Økonomisk lussing til Brittas advokat

Retten afviser Britta Nielsens forsvarsadvokats salær-krav i forbindelse med forsvaret af den dømte storsvindler

Økonomisk lussing til Brittas advokat

Forsvarsadvokaten Nima Nabipour har forlangt i omegnen af dobbelt så meget for sit arbejde i Britta Nielsen-sagen, som det er værd, fastslår både byretten og landsretten. Her kommenterer han Britta Nielsen dom kort efter afsigelsen. Video: Rasmus Flindt Pedersen.

Britta Nielsens forsvarsadvokat, Nima Nabipour, har fået en ordentlig økonomisk lussing af Østre Landsret, der afviser at udbetale det salær, han har krævet for sit arbejde i den historiske svindelsag.

Således må Nima Nabipour konstatere, at han har fået 534.608,74 kroner mindre udbetalt til sin firmakonto, end han havde krævet.

En aktindsigt i det retslige efterspil for omkostningerne i kølvandet på Britta Nielsens straffesag i Københavns Byret viser, at Nima Nabipour fremsendte et forslag til et salær på 934.608,74 kroner for sit arbejde.

Stjerneadvokat: Fra Britta til Loyal to Familia

Det regnestykke kunne byretsdommer Vivi Sønderskov Møller dog ikke få til at hænge sammen.

I en afgørelse 11. marts skriver byretsdommeren, at hun mener, at Nima Nabipour har brugt for lang tid på sine besøg hos Britta Nielsen, mens hun sad varetægtsfængslet i Vestre Fængsel.

’(...) adskillige besøg er opgjort til en varighed af tre, fire og fem timer, hvilket retten henset til sagens indhold finder overstiger det nødvendige i en sag af denne type,’ skriver Vivi Sønderskov Møller, hvorefter hun fastsætter Nima Nabipours salær for arbejdet i sagen til 400.000 kroner.

Altså en halv million mindre, end han oprindeligt krævede.

Britta Nielsens forsvarer har krævet for meget i salær ifølge både byretten og Østre Landsret. Foto: Ole Steen
Britta Nielsens forsvarer har krævet for meget i salær ifølge både byretten og Østre Landsret. Foto: Ole Steen

Advokater risikerer store bøder

Hos Advokatsamfundet, der repræsenterer samtlige landets advokater, holder man løbende øje med, om medlemmerne overholder de gældende regler for fastsættelse af salærer.

Det er konkret Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg, der hører under Advokatsamfundet, som fører tilsyn med, at advokaterne overholder deres pligter.

Formanden for udvalget, Martin Lavesen, oplyser til Ekstra Bladet, at han ikke ønsker at forholde sig til den konkrete sag. Men han understreger, at Advokatrådet holder et vågent øje med, at Advokatsamfundets medlemmer ikke strammer salærskruen for voldsomt.

Store forskelle

En overtrædelse af reglerne kan have store konsekvenser, hvis sagen overdrages til Advokatnævnet, der behandler klager over advokater – eller til politiet.

– Advokatrådet har tidligere rejst sager for Advokatnævnet mod advokater, hvor vi fandt for store forskelle mellem det salær, som advokaten mente sig berettiget til, og det, som retten udbetalte. Det ser vi på med stor alvor, og vi har også overgivet sager til politiet, hvor vi havde mistanke om, at der var tale om decideret svindel i forbindelse med salærafregninger til det offentlige, forklarer Martin Lavesen.

Finder Advokatnævnet en forsvarsadvokat skyldig i at have taget for meget i salær, kan rådet give vedkommende bøder på flere hundredtusind kroner eller ligefrem fratage advokaten dennes advokatbeskikkelse.

Fri i 2023: Britta på røven resten af livet
Nima Nabipour har være beskikket advokat for Britta Nielsen siden oktober 2018, hvor hun var på flugt fra de danske myndigheder i Sydafrika.

Af forsvarsadvokatens timeopgørelse til Københavns Byret fremgår det, at han har angivet, at han har besøgt Britta Nielsen i Vestre Fængsel 26 gange.

Samtidig fremgår det, at forsvarsadvokaten har brugt 188 timer på at gennemgå sagens akter, der tæller flere tusind sider.

Dertil kommer tid brugt på eksempelvis fristforlængelser, grundlovsforhør og mere end ti retsdage i den spektakulære straffesag, hvor der faldt dom 19. februar 2020.

Igennem knap halvandet år arbejdede Nima Nabipour primært med Britta Nielsen-sagen. Foto: Jørgen Bitsch
Igennem knap halvandet år arbejdede Nima Nabipour primært med Britta Nielsen-sagen. Foto: Jørgen Bitsch
 

Nima Nabipour valgte at kære byrettens afgørelse om salær til Østre Landsret. Her blev sagen behandlet 13. maj.

Stjerneadvokat får bøde på 40.000 kroner

Af retsbogen fremgår det, at landsretten kommer frem til, at Nima Nabipour skal honoreres med 500.000 kroner for sit arbejde i sagen – altså 100.000 kroner mere, end hvad byretten fandt frem til.

Dermed ender Nima med at få 434.608,74 kroner mindre i salær end det, han havde krævet.

Britta Nielsens forsvarsadvokat kan nu indbringe sagen for Procesbevillingsnævnet, der afgør, om sagen har tilstrækkelig principiel karakter til at blive behandlet i Højesteret.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra advokat Nima Nabipour.

Sådan ender regningen ved danskerne

Nima Nabipours økonomiske lussing er i princippet en god nyhed for Britta Nielsen. Det er nemlig hende, der hænger på regningen for hans bistand.

I Københavns Byret blev den 66-årige tidligere betroede medarbejder i Socialstyrelsen idømt seks et halvt års fængsel, fik konfiskeret 113.137.325 kroner og blev idømt til at betale sagens omkostninger, hvilket altså indebærer Nima Nabipours salær.

Kammeradvokaten har tidligere oplyst, at man kun forventer at få inddrevet mellem seks og otte millioner kroner.

Det betyder, at Britta Nielsen ved sin løsladelse vil stå med en gæld til det offentlige på omkring 105 mio. kr. plus advokatsalær.

Det er penge, som Britta Nielsen formentlig aldrig kommer til at betale, så regningen ender i sidste ende hos skatteborgerne.