LTF-leder opholder sig i Spanien: Er stadig chef for banden

Højesteret skal tage stilling til, om LTF-lederen Shuaib 'Shebi' Khan skal udvises. Byretten og landsretten lod ham blive. Shuaib Khan har i et år opholdt sig i Spanien

Shuaib Khan i midten med rygmærke som præsident for LTF. Privatfoto
Shuaib Khan i midten med rygmærke som præsident for LTF. Privatfoto

Højesteret, Ekstra Bladet: Lederen af banden Loyal To Familia, LTF, den 32-årige Shuaib Khan, skal udvises af Danmark i seks år, og straffen på 60 dages fængsel for at true en politibetjent med ordene 'pas på din ryg' skal skærpes.

Det kræver rigsadvokat Jan Reckendorff i Højesteret, som har sat syv højesteretsdommere til at vurdere sagen mod Shuaib Khan, der både i byretten og landsretten slap med en betinget udvisning. Dommen i Højesteret ventes først 20. november.

Shuaib Khan er ikke selv mødt op i Højesteret, hvor advokat Michael Juul Eriksen protesterer mod en udvisning og påstår stadfæstelse af straffen på 60 dages fængsel.

Rigsadvokaten oplyste i Højesteret, at Shuaib Khan ifølge politiet rejste til Spanien i november 2017, hvor han fortsat opholder sig.

'Han er fortsat leder'
- Det er politiets vurdering, at Shuaib Khan fortsat er leder af LTF, siger rigsadvokaten. Politiet vurderer, at LTF på landsplan har 240 medlemmer. Shuaib Khan er 'præsident' for LTF, mener politiet.

Blandt andet blev han under en fest truffet iført en trøje med 'Founder' (grundlægger) og 'El Presidente' (præsident).

Shuaib Khan er opvokset i Danmark, hvor han har sine forældre og seks søskende. Men han er pakistansk statsborger og har aldrig tænkt på at søge dansk statsborgerskab.

Shuaib Khan mener ikke, at han har nogen særlig tilknytning til Pakistan, hvor han kun har været fire gange, senest på en måneds ferie i 2007.

Men hans familie ejer fem grunde i Pakistan, og politiet har under en ransagning fundet et pakistansk id-kort tilhørende Shuaib Khan, som er udstedt 30. november 2017, og som gælder til 13. november 2027. Han har pakistansk adresse på en af faderens grunde, og id-kortet giver Shuaib Khan fri indrejse til Pakistan uden visum, oplyser rigsadvokaten i Højesteret.

Rigsadvokaten lægger i Højesteret især vægt på Shuaib Khans kriminelle baggrund, hvor han har fået ni domme fra 2007 til 2015, herunder otte års fængsel for dødsvold med 14 knivstik mod William Lennon Davis i Aalborg i 2007. Domstolene har hidtil afvist at udvise Shuaib Khan ubetinget på grund af hans tilknytning til Danmark.

LTF-leder skal i Højesteret

I Højesteret oplyste rigsadvokat Jan Reckendorff blandt andet, at politiet i november 2017 aflyttede Shuaib Khan, når han talte i mobiltelefon i fængslet.

Taler udmærket pakistansk
- Aflytningerne er lyttet igennem af to tolke, der siger, at Shuaib Khan taler et klart og forståeligt punjab, dog ikke som en indfødt, siger rigsadvokaten.

Shuaib Khan har under en afhøring selv hævdet, at han vil få svært ved at klare sig i Pakistan, hvis han udvises, blandt andet fordi han ikke vil kunne læse vejskiltene.

En af højesteretsdommerne spurgte advokat Michael Juul Eriksen, hvor Shuaib Khan opholder sig nu, og hvornår advokaten senest har været i kontakt med ham. Michael Juul Eriksen sagde, at han ikke ved, hvor Shuaib Khan opholder sig. Han har senest talt med ham for cirka en måned siden, og det skete via en telefon-app.

Sagen i Højesteret udspringer af en episode natten mellem 31. juli og 1. august 2017, hvor politiet stoppede og visiterede en gruppe LTF´ere på Blågårds Plads på Nørrebro, blandt dem Shuaib Khan. Der var visitationszone i området på grund af den væbnede konflikt, som kørte mellem LTF og Brothas.

Shuaib Khan blev siden dømt for at have truet den betjent, som visiterede ham: 'Det kan godt være, at du kan huske vores ansigter, men vi kan også huske dig. Pas på din ryg', sagde Shuaib Khan.

