Ny dna-prøve rejser tvivl om dom i sag om indbrud

Ny dna-test viser, at lige meget taler for og imod, at dna i indbrudssag er fra dømt frem for en anden person

En mand blev sidste år dømt for et indbrud og har afsonet en straf på 60 dages fængsel. Men en ny dna-prøve betyder, at sagen måske skal genoptages. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
En mand blev sidste år dømt for et indbrud og har afsonet en straf på 60 dages fængsel. Men en ny dna-prøve betyder, at sagen måske skal genoptages. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I september sidste år blev en mand i Østre Landsret idømt 60 dages fængsel for indbrud.

Men en ny dna-prøve betyder, at det oprindelige bevis er blevet alvorligt svækket.

Statsadvokaten i København har derfor indstillet til Den Særlige Klageret, at sagen bør gå om.

Hvis det sker, kan den dømte altså få en ny chance i retssystemet med mulighed for at blive frifundet. Den dømte har dog allerede afsonet dommen.

På baggrund af sagen ønsker justitsminister Nick Hækkerup (S) at få klarlagt, om der er andre lignende sager, og hvordan man i givet fald finder frem til dem. Det fremgår af en orientering, som han tirsdag har sendt til Folketingets Retsudvalg.

Ministeren ønsker også, at landets øverste anklager, Rigsadvokaten, forholder sig til, 'hvad sagen giver anledning til både bagudrettet og fremadrettet.'

Dna-prøven fra den dømte er blevet opgraderet fra 10 dna-punkter til 16 dna-punkter.

Den nye prøve viser, at resultaterne taler lige meget for og imod, at det undersøgte dna stammer fra den dømte frem for en tilfældig, anden person.

Det skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse tirsdag.

Der er også sket en fejl i sagen hos politiet. Det betyder, at resultaterne af den nye prøve, der var klar i slutningen af februar 2020, først i begyndelsen af maj blev bekendt for statsadvokaten.

- Vi ser med stor alvor på en sådan sag. Derfor mener vi, at Den Særlige Klageret bør tage stilling til, om sagen bør genoptages.

- Derudover er det også særdeles beklageligt, at fejl hos politiet har betydet, at resultatet af den nye dna-prøve først er kommet frem mere end to måneder efter, at resultatet lå klar, og afsoning af dommen har fundet sted. Det må ikke ske, siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas i meddelelsen.

Da indbrudssagen i 2018 blev behandlet af Retten på Frederiksberg, var en del af sagens beviser fundet af et dna-match på gerningsstedet.

Det gav - sammenholdt med en profil i Det Centrale Dna-profilregister med 10-punkter - et match med en sandsynlighed på mere end 1 til 1.000.000.

I byretten blev manden idømt 60 dages fængsel, og den dom stadfæstede landsretten i september 2019.

Det var efter dommen i landsretten, at forsvareren anmodede om en ny dna-undersøgelse af den dømte med 16 dna-punkter i stedet for 10 dna-punkter.

Anklagemyndigheden understreger, at der ikke har været fejl i Det Centrale Dna-profilregister eller i den dna-erklæring, der blev fremlagt i sagen.