Landsret lader hashdømte slippe for afsoning

12 personer slipper for fængselsstraf i en større sag om hash-handel

Østre Landsret har fredag bestemt, at 12 personer dømt for handel med hash i vidt omfang skal slippe for at afsone årelange straffe på grund af anklagers stillingsmisbrug.

Ankesagen har ligget stille i årevis, fordi en anklager undervejs blev taget af sagen.

De tiltalte blev anholdt tilbage i 2014 i forbindelse med den såkaldte 'Operation Nordlys' rettet mod organiseret hashhandel på Christiania.

I byretten fik de dømte mellem to og fem års fængsel. Det gjorde de også fredag i landsretten, men med en betydelig detalje til forskel. Landsretten bestemte nemlig, at en stor del af straffen skulle gøres betinget for dem, der i byretten fik de hårdeste domme.

For dem, der i byretten fik de mildeste domme, har landsretten bestemt, at deres straf skal anses for afsonet med den tid, de i sin tid sad varetægtsfængslet.

I et doms-resume på Østre Landsrets hjemmeside beskrives det, hvordan ankesagen blev udsat, efter at det under hovedforhandlingen i 2016 kom frem, at anklageren havde givet urigtige oplysninger til landsretten. Efter Den Uafhængige Politiklagemyndigheds undersøgelse af sagen blev anklageren i 2018 dømt for forsøg på medvirken til falsk forklaring for landsretten og for tjenestemisbrug.

Landsretten har i dommen fastslået, at denne lange sagsbehandlingstid udgør en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Landsretten beskriver, at straffen for fem af de tiltalte, som ikke er dømt for salg af hash på Christiania i de senere år, derfor undtagelsesvis skal anses for udstået med varetægtsfængslingen.

For de øvrige syv tiltalte skal 6 måneder af straffen fuldbyrdes, mens straffen i øvrigt gøres betinget.

Østre Landsret har bestemt, at statskassen helt eller delvist skal betale sagsomkostningerne for en del af de tiltalte.