Nu er Britta Nielsen og hendes søn fængslet

Grundlovsforhøret over bedrageri-sigtede Britta Nielsen og hendes søn, der angiveligt har modtaget et million-udbytte, er slut. Begge er fængslet.  Britta Nielsen vil ikke sige om hun erkender eller benægter svindlen

Nu er Britta Nielsen og hendes søn fængslet

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Den svindelsigtede Britta Nielsen og hendes 38-årige søn Jimmy Hayat er netop blevet varetægtsfængslet til den 4. december i Retten på Frederiksberg. Begge er fængslet, fordi dommeren mener, der er begrundet mistanke mod dem - og retten ophævede navneforbuddet på Jimmy Hayat, så offentligheden nu må vide, at den sigtede er hendes søn. Han sigtes for hæleri af særlig grov beskaffenhed ved at have modtaget 3,6 millioner kr. fra sin mor.

Dommeren sagde i sin kendelse, at der er begrundet mistanke om, at Britta Nielsen er skyldig i sigtelserne, og hun skal fængsles så hun ikke kan påvirke vidner eller på anden måde modvirke efterforskningen.

Da grundlovsforhøret over Britta Nielsen, der blev holdt for lukkede døre, var slut, blev hendes 38-årige søn fremstillet. Efter at anklager Kia Reumert havde sigtet ham for groft hæleri oplyste hun, at bevisgrundlaget mod sønnen var det samme som mod Britta Nielsen, og at hun også begærede ham varetægtsfængslet til 4. december.

Herefter oplyste sønnens forsvarer Henrik Dupont Jørgensen, at Jimmy Hayat ikke ville modsætte sig varetægtsfængsling - men at han nægter sig skyldig - og da pressen derefter begærede navneforbuddet på sønnen ophævet, oplyste forsvareren, at det ville han heller ikke modsætte sig.

Ifølge sigtelsen mod sønnen har han løbende fået andel i udbyttet fra Britta Nielsens svindel. Anklageren oplyste blandt andet, at sønnen mellem 23. oktober og 26. oktober i år overførte 1.050.000 sydafrikanske zar fra sin bankkonto.

Beløbet er omregnet til 472.164 kr. 'selvom han vidste eller bestemt formodede at pengene stammede fra en strabar lovovertrædelse', lyder sigtelsen.

Desuden har han fået to grunde i Sydafrika og aktier i Dannevirke Shareblok, et resort i Sydafrika.

Det er tunge sigtelser, som bagmandspolitiets anklager Kia Reumert har rejst mod den tidligere medarbejder i Socialstyrelsen Anna Britta Troelsgaard Nielsen, 64, der blot kalder sig selv for Britta Nielsen.

I retten blev hun sigtet for bedrageri af særlig grov beskaffenhed, der straffes med op til otte års fængsel. Beløbet er foreløbig på 111 millioner kr. Britta Nielsen ønskede ikke i grundlovsforhøret at tage stilling til sigtelsen - så vi ved altså ikke endnu, om hun nægter eller erkender svindlen.

Retsmødet foregik i rettens største retssal, der også er en sikkerhedssal, hvor tilhørerne sidder bag en tyk glasvæg. Væggen gør, at tilhørerne næsten intet kan høre af retsforhandlingen, fordi rettens mikrofoner og højttalere ikke fungerer ordentligt. Så meget for offentlighed i retsplejen.

Britta Nielsen kom ind i sin efterhånden kendte blomstrede kjole, og anklager Kia Reumert kom hen og hilste venligt på den sigtede og gav hende hånden.

Vil intet sige i dag om sagen
Britta Nielsens forsvarer advokat Nima Nabipour oplyste som det første, at Britta Nielsen ikke vil afgive forklaring om sagens materie i dag, men at hun kun vil svare på spørgsmål fra forsvareren.

Efter anmodning fra anklager Kia Reeumert lukkede dommeren dørene af hensyn til sagens opklaring og tidlige stadie, Det skete mod protest fra Britta Nielsens forsvarer og fra pressen.

Advokat Nima Nabipour mente, at det nu var på tide, at offentligheden fik indblik i sagens substans, og at der allerede er lækket oplysninger om dokumenter fra både socialministeriet og bagmandspolitiet til pressen.

Forsvareren mente også, at politiet allerede er meget langt i efterforskningen, og at sagen nu bør belyses fra begge sider - ikke kun fra politiets side. Anklager Kia Reumert havde forståelse for den store offentlige interesse, men henviste blandt andet til de mange vidner, der skal afhøres, i både indland og udland, og at politiet skal forsøge at spore pengene.

