Norske stat dømt for krænkelser mod Breivik

Breivik har fået delvist medhold i sine anklager mod den norske stat

Da Breivik ankom i retten heilede han inden retssagen skulle gå i gang.

Den norske stat er dømt for krænkelser af menneskeretten i sagen, som massemorderen Anders Breivik har anlagt, skriver NRK. Breivik får delvist medhold i sine anklager.

Oslo Tingrett er kommet frem til, at forholdene, som Breivik afsoner under, er et brud på den europæiske menneskerettighedskonventions artikel tre, som siger, at ingen må udsættes for tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Breivik, som er dømt 21 års forvaring for drab på 77 mennesker i Oslo og på Utøya i 2011, havde sagsøgt den norske stat for krænkelse af sine menneskerettigheder under afsoningen.

Bevægelsesfriheden på afdelingen, hvor Breivik sidder som eneste indsat, er meget begrænset, og muligheden for menneskelig kontakt er lille.

Massemorderen har blandt andet klaget over, at han er isoleret i fængslet, hvilket han mener er i strid med hans rettigheder. Hans advokat har sagt, at hvis han vinder sagen, vil han ikke kræve økonomisk erstatning.

Oslo Tingrett har samtidig afgjort, at staten skal betale Breiviks sagsomkostninger på 331.000 norske kroner.

Adele Matheson Mestad, som er statens advokat, sagde under retssagen, at Breivik havde brugt retssagen til at snakke højreideologi.

Opdateres ...