Næse til Skanderborg Kommune i undersøgelse af Ry-sag

Den uhyggelige brandbombe-sag, hvor 16-årig dreng med afghansk baggrund blev overfaldet af jævnaldrende kammerater, får Ombudsmanden til at kritisere kommunal indsats

De fire dømte drenge og offeret gik alle her på Mølleskolen i Ry i Østjylland, da overfaldet skete for halvandet år siden. Polfoto
De fire dømte drenge og offeret gik alle her på Mølleskolen i Ry i Østjylland, da overfaldet skete for halvandet år siden. Polfoto

Skanderborg Kommune og Mølleskolen i Ry begik væsentlige fejl i sag om fire drenge, der kastede en benzinbombe på deres jævnaldrende kammerat en vinteraften ved byens idrætshaller.

Det konkluderer Ombudsmanden i redegørelse.

En 16-årig dreng fra Ry blev 6. februar 2017 udsat for et overfald med en brandbombe. Fire jævnaldrende drenge blev efterfølgende dømt som gerningsmænd i sagen.

Efter at Folketingets Ombudsmand har undersøgt Skanderborg Kommunes og Mølleskolens indsats i årene forud for overfaldet, konkluderer han i en redegørelse følgende:

'Der er begået væsentlige fejl i sagen i forhold til reglerne i blandt andet offentlighedsloven om notat- og journaliseringspligt. Der er begået væsentlige fejl i sagen i forhold til reglerne i serviceloven om underretningspligt'.

Derudover påpeger ombudsmanden, at det er svært at fastslå, hvilken betydning fejlene har haft på den skæbnesvangre dag, hvor en 16-årig dreng blev overfaldet med en brandbombe.

Kan ikke fastslå om sag kunne være undgået

- Det er ikke i dag muligt at fastslå, i hvilken udstrækning korrekt efterlevelse af de nævnte regler ville have medvirket til at undgå det samlede forløb, som sagen fik, herunder episoden den 6. februar 2017, skriver ombudsmanden.

Ombudsmanden kan – inden for rammerne af sit bedømmelsesgrundlag – ikke fastslå andre væsentlige fejl i sagen end de nævnte.

I dagene efter overfaldet fik offerets familie mange sympati-tilkendegivelser. Her har genboen Elsebeth Persson netop afleveret en gave til offerets dengang 18-årige storebror, Mohammed Akbari, mens Ekstra Bladet var på besøg hos familien i udkanten af Ry. Foto Ernst Van Norde
I dagene efter overfaldet fik offerets familie mange sympati-tilkendegivelser. Her har genboen Elsebeth Persson netop afleveret en gave til offerets dengang 18-årige storebror, Mohammed Akbari, mens Ekstra Bladet var på besøg hos familien i udkanten af Ry. Foto Ernst Van Norde
 

Formålet med ombudsmandens undersøgelse har især været at kaste lys over, om der er begået juridiske fejl i sagen, som det kan være særlig vigtigt at være opmærksom på i fremtiden for at undgå lignende tilfælde. 

Skanderborg Kommune og Mølleskolen har over for ombudsmanden redegjort for en række initiativer, der skal sikre, at reglerne om notat- og journaliseringspligt og reglerne om underretningspligt fremover bliver overholdt.

Borgmester: Vi beklager meget

Skanderborg Kommune har udsendt en pressemeddelse som en reaktion på ombudsmandens redegørelse. 

- Ombudsmandens redegørelse er ikke til at tage fejl af; notat- og underretningspligten er ikke overholdt i en række konkrete tilfælde på Mølleskolen, og det beklager vi meget, siger  borgmester Jørgen Gaarde (S).

Han fortsætter:

- Ombudsmandens vurdering er på linje med den eksterne advokatundersøgelse, vi selv satte i gang. Det har været vigtigt for os ikke bare at afvente Ombudsmanden, og derfor har vi allerede iværksat efteruddannelse af al vores pædagogiske personale på skolerne, siger borgmester Jørgen Gaarde i pressemeddelelsen.

Brandbombe-offers familie: Vi tror på retfærdighed

Brandbombe-drenges forældre hyrer stjerneadvokater

Ali blev ramt af brandbombe: Skriger af smerte om natten

Far til forbrændt søn: - Jeg er bange for det kan ske igen