Mads' drabsmand i retten: Jeg knepper din mor!

En mental undersøgelse læst op i retten afslører, at Mads Skjoldsøges drabsmand har yderst ringe sociale evner, er udadreagerende og lettere retarderet

Retten i Hillerød (Ekstra Bladet): Da 17-årige Mads Skjoldsøge blev dræbt af et enkelt knivstik i hjertet, blev gerningsvåbnet ført af en blot 16-årig dreng.

Det har Retten i Hillerød her til morgen slået fast, og mens den nu 17-årige gerningsmand tog kendelsen uden de store reaktioner blev det tilsyneladende for meget for ham kort efter at dommere og nævninge trak sig tilbage for at votere strafudmålingen.

Her valgte den 17-årige at hidse sig op, efter at han angiveligt ikke fik lov til et glas vand.

- Jeg knepper din mor, råbte den 17-årige til de vestklædte betjente, som var ved at føre ham ud af salen. Den drabsdømte blev herefter beroliget af sin far, som måtte følge med kortegen ud af retslokalet.

Anklager og forsvarer i sagen har ellers netop afsluttet deres straf-procedure i sagen.

Begge var her enige om, at gerningsmandens unge alder skal tages med i vurderingen, når dommere og nævninge om kort tid beslutter fængselsstraffen for den 17-årige.

- Den unge alder skal utvivlsomt indgå som en formildende omstændighed, sagde anklager Tina Davidsen i sin strafprocedure til retten, men slog samtidig fast:

- Det er skærpende, at der er foregået en planlægning af drabet.

Også de mange hadefulde facebook-beskeder mellem den 17-årige drabsmand og Mads Skjoldsøge i dagene op til drabet indgik i anklagerens procedure.

- Uanset om Mads har deltaget i en chat-udveksling på lige fod med tiltalte, så må knivdrabet siges at være en fuldkommen ubegrundet og overdreven handling, lød det fra anklageren, som derfor krævede det maksimale udgangspunkt for drabsmænd under 18 år, der er sat til otte års fængsel.

Højere straffe til mindreårige
Manddrab giver som udgangspunkt 12 års fængsel i dansk straffelov, og indtil juli i 2010 kunne unge under 18 år maksimalt idømmes otte år for drab. Efter en lovændring er det dog nu sådan, at unge under 18 år kan idømmes højere straffe, dog ikke livstid, hvis drabet altså anses for særligt voldsomt eller groft.

I både forsvarer Jesper Storm Thygsen og anklager Tina Davidsens strafprocedure stod det dog klart, at danske domstole endnu ikke har praktiseret de højre straffe.

Mads blev stukket ihjel: - Vi mangler ham hver eneste dag

Og mens anklageren kræver den 17-årige drabsmand fængslet i otte år, mener forsvaret at syv års fængsel er en passende straf.

- Lovændringen skal alene slå igennem i særligt grove sager. Min klient var 16 år på gerningstidspunktet, og derfor er der grund til at fravige udgangspunktet på otte år og sætte straffen til syv år, lød det i Jesper Storm Thygesen procedure.

Umoden og ringe socialt
Den nu 17-årige drabsmand er i forbindelse med sagen blevet mentalundersøgt af retspyskiatrien. Resultater viste, at den 17-årige har en mild grad af retardering og samtidig har svært ved at fungere socialt.

- Tiltalte er fundet umoden, overdrevet og besidder yderst ringe sociale kognitive evner. Der vurderes at være en høj risiko for personfarlig kriminalitet, men på baggrund af hans alder, findes han ikke så farlig, at han kan sættes i forvaring, lød det i erklæringen, der blev læst højt af anklager Tina Davidsen.

Dommere og nævninge forventes at afgive endelig dom klokken 11.10 i dag.

[No available link text]Far til Mads Skjoldsøge, Morten Skjoldsøge, er lettet over dommen. Efter dommen var afsagt talte han til pressen om den store sorg, der naturligvis stadig fylder hos familien. (Video: Camilla Marie Nielsen).

Ekstra Bladet følger sagen..