Mand dømt for våbenbesiddelse: Familie følte sig truet

Mand i 50'erne har fået en fængselsstraf på to år og tre måneder for besiddelse af et håndvåben. Han erkendte våbenbesiddelsen, men han havde forskellige forklaringer på, hvorfor han havde købt det

Det var denne type pistol, en Beretta 7,65 mm, som politiet fandt hos en 54-årig mand på et autoværksted på en nedlagt landejendom i Harlev.
Det var denne type pistol, en Beretta 7,65 mm, som politiet fandt hos en 54-årig mand på et autoværksted på en nedlagt landejendom i Harlev.

En 54-årig mand fra Brabrand blev ved Retten i Aarhus torsdag idømt to år og tre måneders ubetinget fængsel for besiddelse af en skarpladt Beretta 7,65 mm pistol.

Pistolen blev 4. juni 2018 fundet af politiet i forbindelse med ransagning på et autoværksted på en nedlagt landejendom i Harlev, som den 54-årige igennem 20 år har lejet.

Den 54-årige erkendte besiddelsen af pistolen, men mente, at der alene var tale om en mindre alvorlig overtrædelse af våbenloven, hvorimod det var anklagemyndighedens påstand, at besiddelsen af skydevåbnet var sket under særligt skærpende omstændigheder, og at besiddelsen derfor var omfattet af straffelovens § 192 a.

Senioranklager Rasmus Gyldenløve fortæller til Ekstra Bladet, at han er tilfreds med dommen.

– Under normale omstændigheder koster det lige præcis to år og tre måneders fængsel at være besiddelse af et skydevåben med ammunition på et ikke offentligt tilgængeligt sted, så det er helt skemalagt. Det var også min påstand.

Forskellige forklaringer
I retten havde den 54-årige mand mange forskellige forklaringer på, hvorfor han havde anskaffet pistolen.

– Tidligere udtalte han, at han havde købt våbnet, da hans familie følte sig truet. Torsdag forklarede han dog, at han havde talt med en ukendt sælger om, at han gerne ville have et våben, som han kunne gå på jagt med og skyde fugle. Retten valgte dog ikke lægge vægt på forklaringen i dag, og derfor kom de også frem til, at der var en nærliggende risiko for anvendelse af våbnet, siger Gyldenløve.

Rasmus Gyldenløve nævner, at straffen for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder blev skærpet i 2017.

– Jeg håber, at det har en adfærdsregulerende effekt, for vi vil jo gerne undgå, at de her våben bliver anvendt til fare for andre mennesker. Det formoder jeg også har været lovgiverne intention med at skærpe straffen på det her område, således at våbene bliver fjernet, inden at der skulle være et ønske om at anvende dem, siger Gyldenløve.

Ifølge senioranklageren indikerede den 54-årige mand ikke umiddelbart, at han ville anke dommen.