Lang straf for narko i campingvogn kan ende i Højesteret

En 37-årig mand er blevet idømt 12 års fængsel i Østre Landsret. Han blev frikendt i byretten

Østre Landsret har vurderet beviserne i en sag om amfetamin og kartoffelmel i en campingvogn forkert.

Det mener Camilla Rønne, der er forsvarer for Ben Frederiksen, som torsdag er blevet idømt 12 års fængsel.

- Det er min opfattelse, at landsretten har foretaget en forkert bevisbedømmelse. Derfor er jeg selvfølgelig ikke tilfreds med dommen, siger hun til Ritzau.

37-årige Ben Frederiksen var blevet frikendt i byretten, men anklagemyndigheden valgte at anke sagen. Anklageren havde krævet hele 16 års fængsel, hvilket er straframmen for den groveste narkokriminalitet.

Campingvogn var parkeret i Lille Skensved ved Køge. Ifølge anklageskriftet var planen at blande amfetaminen med kartoffelmel, således at 100-122 kilo af det hvide pulver kunne sælges videre.

Men byretten mente ikke, at beviserne var gode nok. Blandt andet mente dommerne ikke, at Ben Frederiksen kunne have opholdt sig i campingvognen og på et badeværelse i en nærliggende ejendom uden at sætte nogen dna spor.

Hans mobiltelefoner var heller ikke gået på nogen master i området. Camilla Rønne vil nu overveje, om hun vil søge Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at få sagen i Højesteret.

- Det er min umiddelbare vurdering, at strafudmålingen er meget, meget høj, og den er muligvis også for høj, siger hun.

- Når jeg har modtaget dommen og har nærlæst præmisserne, vil jeg efter at have drøftet spørgsmålet med min klient tage stilling til, om vi vil søge Procesbevillingsnævnets tilladelse til at indbringe spørgsmålet for Højesteret, siger hun.

Procesbevillingsnævnet vurderer, om en sag er så principiel, at den skal i Højesteret. Højesteret er den sidste appelinstans i Danmark. I straffesager tager Højesteret dog ikke stilling til beviserne, men kun til længden af straffen.

To andre mænd er tidligere blevet dømt i sagen. De havde tilstået, og i december 2014 fik de henholdsvis seks og syv års fængsel.