Imens fotografede en anden LTF´er betjenten.

Både byretten og landsretten dømte ham for trusler. I byretten fik han tre måneders fængsel, og i Østre Landsret fik han 60 dages fængsel. Begge domstole udviste ham betinget, men rigsadvokaten fik lov til at anke dommen til Højesteret for at få LTF-lederen udvist og straffen skærpet.

Shuaib Khan var blevet løsladt 21. marts 2017, og politiet konstaterede herefter, at LTF manifesterede sig markant i bande-miljøet. Hermed udbrød der krig med Brothas, og LTF var meget synlige i gadebilledet, oplyser rigsadvokaten i Højesteret.

Hvad lever han af?
Bande-lederens skattepligtige indkomst i 2013, 2014, 2015 og 2017 var 0 kroner. Han skyldte 66.000 kr. i bøder, og da han blev anholdt, havde han 15.000 kr. på sig, som politiet beslaglagde.

Rigsadvokaten siger i Højesteret, at byrettens dom på tre måneders fængsel til Shuaib Khan er den rette dom. Han kræver altså landsrettens dom skærpet med en måneds fængsel.

Jan Reckendorff gik derefter over til udvisningspåstanden, hvor landets øverste anklager mener, at Shuaib Khan skal udvises af Danmark med et indrejseforbud i seks år. 'Er det dråben, der får bægeret til at flyde over?, siger rigsadvokaten.

Han siger, at lovgiverne ønsker flere kriminelle udvist og gerne går helt til kanten af Danmarks forpligtelser over for internationale konventioner. - Der skal ske udvisning, medmindre det med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

- Domstolene skal gå helt til kanten, siger rigsadvokaten.

- Udvisning er den eneste måde samfundet kan beskytte sig på, siger rigsadvokaten, som mener, at hvis Shuaib Khan får lov til at blive i Danmark, så vil han fortsætte med at begå kriminalitet. Han har fået det 'gule kort' flere gange i form af betingede udvisninger og har tilbragt cirka 10 år bag tremmer, hovedsagelig for voldskriminalitet, siger rigsadvokaten.

- Han er ikke i nærheden af at være integreret i Danmark, og har valgt et liv i kriminalitet med status som leder af LTF. Han er ikke gift og har ingen børn og kan holde kontakt med sin familie i Danmark, siger Jan Reckendorff.

Normalt sker der kun ubetinget udvisning, hvis straffen er på mindst et års fængsel. Men rigsadvokaten mener, at i denne sag skal udvisning ske, selvom straffen er lavere. - Det er også det, som gør denne sag principiel, siger rigsadvokaten.

'Krænkende visitation'
Advokat Michael Juul Eriksen siger i Højesteret, at Shuaib Khans udtalelser til politibetjenten skal ses i lyset af, at LTF-lederen følte visitationen krænkende, fordi han skulle tage tøjet af og blev lyst med lygte i kropsåbningerne.

Han mener ikke, at truslerne var særligt alvorlige set i forhold til andre sager. - Der er en hård jargon i det område, som politiet er vant til, siger advokaten.

- Det er en spontan reaktion på en visitation, som han finder urimelig, siger Michael Juul Eriksen, der også fremhæver den massive omtale i pressen og blandt politikere, der blandt andet har kaldt ham 'psykopat'.

- Han er blevet udsat for hundredvis af visitationer både i og udenfor fængslet, og det er den eneste gang han er kommet med udtalelser, fordi han følte den særligt krænkende, siger Michael Juul Eriksen.

Han mener derfor, at straffen til Shuaib Khan skal være på 30-40 dages fængsel.

- En dom af den længde kan ikke berettige en udvisning, siger advokaten. Han understreger, at Shuaib Khan er født i Danmark på Rigshospitalet, vokset op her og har taget en niende klasse, og har været politisk aktiv i Venstre.

- Han er lige så integreret som andre danskere, siger Michael Juul Eriksen.

- Han har ingen tilknytning til Pakistan. Han har mange gange forsøgt at få et pakistansk pas, men det kan han ikke få, fordi han nikke er registreret i deres system. Hans bedsteforældre er udrejst til England, og hans forældre er opvokset i England. Uanset om hans far måtte have en vis tilknytning til Pakistan, så har Shuaib Khan det ikke. Hans fars jordlodder er nogen man har arvet, men nærmest opgivet, fordi andre har bygget på dem.

Tiltale afslører intern strid: Så brutale er LTF