Anklageren mente heller ikke, at de medsigtede skulle kunne følge med i efterforskningen via pressen, og at den lange gerningsperiode fra 2002 til 2018 gør efterforskningen kompleks.

Britta Nielsen sigtes for at have overført mindst 111 millioner kroner til sig selv via sit arbejde i Socialstyrelsen med at administrere tilskud til socialt udsatte fra de såkaldte statspuljemidler.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - i daglig tale bagmandspolitiet - krævede Britta Nielsen varetægtsfængslet af hensyn til blandt andet sagens opklaring.

Også den 38-årige søn, som sigtes for groft hæleri ved at have modtaget flere millioner kroner fra Britta Nielsens bedragerier, blev fremstillet i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling. Hans forsvarer Henrik Dupont Jørgensen sagde i retten, at den 38-årige ikke ønskede at udtale sig i dag i grundlovsforhøret.

Retten havde besluttet, at han ikke måtte være til stede i retten, mens Britta Nielsen fremstilles, men kun i starten af retsmødet og under den såkaldte dokumentation.

Den 38-årige blev anholdt i Johannesburgs lufthavn 30. oktober, da han forsøgte at rejse ud af landet, og en international arrestordre fra Danmark klingede ud i paskontrollen. Britta Nielsen blev anholdt i Sydafrika i mandags.

Han blev fløjet hjem sammen med sin mor fredag, og begge blev erklæret for anholdt kl. 12.50, da de satte fødderne på jorden i Københavns Lufthavn.

(Video: Torbjörn Selander)

Sigtelserne mod Britta Nielsen handler konkret om straffelovens § 279a om 'databedrageri', hvor man for at skaffe sig eller andre 'uberettiget vinding' fusker med elektronisk databehandling.

Når omfanget af svindlen, altså udbyttet i penge, og udførelsen, metoden der er brugt, kan betegnes som særlig grov er strafferammen op til otte års fængsel.

Ikke så slem som Stein Bagger
Hvis Britta Nielsen ved en kommende retssag bliver fundet skyldig, er det dog meget tvivlsomt om straffen rammer loftet.

Til sammenligning blev storsvindleren Stein Bagger fra IT Factory  i 2009 idømt syv års fængsel for svindel til 831 millioner kr.

Brittas forsvarer: For tidligt at afgive forklaring

Britta Nielsen arbejdede i Socialstyrelsen i mere end 40 år og havde fået Dronningens fortjenstmedalje. Hun var superbruger af styrelsens IT-system og ifølge politiet har hun i hvert fald fra 2002 overført de mange millioner kroner til egne konti.

Den bedragerisigtede Britta Nielsen, da hun blev fremstillet i retten i Sydafrika. Foto: Ole Steen
Den bedragerisigtede Britta Nielsen, da hun blev fremstillet i retten i Sydafrika. Foto: Ole Steen

Bagmandspolitiet mener, at Britta Nielsen har udnyttet IT-systemet til at indsætte egne kontonumre ved anvisning af tilskud, enten ved at oprette fiktive projekter og fiktive modtagere af tilskud eller ved at rette de tilskud, der blev ydet, og så overføre resten af pengene til sig selv.

Pengene blev ved dataoverførsler sendt fra Socialstyrelsens tilskudssystem til programmet 'Navision Stat Kreditormodul' og derfra videre til Britta Nielsens egne konti.

Når pengene var ført over, gik Britta Nielsen, ifølge sigtelsen, ind og ændrede konto-oplysningerne, så det korrekte kontonummer på modtageren - og ikke hendes egne - igen stod i IT-systemet.

Medsigtet i Britta-sagen: Nægter sig skyldig

Samtidigt mener politiet, at Britta Nielsen ændrede i indholdet i de breve, der blev sendt fra Socialstyrelsen til modtagerne af pengene.

Britta Nielsen blev bortvist fra sit arbejde 25. september og samme dag meldt til politiet. Men hun havde allerede lugtet lunten og var flygtet til Sydafrika. Derfor blev hun varetægtsfængslet 'in absentia' 30. september og internationalt efterlyst.

Britta Nielsen sigtes efter disse to paragraffer i straffeloven:

§ 279 a: For databedrageri straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding retsstridigt ændrer, tilføjer eller sletter oplysninger eller programmer til elektronisk databehandling eller i øvrigt retsstridigt søger at påvirke resultatet af sådan databehandling.

§ 286 stk. 2: Straffen kan stige til fængsel indtil 8 år, når de i §§ 278-280 og 283 nævnte forbrydelser er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller som følge af omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Det er uvist, hvor længe grundlovsforhøret over Britta Nielsen varer. Når det er slut begynder retten på grundlovsforhøret over den 38-årige medsigtede.

LIVE