Nyt nederlag til Peter Madsen

Landsretten vil heller ikke ophæve den drabs-tiltaltes besøgs- og brevkontrol

Bliv klogere på anklageskriftet mod Peter Madsen her

Den drabstiltalte ubådsbygger Peter Madsen fik intet ud af at kære byrettens afslag på at ophæve hans besøgs- og brevkontrol til Østre Landsret.

Landsretten har nu stadfæstet kendelsen fra Københavns Byret, så Peter Madsen stadig skal underkastes kontrol, hvis han skal have besøg i fængslet eller sende breve ud af fængslet.

- Østre Landsret har stadfæstet byrettens kendelse, fordi landsretten mener, at der er risiko for, at han kan påvirke vidner, oplyser specialanklager Jakob Buch-Jepsen.

Landsrettens afgørelse er sket på skriftligt grundlag uden retsmøde.

Peter Madsen har fået nej til, at brev- og besøgskontrol ophæves, men hans forsvarer går videre til landsretten med det spørgsmål. Privatfoto. Krimi Retsmøde i dag: Peter Madsen har lidt nederlag

Det var forsvarer Betina Hald Engmark, der havde kæret byrettens kendelse, og anmodet landsretten om en generel ophævelse af brev- og besøgskontrol - og hvis retten ikke kunne imødekomme dette, så skulle ophævelsen i det mindste skulle gælde for en bestemt person. Det er uvist, hvem denne person er.

Hun sagde efter byrettens afslag, at hun undrer sig over begrundelsen for at opretholde brev- og besøgskontrollen.

- Jeg mener ikke, den er særlig konkret. Min opfattelse er, at der skal være noget helt konkret, især når man har været frihedsberøvet i længere tid, sagde hun og henviste til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv.

Foruden varetægtsfængslingen har Peter Madsen været underkastet besøgs- og brevkontrol siden fængslingen i august sidste år.