret satte straffen op til otte års fængsel.

Kåre Pihlmann fik lov til at anke dommen til Højesteret, fordi der var tale om den første drabsdom til en teenager, efter at Folketinget ophævede reglen om, at unge under 18 år højst kunne få otte års fængsel.

Nu er Kvissel-dommen afsagt: Se Lisas straf for at myrde sin mor

Højesteret stadfæstede den 2. marts i år dommen på otte års fængsel til den nu 19-årige mand.

Højesteret lagde vægt på, at den dømte udover drabet på Jon Patrorra også var skyldig i vold, hærværk, afpresning, ulovlig våbenbesiddelse, overfald på en tjenstgørende pædagog og flugt fra en lukket institution.

Højesteret mente, at otte års fængsel var passende, når der blev set på den massive kriminalitet sammenholdt med, at drabsmanden kun var 16 1/2 år på drabstidspunktet.

I dommen siger Højesteret, at lovændringen i 2010 ikke indebærer, at straffen for meget alvorlig kriminalitet begået af en mindreårig som udgangspunkt skal forhøjes til mere end otte års fængsel.

Domstolene har dog mulighed for at give en højere straf 'i de allergroveste tilfælde' og det var den mulighed som retten i Hjørring benyttede i Kvissel-mordet.